tilbake

Velkommen til NTNU sin nye studiekvalitetsportal. Her finner du alle emne- og studieprogramrapporter som er publisert i KASPER. Rapporter fra 2019 og tidligere kan du finne i vår gamle løsning DOQ.

4TOLK3E15 Tolking for døvblitte 24TOLK3E16 Tolking mellom norsk tegnspråk og norsk 2AAR4206 Introduksjon til arkitekturprosjektering for ingeniørerAAR4208 Introduksjon til arkitekturprosjektering for ingeniørerAAR4209 Modeller og metoder for utvikling og analyse av konstruksjonskonsepter i arkitekturprosjekteringAAR4215 ReguleringsplanleggingAAR4220 Region- og kommuneplanleggingAAR4225 Samordnet areal- og transportplanleggingAAR4235 Økonomi og verdiskapingAAR4250 Arkitektur som teknologisk praksisAAR4300 Arkitektur 1 - Introduksjon til arkitektur. AAR4335 Bygningsfysikk for arkitekterAAR4360 Arkitekturens teori og historie BAAR4365 Arkitektur 5 – By-og tettstedsformingAAR4366 Arkitektur 5 By- og tettstedsformingAAR4367 By- og planleggingskunnskap AAR4400 Form og farge 1AAR4405 KonstruksjonslæreAAR4415 Arkitektur 2 - TektonikkAAR4416 Arkitektur 3 BoligerAAR4430 Arkitekturens teori og historie AAAR4431 Arkitektur- og prosjekteringskunnskap 1AAR4435 Form og farge 2AAR4436 Arkitektur 4 TransformasjonAAR4460 Arkitekturens teori og historie CAAR4465 Arkitektur 6 –Store bygninger i plankontekstAAR4466 Arkitektur 6 Store bygningerAAR4467 Arkitektur- og prosjekteringskunnskap 2AAR4500 Arkitekturprosjektering av store bygninger 1AAR4510 BoligprosjekteringAAR4525 Urban uformalitet: ProsjektfagAAR4528 Design i kontekstAAR4532 Klima og bygget form prosjekteringAAR4540 ByutviklingAAR4546 Klimagassutslipp som design-parameter - DesignAAR4551 Bygningsvern. Bevaring og utvikling av eksisterende bygningsmiljøAAR4553 Transformasjon - bygninger i endringAAR4600 Selvprogrammert prosjektemneAAR4605 Byforming og arkitektur 2AAR4609 3Houses Theory PartAAR4611 Making is Thinking. I grensesnittet mellom arkitektur og andre kreative disiplinerAAR4612 Eksperimentell praksis AAAR4616 Integrert energidesign prosjekteringAAR4619 3HousesAAR4620 Arkitekturprosjektering med lys og fargerAAR4640 Åpent prosjektemne 1AAR4645 Åpent kunnskapsemne 1AAR4660 Åpent prosjektemne 2AAR4665 Åpent kunnskapsemne 2AAR4692 Eksperimentell praksis BAAR4711 Arkitektur og by - Prosjektemne HøstAAR4715 Arkitektur og by - Kunnskapsemne HøstAAR4810 ArkitekturvisualiseringAAR4811 BygningsanalyseAAR4814 BoligkunnskapAAR4815 Plan og byggeprosessAAR4817 Klimagassutslipp som design-parametre - teoriAAR4820 Metoder og refleksjoner AAR4821 Bærekraftig eiendomsforvaltning - FMAAR4825 BygningsdokumentasjonAAR4827 Eiendomsforvaltning og serviceAAR4828 EiendomsutviklingAAR4831 Bærekraft og muliggjørende teknologierAAR4832 Klima og bygget formAAR4833 Konsepter og strategier i bærekraftig arkitekturAAR4841 GIS som planverktøyAAR4843 GIS-metoder for samordnet areal- og transportplanleggingAAR4845 LandskapsanalyseAAR4850 Lys og belysningAAR4851 Urbane triggereAAR4853 Arkitekturforståelse - Essayskriving AAR4863 Design in Context - Workshop AAR4874 Teori og metoder for masteroppgaverAAR4895 Visuell kommunikasjon 3AAR4897 WorkshopAAR4900 Selvprogrammert kunnskapsemneAAR4906 Selvprogrammert frittstående emne 1AAR4908 Selvprogrammert frittstående emne 2AAR4909 Estetikk og arkitektonisk praksisAAR4911 Eksperter i team - Arkitektur for ikke-arkitekterAAR4912 Eksperter i team - Climate-neutral, Inclusive, Beautiful and Sustainable NyhavnaAAR4914 Eksperter i team - Forbedre din byAAR4918 Eksperter i team - North by North East: A free Passage from Norway to ChinaAAR4919 BYLAB 2 - byformingsteori, forskning og praksisAAR4921 Estetisk kommunikasjonAAR4922 Eksperter i team - Tre for fremtidenAAR4923 Eksperter i team - Ocean JusticeAAR4926 Integrert energidesign - TeoriAAR4935 Lys og fargeAAR4950 Programmering og evaluering av bygningerAAR4951 ProsjekteringsledelseAAR4970 Visuell kommunikasjon 4AAR4990 Masteroppgave i arkitekturAAR4992 Masteroppgave i eiendomsutvikling og -forvaltningAAR4993 M.Sc. i bærekraftig arkitekturAAR5210 Teorier i byøkologisk planleggingAAR5220 Byplanleggingspraksis i uforutsigbare forholdAAR5230 Fordypning i Urban Ecological Planning - selvprogrammertAAR5270 Globalisering og byutviklingAAR5325 Prosjekt utviklig og prosessAAR5390 Praktisk arbeidserfaringAAR5400 M.Sc. Thesis in Urban Ecological PlanningAAR6006 ProsjekteringsledelseAAR6008 Prosjekteringsledelse, grunnkursAAR6023 EiendomsøkonomiAAR6028 Strategisk arealforvaltningAAR6032 EiendomsjusAAR6036 Eiendoms- og områdeutviklingAAR6037 Bærekraftig transformasjon av bygningerAAR6041 Introduksjon til fagområdet & FM, Eiendomsforvaltning og serviceAAR6043 Vitenskapelige metoderAAR6047 The International Course on Wood Conservation TechnologyAAR6851 Urban Trigger EVUAAR6990 Masteroppgave Eiendomsutvikling og -forvaltningAAR8140 Bygningsdokumentasjon og analyseAAR8200 Byøkologisk planlegging i ulike kulturerAAR8320 Introduksjon til forskningsmetodikk og vitenskapsteorier for PhD kandidaterAAR8330 NullutslippsområderAAR8350 Kunnskapsteori og arkitektens arbeidsmåteAB100120 Brannvern og HMSAE101108 Bedriftsøkonomi med regnskapAE101308 Finansregnskap med analyseAE101408 MakroøkonomiAE201115 Investering og finansieringAE201306 Driftsregnskap med budsjetteringAE201615 MikroøkonomiAE201816 Næringsøkonomi - utvalgte næringerAE302010 Økonomisk styringAE302110 Finansregnskap og regnskapssystemerAE302216 Finansiell styringAE302319 Business analyticsAE511416 International Business and MarketingAE511516 Management Accounting and PricingAE511616 Global Customer ValuesAE511712 Industrial organisationAE511816 Master Thesis International Business - discipline orientedAE512021 Sustainable FinanceAE512116 Internasjonal Business Finans og ESG rapportering/risikoAE512216 Risk ManagementAE512317 Advanced Microeconomics and Alternative Perspectives on Rationality, Welfare and ResponsibilitiesAE512417 Scientific theory and Perspectives in Business Economics on OrganizationsAF3015 Bacheloroppgave i finansiell styringAF3020 Bacheloroppgave i økonomisk styringAF3025 Bacheloroppgave i organisering og endringAF3030 Bacheloroppgave i markedsføringAF3035 Bacheloroppgave i Business AnalyticsAF3040 Bacheloroppgave i regnskapAFR2850 Moderne afrikansk historieAH101108 Handelsnæringens strukturAH301408 Salg og salgsledelseAI101212 InnovasjonsledelseAI101500 Designdrevet innovasjonAI201212 Innføring i produktutviklingAI201312 Entreprenørskap og forretningsutviklingAI301212 InnovasjonsprosjektAI301712 ForprosjektAI302414 Semester internshipAI302416 InternshipAI302418 Event internshipAI302420 InnovasjonspraksisAI303700 Tverrfaglig innovasjonAI521112 Innovation and intellectual property rightsAI521216 Innovation and EntrepreneurshipAI521316 Sustainable Business DevelopmentAI521516 Digital Marketing Innovation AI521616 Master Thesis - Innovation and Entrepreneurship discipline orientedAI521716 International Business StrategyAI521820 Commercialization of InnovationAI522416 InternshipAI522418 Event internshipAIS1001 MikrokontrollereAIS1002 Objektorientert programmering og algoritmerAIS1003 Objektorientert programmering for kyberfysiske systemerAIS2001 Industriell elektroteknikkAIS2002 ReguleringsteknikkAIS2101 Intelligente systemerAIS2102 Dynamiske systemerAIS2103 IoT og nettverksprogrammeringAIS2104 Industrielle styresystemer med prosjektAIS2202 KybernetikkAIS2203 Sanntids datateknikk for kyberfysiske systemerAIS2204 MaskinsynAIS2211 Biomedisinsk teknikkAIS2220 Studiepoenggivende praksisAIS2221 IndustriprosjektAIST1001 Automatisering, introduksjonAJ200115 ForretningsjusAL101115 Organisasjon og ledelseAL101816 Arbeidspsykologi og personalledelseAL201220 Etikk, bærekraft og samfunnsansvarAL201308 ForetaksstrategiAL301408 KulturforståelseAL302030 BærekraftsledelseAL501113 Industrial Psychology and Human Resources ManagementAL520512 International corporations - leadership and cultureALIT1103 Epikk og lyrikk 1800-2000ALIT1104 Drama, poetikk og litteraturteori 1800-2000ALIT1111 Epikk og lyrikk fra antikken til 1800ALIT1112 Drama og poetikk fra antikken til 1800ALIT2201 Fordypningsemne i litteraturteoriALIT2202 Fordypningsemne i litteratur før 1800ALIT2203 Fordypningsemne i litteratur etter 1800ALIT2900 Bacheloroppgave i allmenn litteraturvitenskapALIT3100 Allmenn litteraturteori 1ALIT3101 Allmenn litteraturteori 2ALIT3302 Felles litterært pensum, eldre delALIT3303 Felles litterært pensum, nyere delALIT3900 Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskapAM101020 Praktisk økonomi med regningAM101108 Markedsføring - grunnkursAM101221 Ledelse av kreative prosesserAM201306 Kvantitative og kvalitative metoderAM301314 BacheloroppgaveAM302112 MarkedsanalyseAM302312 Cases in Technology Strategy and MarketingAM303608 ProsjektoppgaveAM303718 Consumer Insight and BrandingAM304016 International marketingAM304119 Digital Marketing AnalyticsAM305918 Global Supply Chain Management AM500118 Eksperter i team - Future jobsAM500218 Eksperter i team - Creating Value from WasteAM510512 Global sourcing and supply network managementAM521817 Data analysisAM521917 Qualitative Research MethodsANT1003 Klassisk retorikkANT1101 Antikkens historieANT1102 Antikkens litteratur ANT1104 Antikkens religion og mytologiAR100219 Statistikk for økonomerAR100919 Matematikk for økonomerAR101015 Matematisk problemløsningARK1001 Introduksjon til arkeologiARK1002 Kulturhistorie og materiell kulturARK1010 Introduksjon til arkeologi for kulturminneforvaltningARK2001 Arkeologisk kunnskapsproduksjon IARK2002 Feltmetodikk og fortolkningARK2003 Bacheloroppgave i arkeologiARK3000 Masteroppgave i arkeologiARK3001 Arkeologisk kunnskapsproduksjon IIARK3002 Arkeologisk feltmetodikk, kuratering og fortolkningARK3003 Museums and Heritage StudiesARK3004 PraksisoppholdARK3300 Masteroppgave i arkeologi - prosjektdesignARK3321 HospiteringAS201414 Business EnglishAUT1000 Audiologisk grunnkurs 1AUT1001 Audiologi - Individ og samfunn 1AUT1002 Klinisk audiologi 1AUT1003 Audiologi - Individ og samfunn 2AUT1004 Audiologisk praksis 1AUT2200 Klinisk audiologi 2AUT2201 Audiologisk grunnkurs 2AUT2202 Audiologisk praksis 2AUT2203 Klinisk audiologi 3AUT2204 BarneaudiologiAUT2301 Klinisk audiologi 4AUT2302 FoU i audiologiAUT2303 Forebyggende audiologiAV600117 Digital strategi og ledelseAV600217 Innovasjonskultur og nye forretningsmodellerAV600317 Internasjonal digital markedsføringAV600320 Kapasitetsbygging innen bærekraft og miljøledelse AV600417 Digitalisering av verdiskapingAV600520 Kapasitetsbygging innen bærekraft og miljøledelseAV600522 Sustainable FinanceAV600620 Digitalisering av verdiskapingAV690501 Teknologiledelse og digital omstilling, masteroppgaveAVS6300 Skriving på jobb: Tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråkBA6000 Geografisk informasjonsbehandlingBA6012 Grunnleggende jernbaneteknikkBA6017 BylogistikkBA6051 Kostnader og nytte av samferdselsanleggBA6052 Strategisk planlegging av transportinfrastrukturBA6054 Grunnleggende sporvedlikeholdBA6056 Veg og jernbane, prosjektBA6057 VegbyggingBA6059 VegteknologiBA6061 Drift og vedlikeholdBA6063 Geoteknikk IBA6064 Geoteknikk 2BA6066 KollektivtransportBA6067 Bygging av veger og jernbane i kalde områderBA6072 Planlegging og bygging av samferdselstunnelerBA6073 Drift, vedlikehold og sikkerhet i samferdselstunnelerBA6105 Styring og ledelse av prosjekterBA6202 Risikostyring i prosjekterBA6203 Risikostyring i prosjekterBA6206 Fra behov til prosjektBA6207 Risikostyring i prosjekterBA6219 Praktisk prosjektledelseBA6227 Praktisk prosjektledelse for NorconsultBA6235 Kontrakt og kontraktstyringBA6250 Lean ByggeprosessBA6255 ProsjekteierstyringBA6260 Smidig praksis i prosjekt og digital transformasjonBA6271 Grunnleggende bruk av VDCBA6272 Prosjektgjennomføring med bruk av VDCBA6280 VDC-Certificate Program Norge NTNU - StanfordBA6901 Organisasjon og ledelse, masteroppgaveBA6903 Masteroppgave i studieretning Jernbane, hovedprofil bane/trafikkBA6904 Masteroppgave i studieretning VegBA8100 Bygningsmessig brannvernBA8104 Bygningsmaterialers bestandighet og levetidBA8107 Bærekraftig bygd miljøBA8108 Varmeisolasjonsmaterialer for bygningerBA8111 Område- og tettstedsforvaltningBA8200 Videregående feilteori og utjevningsregningBA8202 Videregående fysikalsk geodesiBA8203 En integrert jordbasert metode for studium av havklimaBA8205 Lagring og formidling av geografisk informasjonBA8301 Marin geoteknikkBA8304 JordmodelleringBA8305 GeodynamikkBA8402 IsmekanikkBA8403 Videregående kyst- og havneteknikkBA8404 Avansert numerisk modellering av marin strømning med fri vannoverflateBA8504 Prosjektevaluering. Formål, metode og praksisBA8509 Verdiskaping, konflikt og samspill i prosjekterBA8510 Falltapsanalyser vanntunneler. Hydraulikk, sprengningsteknikk og økonomiBA8511 Emner i prosjektledelse og anleggsteknikkBA8512 Konvensjonell tunneldriftBA8513 Boring i bergBA8604 Satellitt-gravimetri og - altimetriBA8605 Videregående global satellitt-posisjonering (GPS)BA8607 Design av offshore vindturbinerBA8615 Trafikksikkerhet og trafikantatferdBA8616 Geometrisk utforming av veger BA8617 Drift og vedlikehold av veger i kaldt klimaBA8619 Dimensjonering av dekkekonstruksjonerBA8620 Avanserte vindusmaterialer og -teknologierBA8621 Grant-writing for EngineersBA8622 Bygging av veger og jernbane i kalde områderBA8623 Advanced Building Information Modelling (BIM)BA8624 Interoperabilitet for realisering av bygningsinformasjonsmodellering (BIM)BARN2001 Children's Rights in a Global PerspectiveBARN2003 Introductory course to Childhood StudiesBARN3101 Social Studies of Children and ChildhoodBARN3102 Children's RightsBARN3201 Methods and Ethics in Childhood StudiesBARN3202 Methodological Perspectives on Child and Childhood ResearchBARN3300 Children and Development in the Global SouthBARN3900 Master ThesisBARN8101 Social Studies of Children and Childhood: Research PerspectivesBARN8200 Methodology in Child and Childhood ResearchBARN8201 Methods and Ethics in Childhood StudiesBBAN3001 Essentials of Business AnalyticsBBAN4001 Data scienceBBAN4025 Big data i eiendomsfinansBBOA2010 Innføring i skatterettBBOA2020 Videregående skatte- og avgiftsrettBBOA3002 Digitale regnskapsprosesser og organiseringBBOA3005 Digitale regnskapsprosesserBBOA3010 Corporate FinanceBBOA3015 BærekraftsrapporteringBBOA3020 Financial Institutions, Markets and RegulationsBBOA3030 Videregående finansregnskapBBOA4000 Bedriftsøkonomiske atferdsteorierBBV1001 Barnevernspedagogen som profesjon og sosialpedagogikk som tilnærmingBBV1002 Melding og undersøkelse i barnevernstjenestenBBV1003 Barnevernspedagogen og samfunnsoppdragetBBV1004 Meldinger og barnevernsfaglige vurderingerBBV2001 Psykisk helse, omsorgskompetanse og omsorgssviktBBV2002 Rettsanvendelse i barnevernetBBV2003 Barnevernsfaglige tiltak og metoderBBV2005 Prosjektstudier i barnevernBBV2006 Tiltak, endringsarbeid og utviklingsstøtteBBV2007 Miljøterapi med utsatte barn og ungeBBV2008 Profesjonsutøvelse i lokal og global kontekstBBV2500 Barnevernfaglig veiledet praksisBBV2900 Bacheloroppgave i barnevernBBYGL39 Bacheloroppgave Byggeledelse BEIT4010 Eksperter i team - Innovasjonskompetanse - fremtidens kjernekompetanseBEIT4011 Eksperter i team - Energy Transition - Thinking GreenBEIT4012 Eksperter i team - Skaping av fremtidens helsetjenesteBEIT4013 Eksperter i team - Fremtidens boliger og bomiljø BEIT4014 Eksperter i team - Grønn omstilling uten grønnvaskingBEV1010 MotorikkBEV1011 IdrettsfysiologiBEV1012 Metode og statistikkBEV1013 Fysisk aktivitet og helse IBEV1014 Bevegelsesapparatets anatomiBEV2005 BiomekanikkBEV2006 Trening og prestasjonBEV2007 ObservasjonsstudierBEV2008 Evaluering av fysisk form og prestasjonsevneBEV2009 Veiledning av fysisk aktivitet og treningBEV2101 Måling av fysisk aktivitetBEV2102 Biomekanikk og måling av bevegelse og fysisk aktivitetBEV2106 Undervisningslære i fysisk aktivitetBEV2107 Fysisk aktivitet i rehabiliteringBEV2108 Bevegelsesvitenskap og folkehelseBEV2900 Bacheloroppgave i bevegelsesvitenskapBEV3201 Innføring i signalanalyse i Matlab BEV3901 Masteroppgave i bevegelsesvitenskapBEV6000 TreningsplanleggingBEV6004 Topptrener II: ProsjektoppgaveBEV8007 Anvendt forskning i idrett og rehabilitering optimalisering av kunnskapsoverføringenBFIN1001 Personlig økonomiBFIN4012 Interest Income SecuritiesBFIN4025 Big data i eiendomsfinansBFIN4030 FinTechBFIN5000 Masteroppgave - hovedprofil Finansiering investeringBFIN5012 Risikostyring og empirisk finansBGEO390 Bacheloroppgave - GeomatikkBI0001 Celle- og molekylærbiologi, laboratoriekursBI1001 Celle- og molekylærbiologiBI1002 Faunistikk og floristikkBI1003 Evolusjonsbiologi, økologi og etologiBI1006 Dyrenes struktur og funksjonBI1007 Plantenes struktur og funksjonBI1008 Laksens biologi i oppdrett og interaksjon med havmiljøetBI1009 Fiskehelse og velferdBI1011 Laksens biologi i oppdrett – settefiskproduksjon, håndtering og miljøBI102009 Kommunikasjon, samhandling og konflikthåndteringBI2001 Biogeografi og biosystematikkBI200115 CellebiologiBI201109 Instrumentell analyseBI2012 CellebiologiBI2014 MolekylærbiologiBI2015 Molekylærbiologi, laboratoriekursBI2017 Genetikk og evolusjon IBI2021 PlanteøkofysiologiBI202109 Yrkesetikk for bioingeniørerBI2022 Plantevekst og utviklingBI2024 Menneskets anatomi og fysiologiBI2025 DyreøkofysiologiBI202512 Medisinsk mikrobiologiBI2033 PopulasjonsøkologiBI2034 Samfunnsøkologi og økosystemerBI2036 Marin biodiversitetBI2043 Biodiversitet og bevaringsbiologi IBI2044 EtologiBI2045 Seksuell seleksjon og kommunikasjonBI2060 Marin økologiBI2064 Fiskeanatomi og fysiologiBI2065 AkvakulturBI2073 Praktisk miljøtoksikologiBI2080 Global change biologyBI2081 Natur, miljø og bærekraftBI2097 Eksperter i team - Bærekraftig akvakultur i fremtidens matproduksjonBI2098 Eksperter i team - Saving the World is not Rocket ScienceBI221412 ImmunologiBI3002 Bacheloroppgave havbruksingeniørBI301205 Medisinsk laboratorieteknologi, ekstern praksisBI3013 Eksperimentell celle- og molekylærbiologiBI301305 BacheloroppgaveBI301511 Laboratoriemedisin, transfusjonsmedisin og mikrobiologiBI3016 Molekylær cellebiologiBI3018 Patentering og teknologietablering (næringsutvikling)BI3019 Systems Biology: Resources, standards and toolsBI3020 Avansert fysiologiBI3021 Spesiell zoofysiologiBI302511 Laboratoriemedisin, medisinsk biokjemi og patologiBI3036 PlanteøkologiBI3037 FerskvannsøkologiBI3051 Quantitative Analyses in Ecology and EvolutionBI3052 Study DesignBI3061 Biologisk oseanografiBI3067 AkvakulturøkologiBI3069 Fiskehelse og velferdBI3070 Muliggjørende teknologi for marine økologiske studier og marin vitenskapBI3071 ØkotoksikologiBI3072 MiljøtoksikologiBI3073 GentoksikologiBI3081 ForskningsseminarBI3082 Biodiversitet og bevaringsbiologi IIBI3083 Evolusjonær og økologisk genetikkBI3085 Biologi uten grenserBI3086 How to do ScienceBI3090 Internship ProjectBI3091 Spesialpensum til masterBI3092 Spesialpensum til mastergrad IIBI3093 Spesialpensum til mastergrad IIBI3094 Internship Comprehensive ProjectBI3095 AquaHealth ClubBI3096 Spesialpensum til mastergrad IIIBI322112 Etikk i bioteknologiBI3801 Biologi spesialisering, prosjektarbeidBI3802 Biologi spesialisering, prosjektarbeidBI3900 Masteroppgave i biologiBI3905 Master Thesis in Marine Coastal DevelopmentBI3910 Master Thesis in Ocean ResourcesBI3911 Master thesis in MSAQUAH Health Management in AquacultureBI3950 Masteroppgave i biologiBI3960 Masteroppgave i biologididaktikkBI8012 Systems Biology: Examples from Current LiteratureBI8022 TemperaturfysiologiBI8031 Planteøkologi IIIBI8040 Logical Modeling for Experimental Design in Biotechnology and BiomedicineBI8061 Biologisk oseanografiBI8075 Muliggjørende teknologi for marine økologiske studier og marin vitenskapBI8082 Evolusjonær og økologisk genetikkBI8083 Avansert evolusjonær biologiBI8091 Avansert biologiBIA1001 Marint råstoffBIA2001 Marin økologiBIA2002 AkvakulturBIA2003 Ekstern praksis 1BIA2004 SjømatforedlingBIA3001 Ekstern praksis 2BIA3002 BacheloroppgaveBIA3003 Innføring i vitenskapelig metodeBIA3004 Akvakultur forskningstemaerBIA3900 Masteroppgave Ocean Resourses - Campus ÅlesundBIBYG39 Bacheloroppgave ByggBIDAT39 Bacheloroppgave - DataingeniørBIELE39 Bacheloroppgave Elektroingeniør- ElektronikkBIELE40 Bacheloroppgave Elektroingeniør- elkraftBIENC3950 Masteroppgave i Miljøforurensinger og toksikologi IBIENV3900 Master Thesis in Environmental Toxicology and ChemistryBIM1001 Grunnleggende BIM modelleringBIM1002 BIM GrunnleggendeBIM1012 Digital BIM-modelleringBIM1023 Praktisk BIM-modelleringBIM2002 BIM ModelleringscaseBIMAS39 Bacheloroppgave - MaskinBINT3005 Internship i økonomi og ledelseBINT3010 TeknologiforståelseBIOTBA3900 Masteroppgave i bioteknologi ved IBA (Ålesund)BIOTBA3901 Masteroppgave i bioteknologi ved IBA (Ålesund)BIOTBI3900 Masteroppgave i bioteknologi ved inst. for biologiBIOTBI3901 Master Thesis in Biotechnology Dep of BiologyBIOTBT3900 Masteroppgave i bioteknologi ved inst. for bioteknologi og matvitenskapBIOTBT3901 Masteroppgave i bioteknologi ved inst. for bioteknologi og matvitenskapBIXD390 Bacheloroppgave – InteraksjonsdesignBK1151 Introduksjon til KunststudietBK1152 Samtidskunstens historierBK1161 Maleri og etter 1BK1162 Linsebasert praksis 1BK1163 Grafikk Nå 1BK1164 Elektroniske medier 1BK1165 Materiale og rom 1BK1166 Utstillingsproduksjon 1BK1202 Individuelle kunstneriske arbeidBK2202 Maleri og etter 2BK2203 Linsebasert praksis 2BK2204 Grafikk Nå 2BK2205 Elektroniske medier 2BK2206 Materiale og rom 2BK2207 Utstillingsproduksjon 2BK2301 Kunstnerisk arbeid og utprøvingBK2452 Kunstnerisk arbeid og fordypningBK2453 Kritisk refleksjon og skrivning i kontekst BK2501 BFA prosjekt utviklingBK2600 BFA utstillingBK3105 Advanced Artistic Work 1BK3181 Thematic Group ProjectBK3183 Art and Ocean 1BK3186 Culture, Art, Technology 1BK3190 Kunst og Felleskapets romBK3195 Global Aesthetics 1BK3198 Key Concepts of Art Theory 1BK3199 Exhibiting and Curating 1BK3201 Undersøkelser av kunstnerisk entrepreneurskapBK3202 Introduksjon til kunstnerisk forskningBK3205 Advanced Artistic Work 2BK3290 Key Concepts of Art Theory 2BK3291 Exhibiting and Curating 2BK3306 Advanced Artistic Work 3 BK3400 Advanced Artistic Work 4 - Master ThesisBLOG390 Bacheloroppgave -logistikkBLOG391 Bacheloroppgave -logistikkBM3000 Urban Sustainability in the Arctic citiesBM6812 Grunnleggende jernbaneteknikkBMA1010 Matematikk for InformatikkBMA1020 Matematikk for ProgrammeringBMAC8010 Researching Accounting Change - Qualitative ApproachesBMAC8020 Perspectives on Management Accounting and Management ControlBMAC8030 Applied Statistics for Management Accounting and Business ResearchBMET4000 Vitenskapsteori, etikk og fagkritikkBMP3900 Bacheloroppgave -MedieproduksjonBMPA4015 Organisasjon og ledelseBMPA4025 Økonomistyring BMPA4035 StatsvitenskapBMPA5018 Masteroppgave i offentlig styringBMPA5052 Strategisk ledelseBMPA5053 ForvaltningsrettBMPA5055 Samfunnsvitenskapelig metodeBMR2000 Havbruksteknologi, prosjektering og driftBMR3000 Havbruksteknologi, prosjektering og drift 2BMR3900 Bacheloroppgave havbruksingeniørBMRK110 Verdibasert ledelseBMRK3012 Serviceledelse og relasjonsmarkedsføringBMRK5000 Masteroppgave - hovedprofil MarkedsføringBMRR4010 Virksomhetsstyring, prosesser og IKTBMRR4020 Skatte- og avgiftsrettBMRR4025 ForetaksrettBMRR4030 Finansregnskap IBMRR4035 Finansregnskap IIBMRR4050 Revisjon IBMRR4055 Revisjon IIBMRR5000 Masteroppgave - Regnskap og RevisjonBOKO4030 Verdsettelse og lønnsomhetsanalyseBOKO5000 Masteroppgave - hovedprofil ØkonomistyringBOKO5020 Ny offentlig styringBOKO6010 Operativ økonomistyring i en digital kontekstBOKO8020 Ny offentlig styringBPROG39 Bacheloroppgave- programmering [Spill/Applikasjoner] BR100119 Matematikk med beskrivende statistikk og sannsynlighetBR100121 Matematikk og statistikkBSA1001 Sosialt arbeid som fag og profesjon BSA1002 Sosialt arbeids teori og praksisBSA1003 Arbeid og inkluderingBSA1004 Sosialt arbeids teori og praksisBSA2001 Psykisk helseBSA2002 Rettsanvendelse i sosialt arbeidBSA2003 Sosialt arbeid med individer og grupperBSA2004 BarnevernBSA2005 Nettverks- og samfunnsarbeidBSA2006 Prosjektstudier i sosialt arbeidBSA2007 Profesjonsutøvelse i lokal og global kontekstBSA2500 Veiledet praksis i sosialt arbeidBSA2900 Bacheloroppgave i sosialt arbeidBSMØ3005 Økonomi og bærekraftBSOL2200 Organisasjonspsykologi og ledelseBSOL4005 Organisasjonsteoretiske perspektiverBSOL4610 Strategi og endring i teknologibedrifterBSOL4620 InnovasjonsledelseBSOL5000 Masteroppgave - hovedprofil strategi, organisasjon og ledelseBT1101 Introduksjon til bioteknologiBT2100 Beregningsbasert bioteknologiBT3091 Spesialpensum til masteroppgavenBT3092 Spesialpensum til masteroppgave, Ocean ResourcesBT3102 Funksjon og drift av resirkulerende akvakultursystemer (RAS)BT3110 Marine Næringsmiddelressurser, prosessering og teknologiBT3115 Primærproduksjon - akvakultur og fiskeriBT3119 Videregående næringsmiddelkjemiBT3121 Marine ressurser - forskning og innovasjonBT3125 Sjømat, trygghet og helseeffekter BT3210 Resirkulerende akvakultursystemer RASBT3801 Eksperter i team - Skreddersydd biologi: Potensial, begrensninger og utfordringer for menneskehetenBT3910 Ocean Resources, masteroppgaveBT6010 Resirkulerende akvakultursystemer - RASBT8101 Mikrobiell økologiBT8119 Videregående næringsmiddelkjemiBT8120 Prokaryot molekylærbiologi og syntetisk biologiBT8121 Tverrfaglig bioteknologi. Et Digitalt Liv Norge kursBT8135 Biopolymerer videregående kurs IBTA1001 Generell mikrobiologiBTA2001 ErnæringBTA2002 Mikrobiell økologiBTA2004 Grunnleggende bioteknologiBTA3001 Prosessteknologi BTA3002 Bacheloroppgave for BioteknologiBTEK391 Bacheloroppgave - Teknologidesign og ledelseBTEKD39 Bacheloroppgave - Teknologidesign og ledelseBWU3900 Bacheloroppgave - WebutviklingBYG1351 VA-teknikk for ingeniørerBYG1371 BygningsfysikkBYG1381 GeoteknikkBYG2271 Universell utforming BYG2301 KonstruksjonsteknikkBYG2311 Materiallære for byggBYG2331 VegplanleggingBYG3232 Estetikk, byggeskikk og stedskvalitetBYG3311 Tre-og stålkonstruksjonerBYG3321 BetongkonstruksjonerBYG3332 Fleretasjes trehusBYG3333 Bygging, drift og vedlikehold av vegBYGA1001 ByggteknikkBYGA1101 Byggteknikk og BIMBYGA2001 GeoteknikkBYGA2020 Samhandling og prosjektledelseBYGA2021 Konstruksjonslære og modelleringBYGA2022 Konstruksjonssikkerhet og statikkBYGA2023 Bygningsinformasjonssystemer, BIMBYGA2200 MateriallæreBYGA2201 GeomatikkBYGA2224 Arealplanlegging og digital modelleringBYGA2225 VA Ledningsnett og overvannshåndteringBYGA2226 Vann og miljøteknikkBYGA2227 VegplanleggingBYGA2228 Vegteknologi og asfaltBYGA2330 Modellbasert VA-prosjekteringBYGA2331 VA-RenseteknikkBYGA2332 Bærekraftig avfall og kretsløpsteknologi faget BYGA2340 Modellbasert vegprosjekteringBYGA2342 Bærekraftige vegerBYGA2350 Modellbasert byggprosjekteringBYGA2351 Avanserte konstruksjonerBYGA2352 Smarte og bærekraftige bygningerBYGG1001 ByggteknikkBYGG1001F ByggteknikkBYGG1101 Byggteknikk og BIMBYGG2001 GeoteknikkBYGG2250 Mekanikk 2BYGG2251 KonstruksjonslæreBYGG2253 KonstruksjonsanalyseBYGG2254 BetongkonstruksjonerBYGG2255 Trekonstruksjoner 1BYGG2256 StålkonstruksjonerBYGG2260 BygningsfysikkBYGG2261 Arealplanlegging og digital modelleringBYGG2263 Vann- og avløpsteknikkBYGG2265 ByggeprosjektetBYGG2266 Planlegging, bygging og drift av vegBYGG2351 Fleretasjes trehusBYGG2352 BetongteknologiBYGG2362 Universell utformingBYGG2363 Estetikk, byggeskikk og stedskvalitetBYGG2370 Digital bygg prosessBYGG2900 Bacheloroppgave byggBYGT1001 ByggteknikkBYGT1101 Byggteknikk og BIMBYGT1102 TransportinfrastrukturBYGT2001 GeoteknikkBYGT2202 KonstruksjonsteknikkBYGT2203 Digitalt samspillBYGT2204 VegbyggingBYGT2205 Vann og avløpsteknikk 1BYGT2206 Prosjektering av konstruksjonerBYGT2310 HusbyggingsteknikkBYGT2311 BygningsteknologiBYGT2312 Design av havromskonstruksjonerBYGT2313 Styrt praksis og prosjekt BYGT2314 VegprosjekteringBYGT2315 AnleggsteknikkBYGT2316 Ingeniørgeologi - bergBYGT2318 StatikkBYGT2319 StålkonstruksjonerBYGT2320 Betongkonstruksjoner 2BYGT2321 Vann og avløpsteknikk 2BYGT2322 Areal og VVA infrastrukturBYGT2330 Byggeprosess GrunnkursBYGT2900 Bacheloroppgave byggBØA1100 Bedriftsøkonomi med regnskapBØA1200 Finansregnskap med analyseBØA2020 Decision Modelling and OptimizationBØA2033 ÅrsregnskapBØA2042 Financial Modeling using ExcelBØA2100 Driftsregnskap med budsjetteringBØA2200 Finansiering og investeringBØA3020 Integrert budsjettering og økonomisk styringBØA3031 Sport Business and EconomicsBØA3050 Sentrale verktøy i økonomistyringBØKLED3 Bacheloroppgave -Økonomi, ledelse og bærekraftBØKLED4 Bacheloroppgave -Økonomi, ledelse og bærekraftCOSI4901 COSI Master ThesisDANS3002 Individuelt prosjekt 1DANS3003 DanseanalyseDANS3004 Individuelt prosjekt 2DANS3005 Feltarbeid, arkivteknikker og digitaliseringDANS3007 Avhandling 1: Analyse av dansDANS3009 Dance, displacement, diaspora 1DANS3010 Masteroppgave i dansDANS3012 Individuelt prosjekt 3DANS3013 Individuelt prosjekt 4DANS3016 DansehistorieDCSG1001 Infrastruktur: grunnleggende ferdigheterDCSG1002 Cybersikkerhet og teamarbeidDCSG1005 Infrastruktur: sikre grunntjenesterDCSG1006 Datakommunikasjon og nettverkDCSG2001 Sammenkoblede nettverk og nettverkssikkerhetDCSG2003 Robuste og skalerbare tjenester DCSG2005 RisikostyringDCSG2900 Bacheloroppgave Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhetDCST1001 Infrastruktur: grunnleggende ferdigheterDCST1002 Cybersikkerhet og teamarbeidDCST1003 Grunnleggende programmeringDCST1004 Matematikk for informatikkDCST1005 Infrastruktur: sikre grunntjenesterDCST1006 Datakommunikasjon og nettverkDCST1007 Objektorientert programmeringDCST1008 SystemutviklingDCST2001 Sammenkoblede nettverk og nettverkssikkerhetDCST2002 WebutviklingDCST2004 Digital tjenesteforvaltningDCST2005 RisikostyringDID3002 Akademisk skriving og lesingDID3101 Deltakende læring og undervisning i kunstfagDID3102 Kunstfagdidaktisk forskningDID3103 Kunstnerisk praksis, kunnskap og forskningDID3104 KunstfagdidaktikkDID3105 Kunstfagdidaktisk forskingDID3106 Kunstfagdidaktikk som praksisledet og kunstnerisk utforskningDID3201 Yrkesdidaktisk fordypning i et organisasjons- og samfunnsperspektivDID3202 Yrkesdidaktikk og pedagogikk - praksis og refleksjonDID3203 Teori og designDID3301 Språklæring og språkundervisningDID3302 Pedagogisk grammatikkDID3303 Litteratur, tekst og kultur i klasserommetDID3304 Data-støttet språklæringDID3305 Vurdering i språkundervisningenDID3401 Læring og undervisning av matematikkDID3402 Historiske og filosofiske perspektiver på skolematematikkDID3403 Utvalgte fordypningstemaer i matematikkdidaktikkDID3501 Naturfagenes egenartDID3502 Utforskende undervisning i naturfagDID3503 Naturfaget i skolenDID3505 Biologisk mangfold og mennesketDID3601 Språk og språkdidaktikkDID3602 Litteratur og litteraturdidaktikkDID3603 Norskfaglig skriving og lesingDID3701 Global bevissthet og utdanning for bærekraftig utviklingDID3702 Demokrati, medborgerskap og menneskerettighetslæringDID3703 Utforskende undervisning og samfunnskritisk tenkningDID3704 Historiebevissthet, historiekultur og begrepsutvklingDID3705 Mangfold, identitet og fellesskapDID3800 Eksperter i team - Helse, aktivitet og livsmestringDID3801 Eksperter i team - Forbruk og avfall, fra lokale handlinger til global forståelse og handlingskompetanseDID3802 Eksperter i team - Globalt medborgerskap i skolen - fra klimaendringer til global ulikhetDID3803 Eksperter i team - Bærekraftig utvikling i havetDID3910 Masteroppgave i kunstfagdidaktikkDID3911 Masteroppgave i kunstfagdidaktikk med kreativ praksisDID3920 Masteroppgave i yrkesdidaktikkDID3930 Masteroppgave i engelsk- og fremmedspråkdidaktikkDID3940 Masteroppgave i matematikkdidaktikk DIFT1001 Webteknologi og teamarbeidDIFT1002 IT-Introduksjon og databaser DIFT1003 Økonomisk styring og regnskapDIFT1004 Organisasjon, ledelse og endringDIFT1005 Datastøttet samhandlingDIFT1006 Økonomisk analyse og rapportering med regnearkDIFT2004 Produktutvikling, marked og forvaltning av programvare-produkter (PMF)DIFT2005 Digital endring og transformasjonDIFT2006 Big DataDIFT2007 InformasjonssikkerhetsstyringDIFT2008 Digital strategi i organisasjonerDIFT2010 Digitalt entreprenørskapDIFT2011 Prosjektledelse og forretningssystemerDIFT2501 E-handel og den digitale økonomienDIFT2502 Enterprise Social Networks (ESN) og endringDIFT2900 BacheloroppgaveDOK3001 Fag- og vitenskapsteori for arkiv og dokumentasjonsforvaltningDOK3002 Langtidsbevaring av digitalt arkivDOK3003 Dokumentasjonsforvaltning i et samfunns- og virksomhetsperspektivDOK3004 Etikk for dokumentasjonsforvaltning DOK3901 Masteroppgave i arkiv og dokumentasjonsforvaltningDRA1001 Teaterhistorie og sjangerforståelseDRA1002 Improvisasjon og rollespillDRA1003 TeaterproduksjonDRA1010 Introduksjon og forestillingsanalyseDRA1011 Dramaturgi 1DRA1012 Dramaturgi 2DRA2000 Bacheloroppgave i drama og teaterDRA2002 Prosjektteater for ungdomDRA2006 Metoder i drama- og teaterforskningDRA2100 Drama og teater i praksisDRA3000 Forskningsteori og praksisbaserte metoder i drama og teaterDRA3003 Historiske og teoretiske perspektiver på drama og teaterDRA3004 Nyere dramaturgiske perspektiverDRA3007 Vitenskapelige perspektiver i drama og teaterDRA3090 Masteroppgave i drama og teaterDRA3191 Prosjektemne. Praktisk master i drama og teaterDRA3192 Masteroppgave. Praktisk master i drama og teaterDRA6002 DramaterapiDT8109 ForretningssystemerDT8110 Utvikling av informasjonssystemerDT8111 Metoder for empirisk forskning innen IT og digitaliseringDT8116 Web-gruvedriftDT8117 Heterogene Beregninger & Sky-beregningerDT8118 Avansert samhandlingsteknologiDT8119 Klinisk beslutningsstøtteDT8121 Colour ImagingDT8122 Probabilistisk kunstig intelligensDT8123 Avansert databehandlingDT8801 Doktorgradsseminar i databaseteknikkDT8805 ApPEARS og CHANGE Forskerskole NorgeDT8806 Forskningsemner ved ISSE og akademisk skrivingDT8807 Avanserte emner innen dyplæring med pythonEDU2001 EduChange - active citizenship through innovative methods to tackle wicked environmental problemsEDU3024 Faglig fordypning i naturfag: Biologisk mangfold og mennesketEDU3041 Identitet og fellesskapEDU3051 Historiebevissthet og historiekulturEDU3078 Improvisasjon og deltagende kunstEDU3080 Språklæring og kommunikativ kompetanseEDU3083 Tekst og kultur i klasserommetEDU3084 Profesjonsfaglig digital kompetanseEDU3085 Vurdering og språklæringEDU3087 Akademisk skriving og skriving og læringEDU3216 Dokumentasjon av yrkesfaglig og yrkesdidaktisk arbeidEDU3920 Masteroppgave i yrkesdidaktikkEDU3971 Masteroppgave i kunstfagdidaktikkEDU3980 Masteroppgave i engelsk- og fremmedspråkdidaktikkEDU6211 Uni Smart læringEIT3006 Eksperter i team - forbruk - design - livsstilEIT3014 Eksperter i team - Fortalt digitaltEIT3017 Eksperter i team - Kunnskap om sårbare og løfterike hav – havets betydning og framtid som ressursgrunnlagEIT3018 Eksperter i team - Migrasjon: Rettigheter, helse, kultur og konflikterEIT3019 Eksperter i team - Kunstig intelligens, bevissthet og selvetELDI1001 Fornybar energi med energiinformatikkELDI2004 HøyspenningsteknologiELE3341 Elektriske anlegg og høgspenningsteknikkELE3342 Programmerbare kretserELE3381 Reguleringsteknikk med robotprogrammeringELE3391 Elektro prosjektELE3412 Signalbehandling for kommunikasjonssystemerELEG1001 Elektriske kretser - introduksjonELET1001 Elektriske kretser - introduksjonENE2031 Termodynamikk og varmelæreENE3003 Energisystem analyseENE3004 Elektriske energisystem og fjernvarmeENG1001 Global engelskENG1004 Samfunn, kultur og språkENG1101 Engelsk språkvitenskapENG1201 Språkferdighet og grammatikkENG1302 Litteratur: Drama og lyrikkENG1303 Litteratur: ProsaENG1404 Historie og nasjonENG2123 OversettelseENG2153 Tilegnelse av første- og andrespråkENG2155 Teoretiske tilnærminger til engelsk språkENG2302 Litteratur og historieENG2303 Litteratur og nasjonENG2455 Historie og politikkENG2501 Tverrdisiplinært emneENG2502 Tekst, kultur, kontekstENG2800 Forberedelsesemne for bacheloroppgaven i engelskENG2900 Bacheloroppgave i engelsk for lektorstudenterENG2910 Bacheloroppgave i engelskENG3110 Spesialiseringsemne i engelsk språkENG3316 Spesialiseringsemne i engelskspråklig litteratur før 1900ENG3317 Spesialiseringsemne i moderne engelskspråklig litteraturENG3320 Tema innen engelskspråklig litteraturENG3430 Tema innen litteratur og kulturENG3450 Historie, samfunn og kulturENG3900 Masteroppgave i engelskENG3901 Masteroppgave i engelskENG3920 Masteroppgave i engelsk lingvistikk og språktilegnelse ENG6010 SpråkferdighetENG6011 KulturkunnskapENG6012 Litteratur IENG6014 Skriving i klasserommetENG6015 SpråklæringENG6016 Muntlighet i klasserommetENG6017 KulturkunnskapENG6018 Litteratur IENG6020 Språkvitenskap og språktilegnelseENG6022 Tverrfaglig emneENG6023 Global engelskENG6024 Litteratur og kultur i klasserommetENG6025 Språkvitenskap og språktilegnelseENG6026 Global engelskENG6104 Flerspråklighet i engelskfagetEP6003 Batteriteknikk 1 - Li-ionebatterierEP6004 Batteriteknikk 2 - ProduksjonEP8001 ForbrenningsfysikkEP8101 ForbrenningsfysikkEP8104 Termokjemisk omvandling av faste brenslerEP8106 Gassturbiner og kompressorerEP8108 Livssyklusvurdering og miljøsystemanalyseEP8110 EksergianalyseEP8111 VarmevekslermodelleringEP8114 Industriell økologi og bærekraftEP8119 Industriell økologi og kryssløpsanalyseEP8122 Materialstrømanalyse, ressurser og resirkulering, PhDEP8123 Dynamisk MFA modelleringEP8125 Energilagring og bioenergiEP8126 KlimavernEP8127 Avansert programmering for miljøsystemanalyser med BrightwayEP8199 Global optimalisering av blandet heltall og ikke-konvekse problemerEP8200 Varme- og masseovergang ved konveksjonEP8201 Varmetransportberegninger ved stråling og konduksjon i varmeteknisk utstyrEP8206 Varmepumpende systemer i industrielle prosesserEP8207 Videregående avvannings- og tørketeknikkEP8208 Varme- og massetransport i porøse materialerEP8221 Python for bærekraftsanalyseEP8300 Naturlig konveksjon i bygningerEP8301 Fordypning i bygningssimuleringEP8302 Termiske systemerEP8405 TurbulensEP8407 Høytrykks vannkraftmaskinerEP8408 Høyere ordens metoder i fluiddynamikkEP8410 Numeriske metoder for hyperbolske problemer i fluiddynamikkEP8411 Vannkraftverk; utvalgte tverrfaglige temaEP8420 Videregående fluidmekanikkEP8487 TurbulensEP8900 Integrerte KlimamodellerERG2001 Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser - del 1ERG2011 Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser - del 2 - Fokus på folkehelse og livsstilsykdomERG3001 Prosjektarbeid i ergoterapiERG3011 Forskning og utvikling i ergoterapiERG3021 Universell utforming og velferdteknologi som helsefremmende strategierERG3031 Ergoterapi i samfunnetERG3901 Bacheloroppgave i ergoterapiESTET8861 Grunnlagsdiskusjoner i estetiske fagESTET8863 Kunstbasert forskningsmetodeET6003 Produksjonsplanlegging i vannkraftbaserte systemET6005 Optimalt vedlikehold av vannkraftverkET6010 Fremtidens elektriske energisystemET6201 Verdibasert vedlikehold av vannkraftgeneratorerET6203 Integrasjon av nye energikilder og komponenter med omformere som grensesnitt til kraftnettet, ET6204 Korttids produksjonsplanlegging (SHOP)ET6205 Fremtidens distribusjonsnettET8100 Elektrisk ledningsevne, dielektrisk tap og gjennomslag i fast og flytende høyspenningsisolasjonET8101 Overspenningsberegninger i kraftnettET8105 Styring og drift av elkraftsystemerET8207 Pålitelighet i elkraftsystemerET8208 KraftmarkedsteoriET8303 Kraftelektronikk, halvlederfysikk og pålitelighetET8304 Effektteori og kompensering med kraftelektronikkomformereET8305 Modellering, Identifikasjon og regulering av elektriske maskinerET8400 Planlegging av belysningsanleggET8500 Doktorgradsseminar i elkraftteknikkETG1101 Person, aktivitet og deltakelse i hverdagslivETG1102 AktivitetsanalyseETG1103 AktivitetsvitenskapETG1104 Omgivelser, tilgjengelighet og teknologiETG1110 Profesjonsutøvelse i ergoterapi (praksisstudier)ETG2201 Habilitering, rehabilitering og tilrettelegging ved aktivitetsutfordringerETG2202 Ergoterapeutiske arbeidsprosesser og metoderETG2203 Mestring av hverdagsliv med psykiske utfordringer ETG2204 Helsefremming og tilhørighet i kommunenETG2205 Deltakelse i arbeid og utdanning ETG2220 Ergoterapiprosessen og klinisk resonnering (praksisstudier) ETG2301 Prosjektarbeid og -ledelse ETG2302 Folkehelse, inkluderende samfunn og global helse ETG2330 Fagutvikling og innovasjon (praksisstudier)ETG2900 Bacheloroppgave i ergoterapi ETT1101 Person, aktivitet og deltakelse i hverdagslivETT1102 AktivitetsanalyseETT1103 AktivitetsvitenskapETT1104 Omgivelser, tilgjengelighet og teknologiETT1110 Profesjonsutøvelse i ergoterapi (praksisstudier)ETT2201 Habilitering, rehabilitering og tilrettelegging ved aktivitetsutfordringerETT2202 Ergoterapeutiske arbeidsprosesser og metoderETT2203 Mestring av hverdagsliv med psykiske utfordringer ETT2204 Helsefremming og tilhørighet i kommunenETT2205 Deltakelse i arbeid og utdanning ETT2220 Ergoterapiprosessen og klinisk resonnering (praksisstudier) ETT2301 Prosjektarbeid og -ledelse ETT2302 Folkehelse, inkluderende samfunn og global helse ETT2330 Fagutvikling og innovasjon (praksisstudier)ETT2900 Bacheloroppgave i ergoterapi EUR1001 Innføring i Den europeiske unionEUR2101 Norge i EuropaEUR2102 Europeiske identiteter og kulturEUR2201 Europeisk integrasjonsteoriEUR2900 Bacheloroppgave i europastudier EUR2915 Den europeiske integrasjonens historieEUR3001 Master's Thesis in European StudiesEUR3411 The Political Economy of the History of European IntegrationEUR3413 Governing Europe: Societal Actors, Networks and LobbyingEUR3414 Differentiated Integration: The Norwegian Case in PerspectiveEUR3415 Research and Project PlanningEUR3416 Contesting EuropeEUR3418 The EU as a Global Actor EUR3801 Internship 1EUR3802 Internship 2EXPH0100 Examen philosophicum for humaniora og estetiske fagEXPH0200 Examen philosophicum for samfunnsvitenskapEXPH0300 Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologiEXPH0350 Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi (Nettbasert)EXPH0400 Examen philosophicum for medisin og helsefagEXPH0500 Examen philosophicum for økonomiEXPH0550 Examen philosophicum for økonomi (Nettbasert)FARM3002 Nye prinsipper for medikamentell behandling av autotimmune sykdommer og kreftFARM3003 Farmasøytisk innovasjonFARM3005 Legemiddeltilvirkning og kvalitetssystemerFARM3006 Avansert farmakoterapiFARM3007 Farmasøytisk praksis og klinisk farmasiFARM3008 Farmasøytisk praksis og klinisk farmasiFARM3009 Medikamentell behandling av kreftFARM3100 Forskningsprosjekt i farmasiFARM3901 Masteroppgave i farmasiFE8119 Modelleringsteori for enbrikkesystemer og innvevde systemerFE8121 VLSI testmetodikkFE8122 Doktorgradsseminar i krets- og radiosystem designFE8123 Doktorgradsseminar i nanoelektronikk og fotonikkFE8150 Ikke-lineær modellering og fjernmålingFE8151 Blandet analoge/digitale integrerte kretser og innvevde systemerFENA1001 Fornybar energi grunnkursFENA1011 TermodynamikkFENA1012 MekanikkFENA1101 Fornybar energi grunnkurs 1FENA2001 Elektriske energisystemer og fjernvarmeFENA2002 Fluidmekanikk og hydraulikkFENA2010 Varme og massetransportFENA2011 Kjemisk energiteknikkFENA2020 Energisystem analyseFENA2021 SolenergiFENA2022 BioenergiFENA2023 Livsløpsvurderinger av energisystemFENA2030 Hybride energisystemer på skipFENA2311 Bærekraftig energi- og miljø-analyseFENA2314 Energilagring 2FENA2320 Energiomforming og systemintegrasjonFENA2900 Bacheloroppgave fornybar energiFENG1001 Fornybar energi grunnkursFENG1011 TermodynamikkFENG1012 MekanikkFENG2001 Elektriske energisystemer og fjernvarmeFENG2002 Fluidmekanikk og hydraulikkFENG2010 Varme og massetransportFENG2011 Kjemisk energiteknikkFENG2020 Energisystem analyseFENG2021 SolenergiFENG2022 BioenergiFENG2023 Livsløpsvurderinger av energisystemFENG2314 Energilagring 2FENG2900 Bacheloroppgave Fornybar energiFENT1001 Fornybar energi grunnkursFENT1011 TermodynamikkFENT1012 MekanikkFENT1101 Fornybar energi grunnkurs 1FENT2001 Elektriske energisystemer og fjernvarmeFENT2002 Fluidmekanikk og hydraulikkFENT2010 Varme og massetransportFENT2011 Kjemisk energiteknikkFENT2020 Energisystem analyseFENT2021 SolenergiFENT2022 BioenergiFENT2023 Livsløpsvurderinger av energisystemFENT2314 Energilagring 2FENT2321 Vindenergi og design av vindturbinFENT2322 LaboratorieteknikkFENT2900 Bacheloroppgave Fornybar energiFH3000 Innføring i folkehelseFH3001 Arbeid og helseFH3005 Folkehelsens sosiologiFH3006 Kunnskapsbasert folkehelsearbeidFH3008 Helseøkonomi og folkehelseFH3009 Aldring og folkehelseFH3010 Systematisk folkehelsearbeid - fra teori til praksisFH3011 Barn og unge: folkehelsens fundament FH3102 Natur og kultur i helsefremming 1FH3104 Sosial aldring og aktiv aldringFH3105 Helsefremming i lokalsamfunnFH3106 Natur og kultur i helsefremming 2FH3107 Musikkbasert miljøbehandling FH3901 Masteroppgave i folkehelseFI1000 Tekst og argumentasjonFI1001 Klassisk og moderne filosofiFI1002 Etikk og politisk filosofiFI1003 Kunnskaps- og vitenskapsteoriFI1004 Metafysikk og bevissthetsfilosofiFI1005 LogikkFI1101 Samtidens filosofiFI1104 Det 20. århundres filosofiFI1105 EtikkFI1106 EstetikkFI1107 Language and realityFI1210 Innføring i etikkFI1211 Etikkprosjekt og metodeFI1303 Vitenskap, kunnskap, praksisFI1401 Filosofihistorie 1FI1402 Filosofihistorie 2FI2001 BacheloroppgaveFI2101 Åpent fordypningsemne 1 i filosofiFI2102 Åpent fordypningsemne 2 i filosofiFI2103 Åpent fordypningsemne 3 i filosofiFI2104 Åpent fordypningsemne 4 i filosofiFI2105 Åpent fordypningsemne 5 i filosofiFI2106 SinnsfilosofiFI2107 Politisk filosofiFI2108 Filosofisk estetikkFI2109 Fenomenologi og eksistensfilosofiFI2111 Fordypning 1FI2112 Fordypning 2FI2210 Samtidens etikkFI2900 Bacheloroppgave i filosofiFI3010 Philosophy of MindFI3101 Masteroppgave i filosofiFI3107 Bioteknologi og etikkFI3202 Teori og metode i filosofiFI3203 Spesialemne til mastergraden i filosofiFI3204 Masteroppgave i filosofiFI3205 Spesialemne til mastergraden i filosofiFI3600 Selvstudium - Erstatningsemne for Eksperter i teamFI3700 SelvstudiumFI5200 OmrådeetikkFI5205 Corporate Responsibility and EthicsFI5206 Technology for a Good SocietyFILM1100 Film og fortellingFILM1101 Filmens historieFILM1102 Filmens teori og estetikkFILM1103 Filmen i samfunnetFILM1104 Nordisk film og fjernsynFILM2000 Bacheloroppgave i filmvitenskapFILM2001 DokumentarFILM2002 FiksjonFILM2100 Filmvitere i praksisFILM2201 DokumentarFILM2202 Bacheloroppgave: Tilnærminger til filmanalyseFILM2203 Film-, TV- og spillbransjenFILM2204 FilmopplevelsenFILM3012 Posisjoner i filmvitenskapFILM3090 Masteroppgave i filmvitenskapFIN1001 Personlig økonomiFIN3005 MakrofinansFIN3006 Anvendt tidsserieøkonometriFIN3008 Anvendt tidsserieøkonometriFIN3009 Investering og porteføljestyringFIN3010 Empiriske metoder i finansFIN3501 KredittrisikoFIN3502 AdferdsfinansFIN3900 Masteroppgave i finansiell økonomiFIN8606 Anvendt tidsserieøkonometriFIN8608 Anvendt tidsserieøkonometriFIN8609 Investering og porteføljestyringFIN8610 Empiriske metoder i finansFIX1101 Samtidens filosofiFIX1105 EtikkFIX2107 Politisk filosofiFIX2900 Bacheloroppgave i filosofiFM3000 Vitenskapsteori og forskningsdesignFM3001 Fagformidling og kommunikasjonFM3002 Aktuelt forskningsbasert emne 1FM3003 Aktuelt forskningsbasert emne 2FM3004 Kulturpolitikk og forvaltningFO001216 Teknologi og samfunnFO001316 MatematikkFO001321 MatematikkFO001416 FysikkFO001421 FysikkFO001521 EngelskFO001716 Kommunikasjon og norskFO001721 NorskFP4100 Arkitektur og stedsformingFP4350 Bypolitiske teorier og planleggingsteoriFP4400 Masteroppgave i fysisk planleggingFRA0502 Fransk 2FRA1010 Språkferdighet, tekst og metodeFRA1110 Introduksjon til fransk historie og litteraturFRA1120 Fransk litteraturhistorieFRA1130 Litteratur, tekst og metodeFRA1210 Grammatikk og fonologi 1FRA1220 Grammatikk og fonologi 2FRA1401 Frankrike etter 1945FRA2203 Fordypning i fransk litteraturFRA2301 Fransk språkvitenskapFRA2305 Resymé og oversettelseFRA2410 Fransk historie for samtidenFRA2600 Forskningsrettet fordypningsemneFRA2900 Bacheloroppgave i franskFRA3111 Spesialiseringsemne i fransk litteraturFRA3211 Spesialiseringsemne i fransk språkvitenskap FRA3333 Praktisk oversettelseFRA3900 Masteroppgave i franskFRA3901 Masteroppgave i franskFRAC1100 Fransk litteratur og kulturkunnskapFRAC1101 Fransk litteratur 2FRAC1102 Fransk historieFRAC1200 Grammatikk, fonetikk og praktisk franskFRAC1201 Fransk grammatikk 2FRAC1500 Fransk fagdidaktikkFUH3003 Funksjonshemming i et samfunnsperspektiv - ideologi, teorier og modellerFUH3004 Funksjonshemming som kunnskap og forskningsfeltFUH3900 Masteroppgave i funksjonshemming og samfunnFVP1001 Film- og videoproduksjon 1FVP1010 Introduksjon til film- og videoproduksjonFVP2001 Film- og videoproduksjon 2FVP2002 Film- og videoproduksjon 3FVP2003 Idé- og manusutviklingFVP2005 FilmlydFVP2006 Individuell produksjonspraksisFVP3002 Posisjoner i filmvitenskapFVP3003 Produksjonsforberedende emneFVP3004 LyddesignFVP3005 Audiovisuell bransjeFVP3006 LyddesignFVP3090 Masteroppgave i film- og videoproduksjonFVP3100 Masteroppgaveutvikling FY0001 Brukerkurs i fysikkFY1001 Mekanisk fysikkFY1003 Elektrisitet og magnetismeFY2045 Kvantemekanikk IFY2290 EnergiressurserFY2450 AstrofysikkFY3105 Anvendelse av symmetrigrupper i fysikkenFY3106 Faseoverganger og kritiske fenomenerFY3107 Matematiske approksimasjonsmetoder i fysikkenFY3114 Funksjonelle materialerFY3201 Atmosfærefysikk og klimaendringerFY3403 PartikkelfysikkFY3451 Astrofysikk 2FY3452 Gravitasjon og kosmologiFY3464 Kvantefeltteori IFY3490 Fysikk, spesialpensumFY3900 Masteroppgave i fysikkFY3901 Masteroppgave i nevrovitenskapFY3910 Masteroppgave i naturfagdidaktikkFY3950 Masteroppgave i fysikkFY3960 Masteroppgave i fysikkdidaktikkFY6013 MekanikkFY6014 Varmelære og miljøfysikkFY6015 AstronomiFY6016 Mekaniske bølger og eksperimentelt arbeidFY6017 ElektromagnetismeFY6018 Elektrisitet og elektronikkFY6019 Moderne fysikkFY6020 Lys, optikk og fysikkfaget i skolenFY6021 Ioniserende stråling - vekselvirkningsmekanismer og dosimetriFY6022 Medisinsk fysikk - kvalitetsstyring, lovverk, forskning, etikkFY6023 Kjerne- og strålingsfysikkFY8102 Elektronmikroskopi og diffraksjonFY8302 Kvanteteorien for faste stofferFY8303 Faseoverganger og kritiske fenomenerFY8304 Matematiske approksimasjonsmetoder i fysikkenFY8305 Funksjonalintegral metoder i kondenserte fasers fysikkFY8308 Videregående kvantefeltteoriFY8408 MR-avbildningFY8409 Klinisk fysikk for stråleterapiFY8903 Gravitasjon og kosmologiFY8904 Numerisk fysikkFY8905 MaterialfysikkFY8906 Biofysiske mikroteknikkerFY8907 Klassisk transportteoriFY8908 KvanteoptikkFY8909 NanofysikkFY8910 Ikkelineær dynamikkFY8911 Molekylær biofysikkFY8912 Funksjonelle materialerFY8913 PartikkelfysikkFY8914 Kvantefeltteori IFY8915 Optikk, videregående kursFY8917 Faststoff-fysikk, videregående kursFY8918 Fysikk i medisinsk avbildningFY8919 StrålingsbiofysikkFY8920 Lys-, nøytron-, og røntgen-spredning FYST1101 Kommunikasjon, samhandling og helse 1FYST1102 Funksjonell anatomi 1FYST1103 Bevegelseslære 1FYST1104 Funksjonell anatomi 2FYST1106 Fysiologi og treningslæreFYST2201 Fysioterapi - klinisk arbeid 1FYST2202 Generell patologiFYST2203 Kommunikasjon, samhandling og helse 2FYST2204 Spesifikk patologiFYST2301 Arbeidsliv og arbeidshelseFYST2302 Fysioterapi ved sammensatte og langvarige tilstanderFYST2303 Samfunn og folkehelsearbeidFYST2900 Bacheloroppgave i fysioterapiGB6001 Ingeniørgeologi for bygge- og anleggsledere i underjordsarbeiderGB8102 Videregående mineralogi og petrologiGB8105 Anvendt geofysikk og petrologi for utforsking av geologi og miljøGB8106 Malmforekomst geneseGB8107 Mineralogi, videregående kursGB8110 Mineral- og jordskorpemagnetismeGB8201 TektonikkGB8303 Stabilitet av fjellskjæringerGB8306 Numerisk modellering for bergteknikkGB8310 Spenningsrelaterte stabilitetsproblemer i undergrunnsanleggGB8402 Prosessmineralogi VKGB8406 Bruddmekanikk i berg og bergmasseGB8407 Informasjonsteknologi for mineralutvinningGB8410 RessursgeologiGB8420 Strategiske og politiske aspekter ved utnytting av mineralressurserGB8507 Fysisk sedimentologiGB8508 Doktorgradsseminar i geologi og mineralproduksjonGB8509 Ph.d.-emne i sedimentologiGEO1121 GIS IntroGEO2121 TerrengmodellerGEO2311F Geografisk informasjonsbehandlingGEO2341 Geografisk datafangst 2GEO3061 Stikking, videregåendeGEO3071 Satellittgeodesi, videregeåendeGEO3093 Geomatikk prosjektoppgaveGEO3101 Geografisk analyseGEO3141 Infrastrukturer for stedfestet informasjonGEOG1007 Befolkning, ressurser og miljøGEOG1010 Geografisk forskningsdesign og feltarbeidGEOG1011 Innføring i samfunnsgeografiGEOG1012 Innføring i Geografiske informasjonssystemer (GIS)GEOG1013 Naturressursforvaltning, miljø og bærekraftig utviklingGEOG1014 Jordas naturmiljøGEOG2012 Felt- og laboratoriemetoder i naturgeografiGEOG2014 Kvalitative metoder i geografi GEOG2015 GIS og kvantitative metoderGEOG2016 Fordypningsprosjekt med tema bærekraftig utviklingGEOG2017 Energiomstilling og bærekraftig utviklingGEOG2021 By- og regional utvikling og planlegging GEOG2022 Globalisering og bærekraftig utvikling i SørGEOG2023 Lokale og globale perspektiv på miljø- og ressursforvaltningGEOG2024 Naturvern, bærekraft og økologisk medborgerskap 1GEOG2900 Bacheloroppgave i geografiGEOG3005 Qualitative MethodsGEOG3006 Quantitative MethodsGEOG3007 Fagfilosofi, teorier og begreperGEOG3008 Geografi i praksis - felt og forskningsdesignGEOG3012 Internship - Globalisation and Sustainable DevelopmentGEOG3020 Prosjekt fagformidlingGEOG3021 Internship - Entreprenørskap, innovasjon og samfunnGEOG3030 Natural Resources ManagementGEOG3053 Discourses of Development and GlobalizationGEOG3091 Special Syllabus for Master DegreeGEOG3100 Samfunnsperspektiv på entreprenørskapGEOG3101 Innovation and Regional DevelopmentGEOG3102 Prosjekt entreprenørskapGEOG3517 Social Difference, Identity and PlaceGEOG3518 Global Production NetworksGEOG3522 Migration and DevelopmentGEOG3523 GIS Data Capture and Mapping GEOG3525 Landscape, Planning and ManagementGEOG3527 GIS Tools for Climate Change StudiesGEOG3528 Jordens overflate evolusjon: observasjoner og numerisk modellering GEOG3900 Masteroppgave - GeografiGEOG3901 Masteroppgave - Lektor i geografi for trinn 8-13GEOG3910 Master's Thesis GEOG3940 Master's Thesis - Natural Resources Management - GeographyGEOG3950 Masteroppgave - Entreprenørskap, innovasjon og samfunnGEOG3951 Masteroppgave - Entreprenørskap, innovasjon og samfunnGEOG6006 Grunnleggende om Geografiske informasjonssystemer (GIS) - Del 1GEOG8000 Theoretical Perspectives in Geography 1GEOG8001 Theoretical Perspectives in Geography 2GEOG8523 GIS Data Capture and Mapping 2GEOL1001 Historisk geologi og paleontologiGEOL1004 Fysisk sedimentologiGEOL1005 GeometallurgiGEOL1006 Paleoklima og den sedimentære lagrekkenGEOL1007 Faststoffmekanikk for geologerGEOL3090 Masteroppgave i geologiGEOL3092 Spesialpensum til masteroppgaven/særpensumGEOL3093 Spesialpensum til masteroppgaven/særpensumGEOL3094 Spesialpensum i geologiGEOL3095 Masteroppgave i geologiGEOM1110 Introduksjon til ingeniørfag geomatikkGEOM1120 Introduksjon til landmålingGEOM1140 Geografiske dataGEOM1310 Modellering og bruk av nasjonale geodataGEOM2110 LandmålingGEOM2120 GrunnlagsnettGEOM2130 TerrengmodellerGEOM2210 LaserskanningGEOM2220 Geografisk datafangstGEOM2230 Geografisk analyseGEOM2240 Geografisk infrastruktur og informasjonsbehandlingGEOM2710 SatellittgeodesiGEOM2790 Geomatikk prosjektoppgaveGEOM2900 Bacheloroppgave GeomatikkGEOM2920 StikkingGRE1101 Innføring i greskHAUD1002 Audiologisk utredning 1HAUD1003 Audiologisk utredning 2HAUD2002 Audiologisk rehabilitering 1HAUD2003 Audiologisk rehabilitering 2HAUD201P Praksisstudier audiologisk rehabiliteringHAUD3003 Yrkesforberedende emneHAUD3112 Fordypningsemne i barneaudiologiHAUD3119 Audiologi - valgfritt klinisk emne 1HAUD3120 Audiologi - valgfritt campus emne 1HAUD3121 Audiologi - valgfritt klinisk emne 2HAUD3122 Audiologi - valgfritt campus emne 2HAV6000 Introduksjon til havvindHAV6001 Dynamisk konstruksjonsanalyse og design av offshore vindturbinerHAV6003 Digitale løsninger for drift og vedlikehold av offshore vindparkerHBIO1001 Analytisk kjemiHBIO1002 Anatomi, fysiologi og histologiHBIO1003 Matematikk, statistikk og databehandlingHBIO1005 Organisk kjemi og biokjemi grunnkursHBIO106P Samhandling og etikkHBIO2001 Celle- og molekylærbiologiHBIO2002 Fysikk m/måleteknikkHBIO2003 Generell immunologi og medisinsk mikrobiologiHBIO2004 Medisinsk laboratorieteknologi 2: Kvantitative teknikkerHBIO2006 Medisinsk laboratorieteknologi 4, Immunologiske-, cytologiske- og histologiske teknikkerHBIO2007 Organisk kjemi og biokjemi videregående kursHBIO2008 Profesjon, forskning og etikkHBIO205P Medisinsk laboratorieteknologi 3: Automasjon i medisinske laboratorier, med ekstern studiepraksisHBIO3001 Bacheloroppgave i bioingeniørfagHBIO3002 LaboratoriemedisinHBIO3004 Medisinsk laboratorieteknologi 5B, ImmunhematologiHBIO3005 Medisinsk laboratorieteknologi 6, Medisinsk biokjemi, mikrobiologi og patologiHBIO3011 Bacheloroppgave tilpasset internasjonale studenterHBIO3015 Introduksjon til biomedisinsk laboratorievitenskapHBIO3020 Laboratoriepraksis tilpasset utvekslingHBIO303P Medisinsk laboratorieteknologi 5A, Hematologi og HemostaseHBIO6001 Veilederutdanning for praksisveiledere, bioingeniørHBIOA1001 Medisinsk laboratorieteknologi - Innføring i bioingeniørfagHBIOA1002 Organisk kjemi HBIOA1003 Biokjemi med cellebiologiHBIOA1004 Generell kjemiHBIOA1005 Anatomi, fysiologi og histologiHBIOA1006 Instrumentell Analyse IHBIOA1009 Medisinsk laboratorieteknologi - Innføring i bioingeniørfagHBIOA2001 Innføring i patologi HBIOA2002 Medisinsk mikrobiologiHBIOA2003 ImmunologiHBIOA2004 Celle- og molekylærbiologiHBIOA2005 Instrumentell analyse IIHBIOA2006 Yrkesetikk og kommunikasjon for bioingeniørerHBIOA2007 Anvendt bioinformatikkHBIOA3001 Laboratoriemedisin - MikrobiologiHBIOA3002 Laboratoriemedisin - TransfusjonsmedisinHBIOA3003 Medisinsk biokjemi og patobiokjemiHBIOA3004 Laboratoriemedisin - PatologiHBIOT1010 Medisinsk laboratorieteknologi, innføring i bioingeniørfagHBIOT1011 Anatomi, fysiologi og histologiHBIOT1013 Kjemisk og instrumentell analyseHBIOT1014 Biokjemi med cellebiologiHBIOT2020 Celle- og molekylærbiologiHBIOT2021 Medisinsk laboratorieteknologi - Kvantitative teknikkerHBIOT2022 Medisinsk mikrobiologi og generell immunologi HBIOT2023 Medisinsk laboratorieteknologi - Automasjon og IKT i medisinske laboratorierHBIOT2024 Medisinsk laboratorieteknologi - Histologiske- og immunologiske teknikker og cytologiHBIOT2025 Medisinsk laboratorieteknologi: kvalitetsikring, metodevalidering og statistikkHBIOT2026 Medisinsk laboratorieteknologi - TransfusjonsmedisinHBIOT2030 LaboratoriemedisinHBIOT2031 Molekylær diagnostikk og anvendt bioinformatikkHBIOT2032 Medisinsk laboratorieteknologi - Hematologi og hemostaseHBIOT2033 Medisinsk laboratorieteknologi - Medisinsk biokjemi, mikrobiologi og patologiHBIOT2035 Bacheloroppgave i BioingeniørfagHBIOT2060 Bioingeniørfaglig spesialemne for utveksling HBIOT3901 Masteroppgave i molekylærmedisinHBVE3003 Barnevernspedagogers yrkeskompetanse HBVE303P Barnevernsfaglig praksis i tjenester og tiltak for utsatte barn og ungeHELA3001 Pasientsikkerhet og ledelseHELA3002 Bærekraftig helseledelseHELA3003 Samfunnsvitenskapelige metoderHELA3004 Bruk av kunnskap som beslutningsstøtte i helsetjenestenHELA3900 Masteroppgave i helseledelseHELA6000 Praksisveilederutdanning helsefag - del 1HELA6020 Innføring i praksisveiledningHELA6021 Fordypning i praksisveiledningHELA6023 Praksisveiledning i helse- og sosialfagHELA6026 Praksisveiledning i helse- og sosialfagHELG6010 Praksisveiledning av studenter/profesjonsutøvere i helse- og sosialtjenestenHELG6011 Introduksjon til mindfulness: teoretisk/filosofisk bakgrunn, forskningsgrunnlag og introduksjon til praksisHELG6020 Innføring i praksisveiledningHELG6021 Fordypning i praksisveiledningHELG6023 Praksisveiledning i helse- og sosialfagHELG8001 Digitalisering i de kommunale helse- og omsorgstjenesteneHELT6000 Gerontologi og geriatriHELT6002 Velferdsteknologi, ehelse og innovasjonHELT6003 Selvvalgt fordypningsemneHELT6020 Innføring i praksisveiledningHELT6021 Fordypning i praksisveiledningHELT6024 Praksisveiledning i helse- og sosialfagHERG2002 Nevrologiske problemstillinger, aktivitet og deltakelse, behandling, habilitering og rehabiliteringHERG201P Klinisk og etisk resonnering - praksisstudierHERG3003 Allmennhelse, folkehelse og arbeidshelseHERG3004 Bacheloroppgave i ergoterapiHERG3005 Allmennhelse, folkehelse og arbeidshelseHERG301P Prosjektledelse - praksisstudierHFEL0004 RetorikkHFEL8000 Forskningskommunikasjon: målgrupper, mål og formerHFO1001 Digitale endringerHFO1002 Innovasjon og entreprenørskap i praktisk-estetiske fagHFO1003 Mangfold og integrering: Transkulturelle dynamikkerHFO1004 Menneskets tidsalder?HFO1005 Digitale endringer - nettbasert variantHFYS2002 Samhandling og relasjon i fysioterapi IIHFYS3007 Bacheloroppgave i fysioterapiHIP3000 Humanister i praksisHIST1000 Historien i samfunnetHIST1300 Eldre historie fram til ca. 1750HIST1350 Eldre historie fram til ca. 1750 IIHIST1500 Nyere historie etter ca. 1750HIST1505 Innføring i historisk teori og metodeHIST1550 Nyere historie etter ca. 1750 IIHIST2001 Senantikken/tidlig middelalder HIST2002 Norden i middelalderen HIST2003 Europa i høy- og seinmiddelalderenHIST2004 Tidlig nytids historie HIST2005 Teknologi- og vitenskapshistorie HIST2006 Kultur- og sosialhistorie HIST2007 Nasjonalisme, imperialisme og demokratisering etter 1750HIST2008 Økonomisk historie HIST2009 Norsk og nordisk historie etter 1750 HIST2010 Bacheloroppgave i historieHIST2011 Internasjonal historie etter 1870 HIST2012 Politikk, samfunn og kultur i Europa etter 1945 HIST2045 Fordypningsoppgave i historie - femårig lektorutdanningHIST2535 Historiefaget i det digitale samfunn - teorier, metoder og praksiserHIST3000 Masteroppgave i historieHIST3012 PraksisoppholdHIST3050 Masteroppgave i historie - femårig lektorutdanningHIST3105 Avanserte forskningsmetoder i historieHIST3115 Historiefagets teori og historieHIST3125 Prosjektutforming for masteroppgaveHIST3135 Prosjektutforming for masteroppgave - femårig lektorutdanningHIST3205 Holocaust, folkemord og ettervirkningerHIST3225 Arbeid og kulturHIST3295 Internasjonal økonomisk samtidshistorieHIST3375 Globale forbindelser, interaksjon og kolonialisme fra 1400-talletHIST3400 Naturressursenes politiske økonomi, 1870-2000 HIST3405 Makt, musikk og ritualer: kunstens rolle i politisk kommunikasjon 800-1600HIST3445 Guns, Butter and Forced Labour. The Economic Foundations of Nazi DictatorshipHIST3465 Fellesskap, grupper og identiteter i europeisk middelalderHIST3475 Handel, arbeid og forbruk ca. 1600-1850HIST3485 Moderne afrikansk historieHIST3500 Bærekraftig over tid. Miljø- og samfunnsutvikling for teknologerHIST3910 Master's Thesis - Globalization and Sustainable DevelopmentHIST8872 Digitalkartlegging for humanister og samfunnsvitereHLS3801 Eksperter i team - Velferdsteknologi for bærekraftig omsorg og inkludering i lokalsamfunnetHLS3802 Eksperter i team - Empirisk etikkHLS3900 Masteroppgave i helsevitenskap/samfunnsvitenskapelig variantHLS8008 Forskning om helsefremmingHM501513 Utforming av prosjektprotokollHM502113 Medvirkning, kvalitetssikring og profesjonskvalifiseringHM502213 Forskningsmetode, design og vitenskapsteori for mastergrad i avansert klinisk sykepleie - den kritisk sykeHMBV4002 Perspektiver på barndom og oppvekst, marginaliseringsprosesser, risikoforhold og barnevernet som hjelpeinstansHMBV4009 Beslutninger i det kommunale barnevernetHMBV4011 Innovasjon i praktisk barnevernsarbeidHMBV4012 Familier med sammensatte og komplekse livssituasjoner – i et hverdagslivsperpektivHMBV5001 Kommunikasjon med barn, unge og foreldre i barnevernfaglig kontekstHMMR5001 Statistikk og kvantitativ forskningsmetodeHMMR5002 Masteroppgave i medisinsk MR-avbildningHMMR5003 Forskningsmetode og design 2HMS0002 HMS-kurs for 1. årsstudenterHMS0004 HMS-kurs med verkstedsopplæring for studenter ved AD-fakultetetHMS0005 HMS-kurs for studenter ved AD-fakultetHMS0006 HMS-kurs for 1. årsstudenter - ÅlesundHMS0007 HMS-kurs med verkstedsopplæring for studenter ved MSSUSARCHMS0009 HMS-kurs for 1. årsstudenter 2-årig masterHMS0010 HMS-kurs for 1. årsstudenter GjøvikHMS0200 HMS-kurs med verkstedopplæring for studenter ved industriell designHMSA1001 HMS og praksiskurs MaskinHMSG1001 HMS og praksiskurs MaskinHMSID HMS og praksiskurs MaskinHMST1001 HMS og praksiskurs MaskinHPAR6001 Farmakologi for ambulansepersonellHRAD1002 Prosjektarbeid i helsetjenestenHRAD1011 Sykdomslære 1HRAD108P Praksisstudier i skjelettrøntgenHRAD2003 Computer Tomografi (CT)HRAD2004 BildebehandlingHRAD2005 Magnetisk Resonans (MR)HRAD2012 Sykdomslære II og bildediagnostiske modaliteterHRAD2013 Farmakologi og legemiddelhåndteringHRAD206P Praksisstudier i diagnostikk IHRAD207P Kliniske praksisstudierHRAD3001 Vitenskapsteori og forskningsmetodeHRAD3003 Fagfordypning innen bildediagnostikkHRAD3004 Stråleterapi og onkologiHRAD3005 Magnetisk Resonans 2HRAD3006 BacheloroppgaveHRAD302P Praksisstudier i diagnostikk IIHSAR3003 Bacheloroppgave i Sosialt arbeidHSJJ8014 Fordypningsoppgave - jordmorHSYK2003 Sykdomslære og farmakologiHSYK2004 Sykepleie 2. årHSYK203P Kliniske praksisstudier medisinsk fagområde 2. studieårHSYK204P Kliniske praksisstudier psykisk helsearbeid 2. studieårHSYK205P Kliniske praksisstudier kirurgisk fagområde 2. studieårHSYK206P Kliniske praksisstudier hjemmebasert omsorg 2. studieårHSYK3001 Global helseHSYK3003 Bacheloroppgave i sykepleieHSYK3004 Sykepleie 3. årHSYK304P Praksisstudier i utlandet, valgemneHSYK305P Kliniske praksisstudier i medisinsk fagområde 3. studieårHSYK306P Kliniske praksisstudier i psykisk helsearbeid 3. studieårHSYK307P Kliniske praksisstudier i kirurgisk fagområde 3. studieårHSYK308P Kliniske praksisstudier i hjemmebasert omsorg 3. studieårHVER1005 Vitenskapsteori, vitenskapelig metode og vernepleiefaglig metodisk arbeidHVER2003 MedikamentregningHVER2006 Helsefag 2HVER2007 Pedagogikk, psykologi og vernepleierfaglig metodisk arbeidHVER2008 Psykisk helseHVER2009 Habilitering og rehabiliteringHVER201P Praksis 2, Helse, pleie og rehabiliteringHVER3006 Fordypning utviklingshemning, kognitiv svikt og vernepleieren som rettsanvenderHVER3007 Bacheloroppgave i vernepleieHVER3008 Organisasjon og ledelseHVER3009 Samhandling i teamHVER301P Praksis 3 - FordypningspraksisHVUT8027 Kompetanse- og tjenesteutviklingHVUT8028 Psykisk helse hos barn og ungeHVUT8029 Organisering og samordning av tjenestetilbudene til barn og ungdomHVUT8030 Psykososialt arbeid - ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaerIB204312 Arealplanlegging og digital modelleringIB303312 BacheloroppgaveIB303612 KDV veg og infrastrukturIB303812 Avanserte konstruksjonerIBED2003 Informasjonssikkerhet og produktforvaltningIBED3001 Bacheloroppgave i Digital forretningsutviklingIBED3002 Prosjektledelse og forretningssystemerIBED3007 E-handel og den digitale økonomienIBED3008 Samhandlingsplattformer med SharepointID302809 InformasjonssikkerhetID303911 Mobile og distribuerte applikasjonerIDATA1001 Programmering 1IDATA1002 SystemutviklingIDATA1003 Programmering 1IDATA1004 Teambasert samhandlingIDATA2001 Programmering 2IDATA2301 WebteknologiIDATA2302 Algoritmer og datastrukturerIDATA2303 Datamodellering og databaseapplikasjonerIDATA2304 Datakommunikasjon og nettverksprogrammeringIDATA2305 Operativsystemer med systemprogrammeringIDATA2306 ApplikasjonsutviklingIDATA2501 InformasjonssikkerhetIDATA2502 Administrasjon av skytjenesterIDATA2503 Mobile applikasjonerIDATA2504 SpillutviklingIDATA2505 Studiepoenggivende praksisIDATA2506 Datateknologi, fordypningsemne IDATA2900 Bacheloroppgave Bachelor i dataIDATG1001 Programmering 1IDATG1002 SystemutviklingIDATG1003 Programmering 1IDATG1004 Teambasert samhandlingIDATG2001 Programmering 2IDATG2102 Algoritmiske metoderIDATG2202 OperativsystemerIDATG2204 Datamodellering og databasesystemerIDATG2206 Computer VisionIDATG2900 Bacheloroppgave IDATT1001 Programmering 1IDATT1002 SystemutviklingIDATT1003 Programmering 1IDATT1004 Teambasert samhandlingIDATT2001 Programmering 2IDATT2101 Algoritmer og datastrukturerIDATT2103 DatabaserIDATT2104 NettverksprogrammeringIDATT2105 Full-stack applikasjonsutviklingIDATT2106 Systemutvikling 2 med smidig prosjektIDATT2202 OperativsystemerIDATT2501 FordypningsprosjektIDATT2502 Anvendt maskinlæring med prosjektIDATT2503 Sikkerhet i programvare og kryptografiIDATT2505 Extended Reality (XR)IDATT2506 Applikasjonsutvikling for mobile enheterIDATT2900 Bacheloroppgave IDG1000 Grafiske verktøy, prinsipper og metoderIDG1004 Farge i grensesnittdesignIDG1006 Fysisk og taktil interaksjonIDG1007 Prosjektstyring i designIDG1008 Medie- og DesignrettIDG1009 FlerkanalpubliseringIDG1010 Typografi 2IDG1011 Front-end web utviklingIDG1051 InformasjonsgrafikkIDG1072 Ergonomi i digitale medierIDG1100 Grunnemne webutviklingIDG1101 Typografi 1IDG1112 Fotografihistorie og bildekommunikasjonIDG1200 Grunnleggende psykologiIDG1292 WebkodingIDG1293 Avansert CSSIDG1362 DesigntenkningIDG2000 Områdeemne, Velferdsteknologi på tvers av fagIDG2001 Cloud TechnologiesIDG2002 FargestyringIDG2003 Back-end web development IIDG2004 Informasjonsstrukturer og databaserIDG2009 KommunikasjonsdesignIDG2010 Brukersentrert designmetodikkIDG2012 Webprosjekt 1IDG2013 Kalligrafi og SkriftdesignIDG2014 Redaksjonell design 1IDG2015 Strategisk designIDG2100 Full stack webutviklingIDG2200 Design og prototyping for nettbrett og mobilIDG2312 TypografihistorieIDG2342 Designhistorie og designteoriIDG2671 Webprosjekt IDG3002 TjenestedesignIDG3006 DesignprosjektIDG3008 Design of Safety Critical SystemsIDG3009 InformasjonsarkitekturIDG3010 EmballasjedesignIDG3013 Redaksjonell design 2IDG3014 Emneoverbyggende prosjekt, mappe og avgangsutstillingIDG3100 Fordypningsprosjekt i webutviklingIDG3101 Fordypningsprosjekt IDG3390 Bacheloroppgave - InteraksjonsdesignIDG3541 Designpraksis i bedriftIDG3542 Valgbar praksisIDG3750 Tangible and Sensorial Interaction DesignIDG3800 Mappe og utstillingIDG3900 Bacheloroppgave - WebutviklingIDG3910 Bacheloroppgave IDG3920 Bacheloroppgave BWUIDG3950 VeifinningssystemerIDG4112 Tangible Interaction Design for Health PromotionIDG4113 User Centered DesignIDG4898 Fordypningsprosjekt, interaksjonsdesignIDIG3001 Project Work for Exchange Bachelor StudentsIDIG4001 Project Work for Exchange Master StudentsIDIG4002 Computer Graphics Fundamentals and ApplicationsIDIG4003 Appearance, Perception and MeasurementIDIG4225 Specialisation in Multimodal Data AnalysisIDIG4321 Introduction to Color Image ProcessingIDR3025 Idrettsvitenskap-spesialiseringIDR3027 Forskningspraksis i idrettsvitenskapIDR3034 Motivasjon i idrett og kroppsøvingIDR3036 Idrett og sosial ulikhetIDR3037 Ferdighets- og prestasjonsutviklingIDR3039 Kroppsøving og idrett i organisasjonsperspektivIDR3040 Idrett, fysisk aktivitet og helseIDR3041 IdrettspraksisIDRI1004 Markedsorientert produktutviklingIDRI2003 EntreprenørskapIDRI2004 Informasjons- og systemforvaltningIDRI2005 IT-strategi i organisasjonerIDRI2006 Organisasjon og ledelseIDRI3002 Drift og sikring av forretningskritiske systemerIDRI3003 IT, miljø og samfunnIDRI3004 ITIL v3IDRI3005 Powershell i praktisk scriptingIDRSA1002 IdrettssosiologiIDRSA1008 Innføring i idrettsvitenskapIDRSA1010 Gruppedynamikk i kroppsøving og idrettsfagIDRSA1012 Trening og helse i kroppsøvingIDRSA1013 Utforming og evaluering i kroppsøvingIDRSA1015 Treningslære; prestasjon og helseIDRSA1018 Kroppsøving og samfunnIDRSA1019 IdrettspsykologiIDRSA1020 IdrettspsykologiIDRSA2003 Ledelse i kroppsøving og idrettIDRSA2004 TrenerrollerIDRSA2900 Bacheloroppgave i samfunns- og idrettsvitenskapIDS4000 ForskningsmetodeIDS4001 Industrielle markeder og prognoserIDS4003 VirksomhetsstyringIDS4004 Sirkulær økonomi og bærekraftIDS4005 SpesialiseringsprosjektIDS4006 Norsk bedriftsledelseIDS4007 KunnskapsledelseIDS4008 SpillteoriIDS4009 Eksperter i team- Helping manufacturing businesses in their digitalisation journey – safe, sustainable and socialIDS4100 MasteroppgaveIDT8000 ForskningsetikkIDT8002 Prosjektutvikling og ledelseIE300217 Studiepoenggivende praksisIE303412 KybernetikkIE303512 BildeanalyseIE303612 BacheloroppgaveIE303812 Sanntids datateknikkIE304114 Skipselektriske anleggIE304216 Elektriske lavspenningsinstallasjonerIE500217 DatagrafikkIE500417 Databehandling og visualiseringIE500618 MaskinlæringIE500720 Simulering av kyberfysiske systemerIE500814 Dynamiske systemer og kontrollIE501714 Swarm intelligenceIE501914 Datagrafikk 2IE501988 Sustainability AnalyticsIE501989 Enterprise Modeling and Systems EngineeringIE502014 Kunstig intelligensIE502214 Introduksjon til anvendt Simulering og VisualiseringIE502414 Masteroppgave i Simulering og VisualiseringIE505718 Simulering og Visualisering, fordypningsprosjektIE505818 Simulering og Visualisering, fordypningsemneIE509118 Eksperter i team - Oceanic RecreationIE600120 Machine Learning with PythonIE600320 Advanced Deep Learning with PythonIELEA1001 Elektroteknikk 1IELEA2001 DatakommunikasjonIELEA2002 ReguleringsteknikkIELEA2003 Elektroteknikk 2IELEA2118 Elektriske kraftnettIELEA2119 ElektroinstallasjonerIELEA2120 Elektriske Maskiner og Elektromagnetisk EnergiomformingIELEA2121 KraftelektronikkIELEA2301 Dynamiske systemerIELEA2302 SignalbehandlingIELEA2303 Industrielle styresystemer med prosjektIELEA2501 Lys og belysningIELEA2910 Bacheloroppgave elkraftteknikkIELEA2920 Bacheloroppgave automatiseringIELEA3398 Skipselektriske anleggIELEG1001 Elektroteknikk 1IELEG1040 Digitalteknikk og ProgrammeringIELEG2001 Datakommunikasjon IELEG2002 ReguleringsteknikkIELEG2003 Elektroteknikk 2IELEG2109 ElektronikkonstruksjonIELEG2110 SignalbehandlingIELEG2111 MikrokontrollersystemerIELEG2113 Programmerbare kretserIELEG2118 Elektriske kraftnettIELEG2119 ElektroinstallasjonerIELEG2120 Elektriske Maskiner og Elektromagnetisk EnergiomformingIELEG2121 KraftelektronikkIELEG2212 DatatransmisjonIELEG2213 Elektro prosjektIELEG2214 Trådløse sensorerIELEG2215 Elektronisk kommunikasjonIELEG2900 Bacheloroppgave elektronikk og sensorsystemerIELEG2910 Bacheloroppgave elkraftteknikkIELEG3398 Kraftelektronikk og relevernIELEG3399 Høgspenningsnett og anleggIELET1001 Elektroteknikk 1IELET1002 DatateknikkIELET2001 Datakommunikasjon IELET2002 ReguleringsteknikkIELET2003 Elektroteknikk 2IELET2101 Reguleringsteknikk 2IELET2102 Digitale reguleringssystemerIELET2103 Industrielle styresystemerIELET2104 AutomatiseringsprosjektIELET2106 Industriell instrumenteringIELET2107 RobotikkIELET2109 ElektronikkonstruksjonIELET2110 SignalbehandlingIELET2111 MikrokontrollersystemerIELET2112 Anvendt instrumenteringIELET2113 Programmerbare kretserIELET2118 Elektriske kraftnettIELET2119 ElektroinstallasjonerIELET2120 Elektriske Maskiner og Elektromagnetisk EnergiomformingIELET2121 KraftelektronikkIELET2501 Lys og belysningIELET2900 Bacheloroppgave elektronikk og sensorsystemerIELET2920 Bacheloroppgave automatiseringIELET3004 Trådløs kommunikasjonIELET3109 Avanserte SensorsystemerIELS1001 Ingeniørprosjekt - Introduksjon til ESIIF300114 Ingeniørfaglig systemteknikk og systemutviklingIF400 Finansielle instrumenterIF420 Beslutningsanalyse og selskapsfinansieringIF440 Capital Markets and UncertaintyIFEL8000 Forskningsmetodikk, vitenskapsteori og etikkIFUD1004 Databaser 2IFUD1041 XML-TeknologiIFUD1051 IKT i læring 1IFUD1052 IKT i læring 2IFUD1053 IKT i læring 3IFUD1103 DatabaserIFUD1126 Samhandlingsplattformer med SharepointIFYA1001 FysikkIFYG1001 FysikkIFYKJA1000 Fysikk/kjemiIFYKJA1001 Fysikk/kjemiIFYKJG1000 Fysikk/kjemiIFYKJG1001 Fysikk/kjemiIFYKJT1000 Fysikk/kjemiIFYKJT1001 Fysikk/kjemiIFYKJT1002 Fysikk/elektrokjemiIFYT1001 FysikkIHG6050 Videreutdanning i veiledning for vitenskapelige ansatte IIK3100 Etisk hacking og penetrasjonstestingIIK5000 Digital juss og forretningsvirksomhetIIK6504 Digital juss og forretningsvirksomhetIIK6510 Digital sikkerhet - behov og trusselbildeIIK6511 Digital sikkerhet - risikostyringIIK6512 Digital sikkerhet - ledelse og organisasjonIIK6513 Digital sikkerhet - teknologiIIK6514 Introduksjon til digital sikkerhet: InnføringIIK6515 Intruduksjon til digital sikkerhet: RisikostyringIIK6517 Digital sikkerhet - teknologiIIK6520 Innføring i digital sikkerhet for lærere IIK6530 CybersikkerhetIIK8001 Human factor methods for Information Security ResearchIIKG1001 Cybersikkerhet og datanettverkIIKG1002 Front-end web utviklingIIKG2001 Software SecurityIIKG3000 Introduksjon informasjonssikkerhetIIKG3005 Infrastructure as CodeIIKG3010 Project Work for Exchange Bachelor StudentsIIKG3020 Introduksjon til hendelseshåndteringIIKG3021 Campusnettverk og InternettarkitekturIIKG4000 Fordypningsemne - individueltIIKG6500 Cyber TacticsIIKG6501 Cyber IntelligenceIIKG6502 Critical Infrastructure SecurityIIKG6503 Cybersikkerhet - Introduksjon til informasjonssikkerhetsledelse IINI1003 DatabaserIINI2005 Datastøttet samhandlingIINI2009 Informasjonssikkerhet og produktforvaltningIINI2010 EntreprenørskapIINI2011 Praktisk LinuxIINI3001 IT, miljø og samfunnIINI3003 Webprogrammering i PHPIINI3006 HTML5IINI3007 Markedsorientert produktutviklingIINI3009 IT-strategi i organisasjonerIINI3011 Bacheloroppgave i InformasjonsbehandlingIINI3012 Big dataIINI3013 Samhandlingsplattformer med SharepointIINI3014 ITIL v3IINI4001 Applikasjonsutvikling for AndroidIINI4003 C++ for programmerereIINI4004 Databaser 2IINI4007 Digital fotograferingIINI4014 Python for programmersIINI4015 Sosiale medier i organisasjonen: Enterprise 2.0IINI4022 XML-TeknologiIIRA2001 Programmering og Data i Økonomiske FagILU6002 Arkiv, museum og samfunnIMAA1001 Matematiske metoder 1IMAA1002 Matematikk for ingeniørfag 1IMAA2011 Matematiske metoder 2 for Elektro og Fornybar energiIMAA2021 Matematiske metoder 2 for DataingeniørIMAA2031 Matematiske metoder 2AIMAA2100 Matematiske metoder 3IMAA2150 Matematiske metoder 3 for dataingeniørerIMAG1001 Matematiske metoder 1IMAG1002 Matematikk for ingeniørfag 1IMAG2011 Matematiske metoder 2 for Elektro og Fornybar energiIMAG2021 Matematiske metoder 2 for DataingeniørIMAG2031 Matematiske metoder 2AIMAG2100 Matematiske metoder 3IMAG2150 Matematiske metoder 3 for dataingeniørerIMAK1001 Generell kjemi for ingeniørerIMAK1002 Innføringsemne for KjemiingeniørIMAK2001 Kinetikk og termodynamikkIMAK2002 Uorganisk kjemiIMAK2003 Organisk kjemi og biomolekyler 2IMAK2004 Kjemisk analyseIMAK2005 Kjemisk og bioteknologisk prosessteknologiIMAK2007 Organisk kjemi og biomolekyler 1IMAK2008 Instrumentell analyse og biopolymereIMAK2010 Materialegenskaper og brukIMAK2011 Materialtesting og karakteriseringIMAK2012 Material- og prosessvalgIMAK2013 KorrosjonIMAK6001 Materialprosesser og sluttegenskaperIMAK6002 Mekaniske egenskaper og legeringslæreIMAK6003 Lysmikroskopi og metallers mikrostrukturIMAK6004 Grunnleggende kjemiIMAT1001 Matematiske metoder 1IMAT1002 Matematikk for ingeniørfag 1IMAT1050 Matematikk med beskrivende statistikk og sannsynlighet IMAT2011 Matematiske metoder 2 for Elektro og Fornybar energiIMAT2021 Matematiske metoder 2 for DataingeniørIMAT2031 Matematiske metoder 2AIMAT2100 Matematiske metoder 3IMAT2150 Matematiske metoder 3 for dataingeniørerIMT1004 Farge i grensesnittdesignIMT1005 Medievitenskap, akademisk skriving og metoderIMT1007 Prosjektstyring i interaksjonsdesignIMT1008 Medie- og designrettIMT1101 Typografi IIMT1112 Fotografihistorie og bildekommunikasjonIMT1161 MedierettIMT1362 OpplevelsesdesignIMT2007 Nettverkssikkerhet IMT2009 Mobile medier og sosial interaksjonIMT2010 Designmetoder og brukskvalitetsmetodikkIMT2012 Redaksjonell design IIMT2013 KalligrafiIMT2072 Ergonomi i digitale medierIMT2312 TypografihistorieIMT2342 Designhistorie og designteoriIMT2363 Colour Management and Image QualityIMT2411 FargestyringIMT2581 Rask prototyping og innovasjonIMT2651 Innføring i medievitenskap: Teori og metodeIMT2671 Webprosjekt IIIMT3002 TjenestedesignIMT3004 Incident Response, Ethical Hacking and ForensicsIMT3005 Infrastructure as CodeIMT3006 Innovasjon og entreprenørskap i kreativ virksomhetIMT3007 Prosjektutvikling i kreativ virksomhetIMT3008 Design av sikkerhetskritiske systemerIMT3009 InformasjonsarkitekturIMT3012 SkriftdesignIMT3013 Redaksjonell design IIIMT3014 Emneoverbyggende prosjektIMT3015 Mappe og avgangsutstillingIMT3016 Emneoverbyggende utvekslingsprosjekt IMT3104 Kunstig intelligens IMT3110 ProgramvaredesignIMT3401 Project Work for Exchange Bachelor StudentsIMT3402 Project Work for Exchange Bachelor StudentsIMT3501 ProgramvaresikkerhetIMT3541 Veiledet praksis i medie-og informatikkfagIMT3601 SpillprogrammeringIMT3603 SpillprogrammeringIMT3841 Praksis ved CERN innen ITIMT3851 Programmering for web IIIMT3881 Vitenskapelig programmeringIMT3891 Webprosjekt IIIIMT3950003 Responsiv webIMT3950004 Strategisk designIMT3950005 Design og prototyping for mobil og nettbrettIMT3950006 InformasjonsarkitekturIMT3950008 VeifinningssystemerIMT4000 Eksperter i team - Autonomous TransportIMT4016 Eksperter i team - Digital communities and welfareIMT4110 Scientific Methodology and Communication IMT4113 Introduction to Cyber and Information Security TechnologyIMT4114 Introduction to Digital ForensicsIMT4115 Introduction to Information Security Management IMT4116 Reverse Engineering and Malware AnalysisIMT4123 System SecurityIMT4124 CryptologyIMT4125 Network SecurityIMT4126 Biometrics IMT4127 Security Management MetricsIMT4128 Socio-technical Systems Enabled CrimeIMT4129 Risk Management for Information SecurityIMT4130 Cybercrime InvestigationIMT4133 Data Science for Security and Forensics IMT4134 Specialisation in software engineeringIMT4135 Introduction to Research on Colour and Visual ComputingIMT4203 Critical Infrastructure SecurityIMT4204 Intrusion Detection in Physical and Virtual Networks IMT4205 Research Project PlanningIMT4210 Computational ForensicsIMT4213 Cyber Tactics IMT4214 Cyber IntelligenceIMT4215 Specialization ProjectIMT4217 Introduction to Data PrivacyIMT4303 Content-based Indexing and RetrievalIMT4304 Cross-media Color ReproductionIMT4305 Image Processing and AnalysisIMT4306 Introduction to Research in Mobile/Wearable Technology IMT4307 Introduction to Research in Serious Games and Gamification IMT4308 Introduction to Research on Web Technologies IMT4309 Usability and Human Factors in Interaction Design IMT4310 Eksperter i team - Visual Appearance reproduction using 3D printing techniques / Challenges and OpportunitiesIMT4312 Quantitative Methods and Use of EyetrackersIMT4315 Colour in interface designIMT4316 User-centred Information Architecture IMT4392 Deep learning for visual computingIMT4461 Project Work for Exchange Master StudentsIMT4471 Project Work for Exchange Master StudentsIMT4504-PHS Apple-device ForensicsIMT4505-PHS Forensic Tool DevelopmentIMT4807 Integration ProjectIMT4881 Specialization Course 1IMT4882 Specialization Course IIIMT4884 Advanced Colour ManagementIMT4885 Research Project Planning, Interaction DesignIMT4886 Applied Computer Science ProjectIMT4887 Specialisation in Web Technology IMT4889 Specialisation in Decentralised TechnologiesIMT4890 Specialisation in Video Processing IMT4894 Advanced Project Work IMT4895 Specialisation in Colour Imaging IMT4898 Specialisation in Interaction DesignIMT4903 Master's Thesis COSI/CIMETIMT4905 Experience-based Master's ThesisIMT6002 COINS Winter SchoolIMT6003 COINS Summer SchoolIMT6004 COINS WorkshopIMT6005 COINS Workshop II IMT6006 COINS Workshop III IMT6007 COINS IT Security Exercise IMT6011 Introduction to Information SecurityIMT6031 Intrusion Detection and PreventionIMT6041 Selected Topics in CryptologyIMT6051 Wireless Communication SecurityIMT6071 BiometricsIMT6081 Modern CryptologyIMT6091 Computational ForensicsIMT6101 Computational IntelligenceIMT6121 Behavioural BiometricsIMT6151 Selected topics in Image ProcessingIMT6171 Real-time AI for robotics and simulated environmentsIMT6201 Colour ScienceIMT6221 Mobile TechnologyIMT6251 Quality in Academic ResearchIMT6261 Scientific CommunicationIMT6271 Critical ThinkingINFT1001 IT-Introduksjon og databaser INFT1002 Grunnleggende programmeringINFT1003 Webteknologi og teamarbeidINFT1004 Økonomisk styring og regnskapINFT1005 Datateknikk og operativsystemINFT1006 Objektorientert programmeringINFT1007 DatakommunikasjonINFT1008 Datastøttet samhandlingINFT2001 InformasjonssikkerhetsstyringINFT2002 WebutviklingINFT2003 Big DataINFT2004 IT TjenesteforvaltningINFT2005 Kvalitet i og testing av programvaresystemerINFT2006 Business IntelligenceINFT2007 Digital strategi i organisasjonerINFT2501 Applikasjonsutvikling for mobile enheterINFT2502 FordypningsprosjektINFT2503 C++ for programmerereINFT2504 Skytjenester som arbeidsflateINFT2505 Produktutvikling, marked og forvaltning av programvare-produkter (PMF)INFT2507 Økonomisk analyse og rapportering med regnearkINFT2508 Kryss-plattform applikasjonsutvikling for mobile enheterINFT2900 Bacheloroppgave i informasjonsbehandlingINGA1001 Ingeniørfaglig innføringsemneINGA1002 Programmering, numerikk og sikkerhetINGA2011 Fornybar energi valgfagINGA2300 Ingeniørfaglig systemtenkningINGG1001 Ingeniørfaglig innføringsemneINGG1002 Programmering, numerikk og sikkerhetINGG2011 Fornybar energi valgfagINGG2300 Ingeniørfaglig systemtenkningINGT1001 Ingeniørfaglig innføringsemneINGT1002 Programmering, numerikk og sikkerhetINGT2011 Fornybar energi valgfagINGT2300 Ingeniørfaglig systemtenkningINT3001 Etikk, bærekraft og samfunnsansvarINTRO175 Introduction to NorwayIP000120 Kursemne IHBIP200117 Skipsdesign III - ProsjekteringIP204512 Marin hydrodynamikkIP204612 Skipsdesign II - SkrogkonstruksjonIP204812 Maskinteknikk IIIP300315 Studiepoenggivende praksisIP300416 Industri 4.0IP304814 Innføring i MekatronikkIP305012 BacheloroppgaveIP305214 HavromsinnstallasjonerIP500020 Introduksjon til smartvann og miljøteknikk IP500021 Ledningsteknologi og overvannshåntering IP500022 RenseteknikkIP500115 Machinery Systems Design and AnalysisIP500122 Introduksjon til bærekraftige marine energisystemIP500215 Ship HydrodynamicsIP500216 Naval Architecture and Ship HydrodynamicsIP500415 CAE - Computer Aided EngineeringIP500515 Modelling and Simulation of Dynamic SystemsIP500616 Systems Engineering and Product Architecture Applied to Maritime IndustryIP500717 Product- and system designIP500817 Scientific theory and methodsIP500917 Introduction to Digital ManufacturingIP501320 Programmering og DataanalyseIP501508 Mechatronics, robots and deck machinesIP501909 MSc thesis, discipline orientedIP502009 Msc thesis, professional master 90 ECTSIP503911 CFD - Applied Computational Fluid DynamicsIP504017 Ship DesignIP504914 Best Practice - Introduction to Systems EngineeringIP505014 Best Practice - Customer Value System ModellingIP505114 Best Practice - Product Architecture ModellingIP505245 Anvendt AI og kontrollIP505314 Best Practice - Man-Machine-Interaction and Usability TestingIP505614 Best Practice - Virtual Prototype and Digitalisation of Marine Design and OperationsIP506014 Best Practice - Operations in Arctic environmentIP506114 Best Practice - Marine engineering internshipIP506215 Scientific Research Project InternshipIP506521 Bærekraftige Energisystemer - Introduksjonskurs IP506621 Life Cycle Management and SustainabilityIP506921 Mekatronikk og systemintegrasjonIP507021 Marine OperationsIP509118 Eksperter i team - Bærekraftig verdiskaping i havrommetIPEV6002 Design IIIPEV6004 Digital teknologi IIIPEV6006 Drift IIPEV6008 Digitalisering og vedlikeholdsledelseIPEV6009 Drift av lav- og nullutslippsfartøyIPEV6010 Maritim Digital SikkerhetIPH6201 Barn og unges psykiske helse - Del I: Normalutvikling 0-23 år i et systemperspektivIPH6202 Barn og unges psykiske helse - Del II: Skjevutvikling og psykiske lidelser 0 - 23 årIPH6216 Psykisk helse og voldsproblematikkIPH6217 Kunnskapsbasert habiliteringIPH6223 Autismespekterforstyrrelser, teoriIPH6225 Modul 1: Ungdomskultur og rusforebyggingIPH6227 Sped- og småbarns psykiske helseIPH6410 SelvmordsforebyggingIPH6420 Miljøterapeutisk arbeid - teoretiske grunnlag og perspektiverIPH6421 Organisering og rammebetingelser i miljøterapeutisk arbeidIPH6423 Marte Meo metodenIPH6424 Psykisk helse i et flerkulturelt samfunnIR201612 Matematikk 2AIR301312 Matematikk 3IS200105 Økonomi for ingeniørerISA1001 Sosial- og velferdspolitikkISA1002 Juridisk metode og forvaltningsrettISA1003 Psykologi i et livsløpsperspektivISA1005 Mentorskap i en flerkulturell kontekst - NattergalenISA1006 Global Ethics and Human RightsISA2500 Tverrprofesjonelt samarbeid og innovasjon ISA3000 Politikk, velferd og ulikhetISA3001 Kvalitativ metodeISA3002 Vitenskapsteori og vitenskapsfilosofiISA3003 Kvantitativ metodeISA3500 Barn og foreldre i et hverdagslivperspektivISA3501 Å arbeide i velferdsstatens organisasjonerISA3502 Veiledet selvvalgt studiumISA3503 Innvandring, integrasjon, mangfold 1ISA3504 Innvandring, integrasjon, mangfold 2ISA3800 Eksperter i team - Innovasjon i offentlig sektor - utvikling av samarbeid for brukere av sosiale tjenesterISA3801 Eksperter i team - Inkludering i arbeidslivetISA6000 Reflekterende prosesserISA6002 Veiledning i praksisstudierISA6003 Kollegaveiledning i NAV - individ og gruppeISTA1001 StatistikkISTA1002 StatistikkISTA1003 StatistikkISTG1001 StatistikkISTG1002 StatistikkISTG1003 StatistikkISTT1001 StatistikkISTT1002 StatistikkISTT1003 StatistikkIT1001 Informasjonsteknologi, grunnkursIT1604 Digitalt samfunnIT1901 Informatikk prosjektarbeid IIT2025 Tverrfaglig profilemne: Digital innovasjonIT2805 WebteknologiIT2810 WebutviklingIT2901 Informatikk prosjektarbeid IIIT3010 Metoder for empirisk forskning innen IT og digitaliseringIT3020 Aktuelle emner i informatikkIT3021 Spill+IT3022 Deltagende designIT3023 Læringsteknologi og analyseIT3024 Forskningsmetoder i Menneske–Maskin-InteraksjonIT3030 Dyp læringIT3105 Kunstig intelligens programmeringIT3212 Datadrevet ProgramvareIT3402 Design av grafiske brukergrensesnittIT3708 Bio-inspirert kunstig intelligensIT3901 Masteroppgave i informatikk: ProgramvaresystemerIT3906 Masteroppgave i informatikk: Interaksjonsdesign, spill- og læringsteknologiIT3915 Master i informatikk, forberedende prosjektIT3950 Masteroppgave i informatikkIT6101 Helseinformatikk introduksjonskursIT6102 Programmering for helsepersonellIT6103 IT, organisasjon og samarbeid i helsetjenestenIT6116 Analyse av helsedata - InnføringIT6121 Brukersentrert systemutviklingIT6122 Kliniske informasjons- og kunnskapssystemerIT6191 Masteroppgave i helseinformatikkIT6203 Grunnleggende programmering for lærereIT6204 Anvendt programmering for lærereIT6205 Muliggjørende teknologier for digitaliseringIT6206 Grunnleggende programmering med PythonIT6207 Fjernstyrte operasjonerIT6208 Innføring i stordataIT6209 Python for undervisere: Anvendt programmeringIT8003 Videregående emner i Organisasjon og IKTIT8007 Forskning i Informasjonsteknologi-didaktikkIT8803 Colour ScienceITO1000 Digitalisering - Områdeemne TeknologiIØ1003 Ledelse av frivillig virksomhetIØ1004 Topplederrollen i frivillige organisasjonerIØ2000 Hvordan bli en endringsagent? Innovasjon og entreprenørskap i praksisIØ3000 Fordypning i fasilitering av gruppeprosesserIØ3012 Praksisopphold/ProsjektarbeidIØ3091 Strategisk innkjøpsledelse, fordypningsemneIØ3092 Strategisk innkjøpsledelse, fordypningsprosjektIØ3910 Masteroppgave i globaliseringIØ3911 Masteroppgave i Strategic Purchasing ManagementIØ6007 Entreprenørskap og innovasjonsledelseIØ6010 InkubasjonsledelseIØ6015 Finansiering av forretningsutviklingIØ6016 Internasjonal forretningsutviklingIØ6018 Markedsføring og internasjonaliseringIØ6029 Strategi og teknologiledelseIØ6031 Technology ManagementIØ6055 Entreprenørskap og forretningsutviklingIØ6203 Strategier for program- og porteføljestyringIØ6205 Ledelse og organisering av prosjektarbeidIØ6206 Bærekraftig prosjektlederskap og samhandlingIØ6320 Resiliens og sikkerhet i samfunn og komplekse systemerIØ6390 Operativ ledelse - utvikling av prestasjonsteamIØ6400 UlykkesgranskningIØ6404 Arktisk sikkerhetIØ6501 Ledelse og strategiIØ6502 Økonomistyring for beslutningstakereIØ6512 Strategisk innkjøps- og forsyningsledelseIØ6513 Ledelse av leverandørrelasjoner og - nettverkIØ6514 Offentlige anskaffelser: Verdiskaping, innovasjon og orkestrering av økosystemerIØ6550 Bærekraftig bedriftsøkonomi og forretningsanalyseIØ6555 Digital teknologi og dens påvirkning på fremtidens arbeids- og organisasjonslivIØ6570 Digital transformasjon og bærekraftIØ6571 Innføring i morgendagens digitale organisasjonerIØ6572 Digital transformasjon og bærekraftIØ6901 Organisasjon og ledelse, masteroppgaveIØ8100 Innovasjon og entreprenørskapIØ8200 Organisasjonsteori, teknologi og endringIØ8303 EnergimarkederIØ8304 Prognosemodeller i økonomi og finansIØ8400 Matematisk programmeringIØ8401 Optimering under usikkerhetIØ8402 Optimering i maritim transportIØ8403 Optimering under usikkerhetIØ8404 Avansert optimering under usikkerhetIØ8500 Arbeid, eksponering og helseIØ8502 Forståelse for og håndtering av sikkerhet i organisasjonerIØ8806 Introduksjon til likevekt og komplementaritetIØ8807 Avansert kurs i likevektsmodellering og komplementaritetIØ8810 Vinterskole - Planlegging under usikkerhetIØ8811 Vinterskole - Planlegging under usikkerhet i energimarkederIØ8812 Introduksjon til metoder for maskinlæring og kunstig intelligens med økonomiske anvendelserIØ8813 Avansert kurs i økonomiske anvendelser av maskinlæring og kunstig intelligensIØ8815 Bedriftsøkonomi i kunstig intelligens-æraen IØ8902 Innovasjon - fra røttene til dagens forskningsfrontIØ8903 Entreprenørskap: Forskningsfelt og metoderIØ8905 Forretningsmodeller, innovasjon og tidligfase prototypingIØ8906 Forskningsbasert innovasjonIØ8907 Nye perspektiver innen entreprenørskapsutdanningJAP0501 Japansk 1JAP0502 Japansk 2JUR2001 RettslæreK1207 Grunnkurs i vann- og avløpsteknikkK1211 Operativt lederskap - Utvikling og kompetansestyringK1213 Universell utformingK1215 Estetikk, byggeskikk og stedskvalitetKJ0001 Generell kjemi, laboratoriumKJ1000 Generell kjemiKJ1001 Generell kjemiKJ1002 Generell kjemiKJ1020 Organisk kjemiKJ1021 Organisk kjemi grunnkurs u/labKJ1022 Organisk kjemiKJ1024 Organisk kjemi, laboratoriekursKJ1041 Fysikalsk kjemi: molekylær strukturKJ2022 Spektroskopiske metoder i organisk kjemiKJ2031 Videregående uorganisk kjemiKJ2050 Analytisk kjemi, grunnkursKJ2053 Kromatografi (Analytisk kjemi II)KJ2072 NaturmiljøkjemiKJ2095 Eksperter i team - Miljøpåvirkning og helseKJ2900 Bachelorprosjekt i kjemiKJ3021 Kjernemagnetisk resonansspektroskopiKJ3050 Marin organisk miljøkjemiKJ3051 Havrommet: Marine biogeokjemiske prosesserKJ3059 Videregående kromatografiKJ3072 Videregående akvatisk kjemiKJ3073 Analytisk miljøkjemiKJ3091 Spesialpensum til mastergradenKJ3092 Spesialpensum til mastergradenKJ3093 Spesialpensum til mastergradenKJ3900 Masteroppgave i kjemiKJ3910 Master Thesis in Environmental ChemistryKJ3920 Master Thesis in Marine Coastal DevelopmentKJ3950 Masteroppgave i kjemiKJ3960 Masteroppgave i kjemididaktikkKJ3970 Chemistry Specialization, Project WorkKJ3975 Chemistry Specialization, Project WorkKJ3980 Chemistry Specialization, Project WorkKJ6001 Grunnleggende kjemi 1KJ6002 Grunnleggende kjemi 2KJ6005 BiokjemiKJ6006 Uorganisk kjemiKJ6007 Kjemi som vitenskap og undervisningsfagKJ6008 Separasjon og analyse i kjemiKJ6020 Forsøksplanlegging, modellering og maskinlæringKJ8059 Videregående kromatografiKJ8072 Videregående akvatisk kjemiKJ8105 Organometalliske forbindelser i organisk synteseKJ8107 Avanserte Organiske Optoelektroniske MaterialerKJ8108 Heterosyklisk kjemiKJ8175 KjemometriKJ8205 Avansert MolekylmodelleringKJ8206 Videregående kvantekjemiske metoderKJ8210 Transport i porøse medierKJ8902 MolekylmodelleringKLAS2000 Bacheloroppgave i klassiske fagKLAS2001 Europas antikkKLAS2002 Europas middelalderKLAS2003 Europas middelalderKLAS3000 Masteroppgave i klassiske fagKLAS3100 Særpensum 1KLAS3105 Særpensum 2KLH3101 Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenserKLH3103 Fedmebehandling 1: LivsstilssbehandlingKLH3108 Fedmebehandling 2: Livsstilbehandling for barn, vektkirurgi og farmakoterapiKLH3109 PalliasjonKLH3201 Langvarig smerte og utmattelse: undersøkelse, behandling og oppfølgingKLH3202 Akutt og postoperativ smerteKLH3204 Innføring i klinisk helsevitenskapKLH3205 Smerte, utmattelse og palliasjonKLH3301 Gode helhetlige pasient- og brukerforløpKLH3302 Helse og langvarige plager: fysioterapi i et folkehelseperspektivKLH3303 Helse og langvarige plager: Kontekstforståelse og implikasjoner for fysioterapi KLH3304 Mestring av hverdagslivetKLH3305 Deltagelse og inkluderingKLH3306 Avansert audiologisk vurderingKLMED8001 Elementær forskningsmetodikk i psykiatriKLMED8004 Medisinsk statistikk, del 1KLMED8005 Medisinsk statistikk, del 2KLMED8008 Analyse av repeterte målingerKLMED8009 Klinisk forskningKLMED8012 Good Clinical Practice (GCP) nivå 1 KLMED8013 Good Clinical Practice (GCP) nivå 2KLMED8015 Linær og logistisk regresjonsanalyse KLMED8016 ANOVA modellerKLMED8018 Analyse av repeterte målingerKLMED8019 LevetidsanalyseKM3600 Selvstudium - erstatningsemne for Eksperter i teamKOMP1005 Industri 4.0 og IoTKP3010 Introduksjon til separasjonsprosesserKP3100 KjemiteknikkKP3150 Masse- og varmetransportKP3900 Bachelor Thesis in Chemical Engineering for Exchange StudentsKP6003 Bærekraftige industrielle prosesser og ressursutnyttelseKP6004 CO2-fangst, og hydrogen som energibærerKP6006 Bærekraftig og sirkulær kjemisk prosessindustriKP8105 Matematisk modellbygging og modelltilpassingKP8106 Gassrensing med kjemiske absorbenterKP8115 Videregående prosessreguleringKP8128 Videregående reaktormodelleringKP8129 Kolloidkjemi for prosessindustrienKP8131 Krystallisasjon og partikkeldesignKP8132 Anvendt heterogen katalyseKP8133 Karakterisering av heterogene katalysatorerKP8136 Modellering av katalytiske reaksjonerKP8901 Kjemisk prosess-system teknikkKP8902 ReaktorteknologiKP8904 TransportprosesserKP8905 Overflate- og kolloidkjemiKRIG3010 Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikkKT6003 Prosjektering av bruer I: Utførelse og dimensjonering av etteroppspente betongbruerKT6004 Betongteknologi for bruer, drift- og vedlikeholdKT6005 Prosjektering av bruer II: FEM-analyser og dimensjonering av etteroppspente betong-platebruerKT6006 Prosjektering av betongelementkonstruksjonerKT6905 Masteroppgave i brukonstruksjonerKT8202 UtmattingsanalyseKT8205 Bestandighet av betongkonstruksjonerKT8211 Beregningsmetoder for dynamisk analyse av konstruksjonerKT8212 Numerisk simulering av betongKT8213 Betong: Struktur-egenskapsforholdKT8214 Beregningsmetoder for kryp og svinn i betongkonstruksjonerKT8215 Ikkelineær statisk og dynamisk analyse med elementmetodenKT8228 Signalprosessering og system identifikasjon i konstruksjonsdynamikkKT8302 ReologiKT8306 PlastisitetsteoriKT8307 NanomekanikkKT8309 Termodynamisk modellering av sementbaserte materialerKT8310 Risk Based Decision Making in Civil EngineeringKT8315 PhD Seminar i konstruksjonsteknikk og materialKUH1000 Visuell analyseKUH1011 Europeisk kunst fra antikken til 1400-talletKUH1018 Kunst og arkitektur fra 1400-tallet til vår egen tidKUH1019 Arkitektur og stilhistorie, 1400 til 2000KUH1020 Arkitektur og stilhistorie, 1400-2000KUH1021 Teori og metode i kunsthistorieKUH1022 Europeisk kunst fra 1400 til 1800KUH1023 Europeisk og amerikansk kunst fra 1800 til 2000KUH1100 Visuell analyseKUH2000 Bacheloroppgave i kunsthistorieKUH2010 Tekster som formet kunsthistorienKUH2011 Tekster som formet kunsthistorienKUH2100 Kunsthistorikere i praksisKUH2203 Utstilling i kontekstKUH2204 Temaer i nyere kunst: Politiske karikaturerKUH2208 Eldre europeisk kunstKUH3008 Estetikk og politikkKUH3011 Visuell kulturKUH3090 Masteroppgave i kunsthistorieKUH3203 Utstilling i kontekstKUH3208 Eldre europeisk kunstKULMI1000 Introduksjon til kulturvernKULMI2200 Hospitering og bacheloroppgave i kulturminneforvaltningKULMI2300 Innføring i museologiKULMI2505 BygningsvernKULMI2700 KulturminnerettKULMI2710 Lokalhistorie med arkivkunnskapKULMI3080 PraksisperiodeKULMI3090 Masteroppgave i kulturminneforvaltningKULMI3105 Teorier og metoder i kulturminneforvaltningenKULMI3115 Minne, ting og stederKULMI3215 Museologi og kulturarvspedagogikkKULMI3815 Dokumentasjon og forskningsmetodeKULT1101 Digitale kulturer KULT1120 Migrasjon og flerkulturelle samfunn: Etnisitet, kjønn og seksualitet KULT2025 Tverrfaglig profilemne: BærekraftKULT2201 Digitalisering og samfunnsendringKULT2202 Perspektiver på kjønn 1KULT2204 STS: Ting og tegn – Historiske perspektiver på forbruk, design, livsstilKULT2205 STS: Innovasjon, kunnskap og kommunikasjon KULT2206 Perspektiver på kjønn 2KULT2207 Kjønn og norsk kultur: Likestillingsparadokser 1KULT2208 Kjønn og norsk kultur: Likestillingsparadokser 2KULT2209 STS: Energi, miljø og samfunn 1KULT2220 Kjønn, diskriminering og mangfold i idrettens verden KULT2221 Kjønn og andre forskjeller i populærkulturKULT3300 Prosjektledelse og prosjektarbeidKULT3301 Et samfunn i endring: Historie, kultur og kunnskap KULT3302 Kvalitative metoderKULT3303 STS: Vitenskap, kommunikasjon og politikkutviklingKULT3304 STS: Teknologi, innovasjon og samfunnsendring KULT3305 Teorier om kjønn, likhet og forskjellKULT3306 Kultur- og kjønnsstudier - SpesialtilpasningKULT3307 STS: Prosjektledelse og prosjektdesignKULT3308 Norge som likestillingsland. Historie, kultur og kunnskapKULT3310 Analyseredskaper: kjønn, likestilling, mangfoldKULT3322 Metode: Kvalitative forskningsprosesser KULT3331 STS: Praksisopphold i bedrift/institusjonKULT3391 STS: Masteroppgave i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)KULT8123 Miljømessig bærekraft og samfunnsmessig transformasjonKULT8124 Miljømessig bærekraft og samfunnsmessig transformasjonKULT8850 VitenskapsteoriKULT8851 VitenskapsteoriKULT8860 Tale, tekst og tolkning. Forskerkurs i kvalitativ metodeKULT8861 Tale, tekst og tolkning. Forskerkurs i kvalitativ metodeKULT8873 Teknologi, vitenskap og kulturLAT1001 Innføring i latinLAT1002 Tekstkurs I i latin: MiddelalderlatinLAT1003 Tekstkurs II i latin: Antikk prosa ILAT1004 Tekstkurs III i latin: Antikk prosa IILAT1005 Tekstkurs IV i latin: Antikk poesiLAT1006 Latinske oversettelserLBAS1001 Introduksjon til arkiv og museumLBAS1002 Dokumentasjonsforvaltning, IKT og systemer for arkiv og museumssamling - introduksjonLBAS1003 Etikk for arkiv og museumLBAS1004 Digital kompetanseLBAS2001 Arkiv og museum: Bevaring, tilgjengeliggjøring og formidlingLBAS2002 InformatikkLBAS2003 Medborgerskap i arkiv og museer i en digital tidLBAS2004 Digital langtidsbevaring i arkiv og museum LBAS3001 Arkiv og museum - historie og utviklingLBAS3002 Arkiv- og samlingsforvaltning - en ny digital verdenLBAS3003 Norsk administrasjonshistorie og arkivkunnskapLBAS3004 Bacheloroppgave i arkiv- og samlingsforvaltningLGU13005 Engelsk 2 (1-7)LGU14001 Religion, livssyn og etikk 1 (1-7) LGU14007 Spesialpedagogikk med vekt på atferdsproblemer (1-7)LGU14008 Norsk 3 (1-7): Lese- og skrivevanskerLGU14009 Kroppsøving 1 (1-7)LGU14011 Naturfag 2 (1-7)LGU14013 Religion, livssyn og etikk 2 (1-7)LGU14017 Produksjon for sal og scene (1-7)LGU14021 Naturfag 1 (1-7) LGU53003 Engelsk 2 (5-10)LGU54001 Kroppsøving 1 (5-10)LGU54006 Spesialpedagogikk med vekt på atferdsproblemer (5-10)LGU54007 Norsk 3 (5-10): Lese- og skrivevansker LGU54013 Religion, livssyn og etikk 1 (5-10)LGU54018 Produksjon for sal og scene (5-10)LITT3001 Forskningsmetoder i litteraturvitenskapLITT3002 Litteraturvitenskapelige teorierLKRO001E Kroppsøving i skolenLKUH001E Arts and CraftsLMM14002 Læring og undervisning av matematikk (1-7)LMM15004 Masteroppgave i matematikkdidaktikk (1-7)LMM54001 Læring og undervisning av matematikk (5-10)LMM54002 Historiske og filosofiske aspekter ved matematikkfaget (5-10)LMM55004 Masteroppgave i matematikkdidaktikk (5-10)LMN14005 Historiske og teoretiske innfallsvinkler til norskfaget (1-7)LMN14006 Skriving, lesing og literacy (1-7)LMN15006 Masteroppgave i norskdidaktikk (1-7)LMN54005 Historiske og teoretiske innfallsvinkler til norskfaget (5-10)LMN54006 Skriving, lesing og literacy (5-10)LMN55006 Masteroppgave i norskdidaktikk (5-10)LOGO6110 TalevitenskapLOGO6112 Språkvitenskap LOGO6210 Atferds- og nevrovitenskap 1LOGO6310 Stemme og stemmevansker med praksisLOGO6312 Atferds- og nevrovitenskap 2LOGO6500 Selvvalgt studiumLOGO6510 Ervervede språk- og talevansker med praksisLOGO6610 Taleflytvansker med praksisLOGO6611 MasteroppgaveseminarLOGO6710 Masteroppgave i logopediLOS8010 Selvvalgt pensum - teoriLOS8030 Perspektiver i naturfag- og teknologididaktikkLOS8031 Tekst i utdanningskontekst: Teoretiske inngangar og analysemetodarLOS8032 Vurdering og evaluering i utdanning: Politikk, forskning og praksis LOS8033 Å forske med kunsten som metodologisk praksisLOS8034 Nyere forskning innen barnehage og skole (1.-4. trinn) LOS8035 Litteraturreview i utdanningsvitenskapLSAM001 Comparative perspectives on Education, Citizenship and Democracy in NorwayLTOT3001 Norsk tegnspråk i teori og praksis 4LVUT8005 Engelsk 1 (1-7) emne 2 KFKLVUT8006 Engelsk 1 (1-7) emne 1 KFKLVUT8033 Norsk 1 (1-7) emne 2: Norskfaget på 4.-7.trinn KFKLVUT8058 Matematikk 2 (1-7) emne 1 KFKLVUT8059 Matematikk 2 (1-7) emne 2 KFKLVUT8081 Engelsk 2 (1-7) emne 1 KFKLVUT8082 Engelsk 2 (1-7) emne 2 KFKLVUT8083 Engelsk 1 (5-10) emne 1 KFKLVUT8084 Engelsk 1 (5-10) emne 2 KFKLVUT8085 Engelsk 2 (5-10) emne 1 KFKLVUT8086 Engelsk 2 (5-10) emne 2 KFKLVUT8091 Matematikk 1 (1-7) emne 1 KFKLVUT8093 Naturfag 1 (5-10) emne 1 KFKLVUT8094 Naturfag 1 (5-10) emne 2 KFKLVUT8103 Matematikk 2 (5-10) emne 1 KFKLVUT8104 Matematikk 2 (5-10) emne 2 KFKLVUT8105 Regning som grunnleggende ferdighet 1 (1-7) emne 1 KFKLVUT8106 Regning som grunnleggende ferdighet 1 (1-7) emne 2 KFKLVUT8107 Norsk 2 (5-10) emne 1 KFKLVUT8108 Norsk 2 (5-10) emne 2 KFKLVUT8119 Andrespråkspedagogikk 1 (1-10) emne 1 KFKLVUT8120 Andrespråkspedagogikk 1 (1-10) emne 2 KFKLYFA2002 Effektiv energibrukLYFE2004 Elektriske anleggLYFE3002 Data- og elektronikksystemer LYFH3001 Organisasjon og ledelseLYFT3003 Innovasjon og entreprenørskapLÆR1000 Kunnskap, læring og danning i lærerprofesjonenLÆR2001 Bærekraftig framtid og læreres identitetLÆR2003 Programmering i skolenLÆR2004 Samiske tema i skolenLÆR2005 Språk og makt i skole og samfunnLÆR2009 Pedagogisk ledelse MA0001 Brukerkurs i matematikk AMA0002 Brukerkurs i matematikk BMA0301 Elementær diskret matematikkMA1101 Grunnkurs i analyse 1MA1102 Grunnkurs i analyse 2MA1103 Flerdimensjonal analyseMA1201 Lineær algebra og geometriMA1202 Lineær algebra med anvendelserMA1301 TallteoriMA2002 Bachelorprosjekt i matematiske fagMA2010 Lærerutdanningsprosjekt i matematikkMA2106 Kompleks funksjonsteori og differensialligningerMA2401 GeometriMA2501 Numeriske metoderMA3001 Mastergradsseminar i matematikk 1MA3003 Mastergradsseminar i matematikk 2MA3004 Mastergradsseminar i matematikk 1MA3060 Teorier for kunnskap og læring i matematikkMA3061 Design og analyse av matematikkundervisningMA3150 Analytisk tallteoriMA3201 Ringer og modulerMA3202 GaloisteoriMA3203 RingteoriMA3204 Homologisk algebraMA3402 Differensialformer på mangfoldigheterMA3403 Algebraisk topologi 1MA3407 Introduksjon til Lie-teoriMA3408 Algebraisk topologi 2MA3911 Masteroppgave i matematiske fagMA3950 Masteroppgave i matematikkMA6004 Algebra, funksjoner og modelleringMA6060 Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikkMA6101 Grunnkurs i analyse 1MA6102 Grunnkurs i analyse 2MA6201 Lineær algebra og geometriMA6202 Lineær algebra med anvendelserMA6301 TallteoriMA6401 GeometriMA8001 Doktorgradsseminar i matematiske fagMA8004 Doktorgradsseminar i matematiske fag - miniMA8102 Dynamiske systemer og ergodeteoriMA8103 Ikkelineære hyperbolske konserveringsloverMA8104 WaveletsMA8105 Ikkelineære partielle differensialligninger og SobolevromMA8106 Harmonisk analyseMA8107 OperatoralgebraerMA8108 Videregående kompleks analyseMA8109 Stokastiske prosesser og differensiallikningerMA8202 Kommutativ algebraMA8203 Algebraisk geometriMA8205 Representasjonsteori for algebraerMA8206 Videregående kryptografiMA8403 Spesielle tema i topologiMA8404 Numerisk integrasjon av tidsavhengige differensialligningerMA8406 Videregående algebraisk topologiMA8502 Numerisk løsning av partielle differensialligningerMA8701 Avanserte statistiske metoder innen inferens og læringMA8702 Videregående beregningskrevende statistiske metoderMA8704 Sannsynlighetsteori og asymptotiske teknikkerMACS4000 Forprosjekt (Applied Computer Science)MACS490 Master's Thesis - Applied Computer ScienceMASA1002 Introduksjon til maskinMASA2022 Maskinteknikk IMASA2042 Energioverføring og styring av maskinerisystemerMASA2052 Maskinteknikk IIMASA2062 Maskinteknikk III konstruksjonMASA2072 ProduktdesignMASA2100 MaterialteknologiMASA2312 Dataassistert modellering og simuleringMASA2322 Innovasjon og entreprenørskapMASA2332 OljehydraulikkMASA2342 Plastkompositter - alternative materialerMASA2352 MekatronikkMASA2362 Industri 4.0MASA2900 Bacheloroppgave MaskinMASG1002 Introduksjon til maskinMASG2100 MaterialteknologiMASG2101 Dataassistert designMASG2102 ElementmetodenMASG2103 MaskindelerMASG2104 ProduksjonsmetoderMASG2105 Materialteknologi IIMASG2106 Design av dynamisk påkjente konstruksjonerMASG2109 Produktutvikling for læringsfabrikkMASG2110 Nullfeils produksjonMASG2900 Bacheloroppgave MaskinMAST1002 Introduksjon til maskinMAST1101 Maskinteknikk 1MAST2001 Maskindeler 1MAST2002 MaskinkonstruksjonMAST2003 Drift og vedlikehold av tekniske installasjonerMAST2004 ProsjektoppgaveMAST2006 Innføring i driftssikkerhet og vedlikeholdMAST2007 Maskindeler 2MAST2008 ProduksjonsteknikkMAST2009 3D datamodellering og simuleringMAST2010 MekatronikkMAST2011 Material og produksjonsstyringMAST2012 Prediktivt VedlikeholdMAST2015 Termodynamikk 2 og fluidmekanikkMAST2016 VentilasjonsteknikkMAST2017 Sanitær- og husbyggingsteknikkMAST2018 Varme- og kjøleteknikkMAST2019 VVS-rettet el- og reguleringsteknikkMAST2020 Praktisk VVS-teknikkMAST2100 MaterialteknologiMAST2301 Prosjektering av rørsystemMAST2304 Innføring i sveiseteknikk MAST2306 VVS-prosjekteringMAST2900 Bacheloroppgave MaskinMAST2901 Bacheloroppgave Maskin (VVS)MAST2920 Bacheloroppgave for internasjonale studenterMATV1006 Konserverings- og emballasjeteknologiMATV1007 Mikrobiologi og bioteknologiMATV1008 Mikrobiologi og mattrygghetMATV1009 Matkjemi 1MATV1012 Mat, foredlingsteknologi og bærekraftMATV2001 Matkjemi 2MATV2002 Statistikk og sensoriske metoderMATV3002 Matteknologi - kjøtt og fiskMATV3003 Mattrygghet og kvalitetsledelseMATV3004 Matteknologi - melk og vegetabilerMATV3006 BacheloroppgaveMATV4008 Beskrivende sensoriske metoder og Usikkerhetsanalyse og forsøksplanleggingMB102019 Biomarin verdiskapingMB102319 Mikrobiell økologiMB104314 Marin biologiMB201712 Grunnleggende bioteknologiMB201812 Mikrobiologi og hygieneMB301612 BacheloroppgaveMB301712 Anvendt bioteknologiMB301812 Ekstern praksis i Biomarin innovasjonMB322012 Anvendt bioinformatikkMBV3000 Barn og foreldre i et hverdagslivperspektivMBV3001 Samarbeid med barnMBV3002 Barn, familier og hverdagslivMBV3005 Innovasjon og sosialt entreprenørskap med barn i ulike oppvekstmiljøMCT4000 Introduction to Music, Communication and TechnologyMCT4015 Entrepreneurship for MCTMCT4023 Physical-Virtual Communication and Music 3MCT4032 Applied MCT Project 2MCT4044 Spatial audioMCT4090 Master's Thesis in Music, Communication and TechnologyMD4011 Medisin - semester IABMD4012 Medisin - semester IABMD4020 Medisin - semester ICDMD4030 Medisin - semester IIABMD4031 Medisin - semester IIAB - LINK LevangerMD4042 Medisin - semester IICMD4043 Medisin - semester IIDMD4044 Medisin - semester IIC - LINK LevangerMD4045 Medisin - semester IID - LINK LevangerMD4051 Medisin - semester IIIA - hovedoppgaveMD4053 Medisin - semester IIIB - praksis ved lokalsykehusMD4061 Medisin - semester IIICMD4062 Medisin - semester IIIDMDV6001 Kurs i henvisning til spesialist for manuellterapeuter og annet helsepersonell med henvisningsrettMDV6002 Forskningsmetoder for klinikere i Helseregion Midt-NorgeMDV6003 Forsøksdyrlære for forskereMDV6004 ForskningsbiobankingMDV6008 Juridisk metode og forvaltningsrettMDV6009 HelserettMDV6012 Langvarig smerte og utmattelse: undersøkelse, behandling og oppfølgingMDV6013 Akutt og postoperativ smerteMDV6015 Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenserMDV6017 Fedmebehandling 1: LivsstilsbehandlingMDV6018 Fedmebehandling 2: Kirurgi og atferdsterapiMDV6020 PalliasjonMDV6021 Videreutdanning i praksisveiledning av studenter/profesjonsutøvere i helse- og sosialtjenestenMDV6022 Prehospitalt psykisk helsearbeid 1MDV6023 Prehospitalt psykisk helsearbeid 2MDV6030 Spiseforstyrret atferd og vektproblematikkMDV6101 Biologi og sykdomslære for informatikereMDV6102 Medisin og helsetjenesteMDV6120 Oppgavemetode i helseinformatikkMDV6191 Masteroppgave i helseinformatikkMDV6201 Barn og unges psykiske helse - Del I: Normalutvikling 0-23 år i et systemperspektivMDV6202 Barn og unges psykiske helse - Del II: Skjevutvikling og psykiske lidelser 0 - 23 årMDV6216 Psykisk helse og voldsproblematikkMDV6217 Kunnskapsbasert HabiliteringMDV6221 Barn og unges psykiske helse i et folkehelseperspektivMDV6222 NevroutviklingsforstyrrelserMDV6223 Autismespekterforstyrrelser, teoriMDV6224 Autismespekterforstyrrelser, tiltak og intervensjonerMDV6227 Sped- og småbarns psykiske helseMDV6244 Ungdom, rus og avhengighetMDV6245 Traumatisering hos barn og unge - forebygging av omsorgssvikt, overgrep, selvskading, selvmord og voldelig ekstremisme.MDV6246 Nasjonal videreutdanning i barnevernledelseMDV6255 Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autismeMDV6256 Risikovurdering av barn og unges bekymringsfulle og skadelige atferdMDV6257 Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme, metodeemneMDV6258 Kognitiv atferdsterapi (KAT) for barn og ungdomMDV6260 Tilknytning, samspill og omsorg. Sped- og småbarns psykiske helseMDV6290 Masteroppgave i barn og unges psykiske helseMDV6400 Psykisk helse - en introduksjonMDV6401 Perspektiver og organisering av fag og tjenester i psykisk helsearbeidMDV6402 Kommunikasjon og samhandling i psykisk helsearbeidMDV6403 Kunst og kulturaktiviteter i psykisk helsearbeidMDV6404 Rus og psykisk helsearbeidMDV6405 Hverdagsaktiviteter og psykisk helsearbeidMDV6406 Samfunn, deltakelse og psykisk helsearbeidMDV6407 Tilnærmingsmåter i anvendt psykisk helsearbeidMDV6408 Psykisk helsearbeid som yrkesutøvelseMDV6410 SelvmordsforebyggingMDV6411 Fordypningsoppgave i psykisk helsearbeidMDV6420 Miljøterapeutisk arbeid - rammer og forståelserMDV6421 Miljøterapeutisk arbeid – organisering, strukturer og konteksterMDV6422 Miljøterapeutisk arbeid – oppgaver, innhold og faglige praksiserMDV6423 Marte Meo metodenMDV6424 Psykisk helse i et flerkulturelt samfunnMDV6490 Masteroppgave i psykisk helseMEDT4160 Medisinske avbildningssystemerMEDT4165 Signalbehandling i ultralyd-avbildningMEDT8002 Ultralyd bildediagnostikkMEDT8012 UltralydteknologiMEKA1001 MekanikkMEKA1101 Mekanikk 1MEKG1001 MekanikkMEKG1001F MekanikkMEKG1101 Mekanikk 1MEKT1001 MekanikkMEKT1101 Mekanikk 1MEPA1001 Mekatronikk 1 - IntroduksjonMEPA1002 Mekatronikk 2 - Mikrokontrollere & sensorerMET1001 Matematikk for økonomerMET1002 Statistikk for økonomerMET2010 Anvendt statistikkMET3001 Kvantitative og kvalitative metoderMET3003 ProsjektstyringMET410 Kvalitative forskningsmetoderMET420 Kvantitativ metode og økonometriMET430 Matematikk IIMET500 Multivariate analyser og strukturmodellering (SEM)MF104319 Anvendt fysikk for Biomarin innovasjonMF425 MerkevareledelseMF440 Markedsorientert serviceledelseMFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinereMFEL1050 Innføring i idrettsfysiologi - Trening for prestasjon, helse og livskvalitetMFEL4850 Eksperter i team - Innovasjoner i helsevesenetMFEL4851 Eksperter i team - Ditt DNA og deg - hvem eier informasjonen og hva kan den brukes til?MFEL4852 Eksperter i team - Vitenskap og fiksjonMFEL4854 Eksperter i team - Internasjonalt samarbeid om folkehelse – utjevning av sosiale ulikheterMFEL4856 Eksperter i team - Teknologi og paraidrettMFEL4858 Eksperter i team - Utadvendt i en innadvendt helsetjenesteMFEL4859 Eksperter i team - Digital medisinMFEL4860 Eksperter i team - Pilotprosjekt for bærekraftige helsetjenesterMFEL4862 Eksperter i team - Helse-Sikkerhet-OpplæringMGLU1101 Norsk 1 (1-7) emne 1: Språk og tekst 1MGLU1103 Matematikk 1 (1-7) emne 1AMGLU1105 Engelsk 1 (1-7) emne 1MGLU1106 Naturfag 1 (1-7) emne 1MGLU1107 Samfunnsfag som vitenskaps- og skolefag (1-7)MGLU1108 KRLE 1 (1-7) emne 1: Vestlige religioner, sekulære livssyn og antikkens filosofi i samfunn og skoleMGLU1109 Kroppsøving 1 (1-7) emne 1: Motorisk læring i ulike læringslandskapMGLU1111 Kunst og håndverk 1 (1-7) emne 1MGLU1113 Pedagogikk og elevkunnskap 1 (1-7)MGLU1114 Musikk 1 (1-7) emne 1: Skape, oppleve og utøve musikk MGLU1120 Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 1. studieår MGLU1501 Norsk 1 (5-10) emne 1: Språk og litteraturMGLU1502 Norsk 1 (5-10) emne 2: Lesing, skriving og muntlighetMGLU1503 Matematikk 1 (5-10) emne 1MGLU1504 Matematikk 1 (5-10) emne 2MGLU1505 Engelsk 1 (5-10) emne 1MGLU1506 Naturfag 1 (5-10) emne 1MGLU1507 Samfunnsfag som vitenskaps- og skolefag (5-10)MGLU1508 KRLE 1 (5-10) emne 1: Vestlige religioner, sekulære livssyn og nyere tids filosofi i samfunn og skoleMGLU1509 Kroppsøving 1 (5-10) emne 1: Motorisk læring i ulike læringslandskapMGLU1511 Kunst og håndverk 1 (5-10) emne 1MGLU1513 Pedagogikk og elevkunnskap 1 (5-10)MGLU1514 Musikk 1 (5-10) emne 1: Skape, oppleve og utøve musikkMGLU1515 Matematikk 1 (5-10) emne 2MGLU1520 Praksis, Grunnskolelærerutdanning (5-10) 1. studieår MGLU1901 Musikk 1 for erasmusMGLU2101 Norsk 1 (1-7) emne 2: Språk og tekst 2MGLU2102 Matematikk 1 (1-7) emne 2MGLU2103 Matematikk 1 (1-7) emne 2MGLU2105 Engelsk 1 (1-7) emne 2MGLU2106 Naturfag 1 (1-7) emne 2MGLU2107 Rettferdighet, sosial ulikhet og undervisning i samfunnsfag (1-7)MGLU2108 KRLE 1 (1-7) emne 2: Kristendom, østlige religioner, nyreligiøsitet og etikk i samfunn og skoleMGLU2109 Kroppsøving 1 (1-7) emne 2: Grunnleggende bevegelsesferdigheter i idrettsaktivitet, helse og friluftslivMGLU2110 Musikk 1 (1-7) emne 2: Musisering, musikkdidaktikk, komposisjon og musikkorienteringMGLU2111 Kunst og håndverk 1 (1-7) emne 2MGLU2112 Pedagogikk og elevkunnskap 2 (1-7)MGLU2114 Musikk 1 (1-7) emne 2: Musikklæreren som leder og tilretteleggerMGLU2120 Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 2. studieårMGLU2501 Norsk 2 (5-10): Literacy, språk og litteraturMGLU2502 Matematikk 2 (5-10) emne 1MGLU2503 Matematikk 2 (5-10) emne 2MGLU2504 Matematikk 2 (5-10) emne 1MGLU2505 Engelsk 1 (5-10) emne 2MGLU2506 Naturfag 1 (5-10) emne 2MGLU2507 Innføring i samfunnsfag Del 2 (5-10)MGLU2508 KRLE 1 (5-10) emne 2: Kristendom, østlige religioner, nyreligiøsitet og etikk i samfunn og skole MGLU2509 Kroppsøving 1 (5-10) emne 2: Grunnleggende bevegelsesferdigheter i idrettsaktivitet, helse og friluftslivMGLU2510 Musikk 1 (5-10) emne 2: Musisering, musikkdidaktikk, komposisjon og musikkorienteringMGLU2511 Kunst og håndverk 1 (5-10) emne 2MGLU2512 Pedagogikk og elevkunnskap 2 (5-10)MGLU2514 Musikk 1 (5-10) emne 2: Musikklæreren som leder og tilretteleggerMGLU2515 Norsk 2 (5-10): Literacy, språk og språkdidaktikkMGLU2520 Praksis, Grunnskolelærerutdanning (5-10) 2. studieår MGLU3101 Norsk 2 (1-7): Lesing, skriving og muntlighet i ulike tekstkulturerMGLU3102 Matematikk 2 (1-7) emne 2MGLU3103 Engelsk 2 (1-7) emne 1MGLU3104 Engelsk 2 (1-7) emne 2MGLU3105 Naturfag 1 (1-7) emne 1MGLU3106 Naturfag 1 (1-7) emne 2MGLU3107 Naturfag 2 (1-7)MGLU3108 Musikk 2MGLU3109 Innføring i samfunnsfag Del 1 (1-7)MGLU3110 Rettferdighet, sosial ulikhet og undervisning i samfunnsfag (1-7)MGLU3111 Lokaldemokrati, politisk deltakelse og forskningsmetode for skolefaget samfunnsfag (1-7)MGLU3112 KRLE 2 (1-7): Tekst, tolkning og praksis: forskning og didaktikk i KRLEMGLU3113 Kroppsøving 1 (1-7) emne 1: Motorisk læring i ulike læringslandskapMGLU3114 Kroppsøving 1 (1-7) emne 2: Grunnleggende bevegelsesferdigheter i idrettsaktivitet, helse og friluftslivMGLU3115 Kroppsøving 2 (1-7): Kroppslig læring og FOU i kroppsøvingMGLU3117 Musikk 2 (1-7) emne 2: Musikkpedagogisk FOU-prosjekt i praksis. Musikk, kultur og samfunnMGLU3119 Matematikk 2 (1-7) emne 1MGLU3201 Innføring i spesialpedagogikkMGLU3202 Elevmangfold, oppvekstvilkår og likeverdig opplæringMGLU3204 IKT og læring MGLU3217 Musikkpedagogisk FOU-prosjekt i praksisMGLU3503 Engelsk 2 (5-10) emne 1MGLU3504 Engelsk 2 (5-10) emne 2MGLU3505 Naturfag 1 (5-10) emne 1MGLU3506 Naturfag 1 (5-10) emne 2MGLU3507 Naturfag 2 (5-10)MGLU3508 Musikk 2MGLU3509 Innføring i samfunnsfag Del 1 (5-10)MGLU3510 Innføring i samfunnsfag Del 2 (5-10)MGLU3511 Samfunnskritikk, medborgerskap og forskningsmetode for samfunnsfag (5-10)MGLU3512 KRLE 2 (5-10): Tekst, tolkning og praksis: forskning og didaktikk i KRLEMGLU3513 Kroppsøving 1 (5-10) emne 1: Motorisk læring i ulike læringslandskapMGLU3514 Kroppsøving 1 (5-10) emne 2: Grunnleggende bevegelsesferdigheter i idrettsaktivitet, helse og friluftslivMGLU3515 Kroppsøving 2 (5-10): Kroppslig læring og FOU i kroppsøvingMGLU3517 Musikk 2 (5-10) emne 2: Musikkpedagogisk FOU-prosjekt i praksis. Musikk, kultur og samfunnMGLU3520 Praksis, Grunnskolelærerutdanning (5-10) 3. studieår MGLU4101 Skriving, lesing og muntlig kompetanse i norskfaget - teoretiske, analytiske og didaktiske perspektiverMGLU4102 Språklige og estetiske tilnærminger til tidlig lese- og skriveopplæringMGLU4103 Læring og undervisning av matematikk (1-7)MGLU4104 Perspektiver på tallbegrepet (1-7)MGLU4106 Engelskspråklig litteratur i klasserommet (1-7): teoretiske og didaktiske perspektiver MGLU4109 Globalisering, ytring og media for samfunnsfag (1-7)MGLU4110 Regionsstudie (Norden og UK/Irland) og sammenlignende perspektiver på samfunnsfag (1-7)MGLU4111 KRLE 3 (1-7) emne 1: Menneskers trosforestillinger og praksis som tema for undervisning og forskningMGLU4112 KRLE 3 (1-7) emne 2: Religioner og livssyn i samfunn og historie som tema for undervisning og forskningMGLU4114 Pedagogikk og elevkunnskap 3 (1-7) MGLU4115 Pedagogikk og elevkunnskap 4 (1-7) MGLU4116 Fordypning i fysikk for lærere (1-7)MGLU4120 Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 4. studieår MGLU4201 Norskdidaktikk - Historiske, teoretiske og kulturelle innfallsvinklerMGLU4202 Lingvistiske perspektiver på språklæring i engelsk i flerkulturelle og flerspråklige konteksterMGLU4203 Kroppsøving som forskningsfeltMGLU4207 Kunst og håndverk, å utforske materialer og teknikker på verksted MGLU4209 Utforskende naturfagMGLU4211 Naturfag som skolefagMGLU4212 Biologisk mangfoldMGLU4213 Kunst og håndverkspedagogiske grunnlagspraksiserMGLU4214 Community MusicMGLU4215 Musikk, teknologi og didaktikkMGLU4216 Musikkpedagogiske grunnlagspraksiserMGLU4217 Kvalitative forskningsmetoder i kroppsøvingMGLU4218 Kvantitative forskningsmetoder i kroppsøvingMGLU4219 Kunstfagdidaktisk forskning (MGLU)MGLU4220 Fag, profesjon og kunnskapsutvikling i kroppsøvingMGLU4238 Komponering og produksjonMGLU4501 Skriving, lesing og muntlig kompetanse i norskfaget - teoretiske, analytiske og didaktiske perspektiverMGLU4503 Læring og undervisning av matematikk (5-10)MGLU4506 Engelskspråklig litteratur i klasserommet (5-10): teoretiske og didaktiske perspektiver MGLU4509 Nasjon, folkestyre og globalisering for samfunnsfag (5-10)MGLU4510 Regionsstudie (Midtøsten og UK/Irland) og sammenlignende perspektiver på samfunnsfag (5-10)MGLU4511 KRLE 3 (5-10) emne 1: Menneskers trosforestillinger og praksis som tema for undervisning og forskningMGLU4512 KRLE 3 (5-10) emne 2: Religioner og livssyn i samfunn og historie som tema for undervisning og forskningMGLU4514 Pedagogikk og elevkunnskap 3 (5-10) MGLU4515 Pedagogikk og elevkunnskap 4 (5-10) MGLU4516 Moderne fysikk for lærere (5-10)MGLU4520 Praksis, Grunnskolelærerutdanning (5-10) 4. studieår MGLU5101 Språk og litteratur i norskfaget (1-7)MGLU5102 Den utviklingsorienterte lærer: Kunnskap og læringsressurser i samspill i den første skrive- og leseopplæringaMGLU5103 Utvalgte fordypningstemaer i matematikkdidaktikk (1-7)MGLU5104 Den utviklingsorienterte lærer: Kunnskap og artefakter i samspill i den første matematikkopplæringa (1-7)MGLU5105 Kritiske perspektiver på samfunnsfaglærerrollen (1-7)MGLU5106 Vitenskapsteori og metode (1-7) (samfunnsfag)MGLU5107 Filosofi som fag og praksis (1-7) MGLU5108 Kjemi i barneskolen (1-7)MGLU5120 Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 5. studieår MGLU5201 Vitenskapsteori og metode 1-7 (norskdidaktikk)MGLU5203 Vitenskapsteori og metode (matematikk)MGLU5205 Avanserte/innovative undervisningsmetoder i engelskklasserommet MGLU5206 Metodeemne i engelskdidaktikk MGLU5208 Vitenskapsteori og metode (naturfag)MGLU5209 Masteroppgave i naturfagMGLU5211 Vitenskapsteori og metode for fagdidaktikk i KRLEMGLU5212 Masteroppgave i KRLEMGLU5213 Physical literacyMGLU5214 Vitenskapsfilosofi, teori- og metodefordypning i kroppsøvingMGLU5215 Masteroppgave i kroppsøvingMGLU5216 Motorisk læring og utvikling i kroppsøvingMGLU5217 Forskningsmetodologi i kroppsøvingMGLU5220 KomponeringMGLU5223 Spesialpedagogiske muligheter og utfordringer innenfor lesing, skriving og matematikkMGLU5224 Spesialpedagogikk med vekt på sosiale og emosjonelle utfordringerMGLU5225 Masteroppgave i musikkdidaktikk med praktisk delMGLU5228 Pedagogisk utviklingsarbeid og tverrfaglig samarbeid for en inkluderende skoleMGLU5229 Vitenskapsteori og metode MGLU5230 Masteroppgave i profesjonsrettet pedagogikkMGLU5231 Kunstnerisk utviklingsarbeid i kunst og håndverkMGLU5233 Naturfagets egenartMGLU5235 Vitenskapsteori og analyseMGLU5237 Estetiske læreprosesserMGLU5238 Musikalske produksjoner i samarbeid: fra idé til gjennomføringMGLU5239 Kunstfagdidaktisk forskning: vitenskapsteori, metode og analyseMGLU5501 Språk og litteratur i norskfaget (5-10)MGLU5502 Vitenskapsteori og metode 5-10 (Norskdidaktikk)MGLU5503 Utvalgte fordypningstemaer i matematikkdidaktikk (5-10)MGLU5504 Vitenskapsteori og metode 5-10 (matematikk)MGLU5505 Kritiske perspektiver på samfunnsfaglærerrollen (5-10)MGLU5506 Vitenskapsteori og metode (5-10) (Samfunnsfag)MGLU5507 Filosofi som fag og praksis (5-10) MGLU5520 Praksis, Grunnskolelærerutdanning (5-10) 5. studieår MH2000 TeknologiforståelseMH2001 Tverrfaglig samhandling - Områdeemne innen studieområde medisin og helseMH3000 Innføring i forskningsmetodeMH3001 Vitenskapsfilosofi, forskningsetikk og kritisk kunnskapsinnhentingMH3002 Epidemiologi IMH3003 Statistikk for medisin og helsefagMH3004 Kvalitative metoder i medisin og helsefagMH3005 Introduksjon til forskningMH3006 Statistikk for medisin og helsefagMH3008 Kvalitative metoder i medisin og helsefagMH3061 Statistikk for medisin og helsefagMH3081 Kvalitative metoder i medisin og helsefagMIS4900 Masteroppgave informasjonssikkerhetMIXD490 Master's Thesis- Interaction DesignMK102108 Generell kjemiMK103119 Innføring i kjemiMK211712 Marine lipider 1MK301212 ErnæringMK301915 Prosessteknologi MKI3001 Medie- og kommunikasjonsteoriMKI3901 Masteroppgave i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologiMM8100 Variasjonsmetoder og variasjonsprinsipper for kontinuumsbaserte analyseprogramMM8101 Produktutviklingsforskning og vitenskapelige metoder / verktøyMM8200 Aluminium teknologi: Ekstrudering og formingMM8300 Polymerbaserte komposittmaterialerMM8404 Dagens syn på multiskala brudd og plastisitetMM8405 Videregående tribologiMM8407 Simuleringsmetoder i mange-partikkel-systemerMM8410 Additiv tilvirkning med avanserte legeringerMM8420 Videregående metalliske materialerMM8444 Videregående nanoskala overflatedynamiske prosesserMM8455 Eksperimentelle og modellerende tilnærminger innen overflateteknikk, korrosjon og tribologiMM8500 Innovasjon knyttet til komplekse systemerMM8760 Topics in Digital manufacturing and knowledge based engineeringMN304012 Kvalitetssikring og sertifiseringMN8000 Naturvitenskap i praksis: Metode, Etikk og FormidlingMOL3000 Innføring i molekylærmedisinMOL3001 Medisinsk genetikkMOL3005 ImmunologiMOL3007 Funksjonell genomforskningMOL3009 BiobankingMOL3014 Nanomedisin 1 - bioanalyseMOL3015 Nanomedisin 2 - TerapiMOL3018 Medisinsk toksikologiMOL3020 VirologiMOL3021 Bioinformatikk - anvendt prosjektMOL3022 Bioinformatikk - metodeorientert prosjektMOL3023 Molekylær medisinsk mikrobiologi med essayMOL3100 Innføring i molekylærmedisin med prosjektoppgaveMOL3101 Praktisk molekylærmedisin (laboratoriekurs)MOL3200 Research project for exchange studentsMOL3300 Forskningsprosjekt for utvekslingsstudenterMOL3901 Masteroppgave i molekylærmedisinMOL4010 Grunnleggende molekylærbiologiMOL4500 Nanoteknologi, fordypningsprosjekt MOL4901 Masteroppgave i nanoteknologiMOL8001 Molekylær fysiologi: mekanismer og metoderMOL8008 Bioinformatics Methods for next Generation Sequencing AnalysisMOL8012 Introduksjon til Next Generation Sequencing (NGS)MR2000 Havbruksteknologi, prosjektering og driftMR8100 Teori for marin prosjekteringMR8104 Avanserte emner i Maritim Logistikk og FlåteplanleggingMR8208 Dynamisk analyse av slanke marine konstruksjonerMR8300 Hydrodynamikk for marine konstruksjoner 1MR8303 Overflatebølgers kinematikk og dynamikkMR8304 Grensesjiktstrømning nær havbunnenMR8306 Hydrodynamikk for marine konstruksjoner 2MR8402 Pålitelighetsbasert design og drift av marint maskineriMR8404 SystemsikkerhetMR8405 Modellering og analyse av maskinerisystemerMR8500 PhD tema i marine reguleringssystemMR8501 Videregående emner i modellering og analyse av konstruksjonerMR8502 Konstruksjoners pålitelighetMR8503 Stokastiske metoder anvendt i ikkelineær analyse av marine konstruksjonerMRK1001 Markedsføring - grunnkursMRK2010 Markedskommunikasjon og merkevarebyggingMRK2015 Managing Business RelationshipsMRK3015 Consumer BehaviourMRK3025 Innovation and Business DevelopmentMT3900 Masteroppgave i kjemiMT3901 Spesialpensum til mastergradenMT8000 Strømning og varmeoverføring, videregående kursMT8102 Korrosjon og overflateteknologiMT8104 LettmetallelektrolyseMT8200 Videregående kjemisk metallurgiMT8201 Videregående metallproduksjonMT8210 Videregående støperimetallurgiMT8216 Mikrostruktur- og egenskaper ved termomekanisk bearbeiding - Fenomener og teoretiske modellerMT8218 Avansert materialvitenskapMT8219 Anvendt ElektronmikroskopiMT8307 Materialers termodynamikkMT8308 Videregående faststoffkjemiMT8309 Ferroics - Materials synthesis, characterization and applicationsMTS-MO1 MTM MasteroppgaveMTS6510 Strategi, organisasjons- og ledelsesteori, og bedriftsøkonomiMTS6516 Endring, innovasjon og globaliseringMTS6520 Spesialiseringsemne i teknologiledelseMUSP4099 Utøvende musikkstudier, utvekslingsemneMUSP4136 Akkompagnering AMUSP4137 Biinstrument 1MUSP4138 Improvisasjon valgemneMUSP4140 Hovedinstrument DMUSP4141 Hovedinstrument EMUSP4143 StilfordypningMUSP4144 Arrangering/komponeringMUSP4150 Instrument og framføring AMUSP4152 SatslæreMUSP4153 Gehør AMUSP4160 Instrument og framføring BMUSP4161 Musikkforståelse BMUSP4162 Gehør BMUSP4170 Instrument og framføring CMUSP4171 Musikkforståelse CMUSP4180 Instrument og framføring DMUSP4181 Instrument og framføring EMUSP4190 Symfonisk kor 1MUSP4311 Hovedinstrument jazz AMUSP4312 Gehørtrening jazz AMUSP4316 Teori jazz AMUSP4318 Komposisjon jazz AMUSP4321 Hovedinstrument jazz BMUSP4322 Gehørtrening jazz BMUSP4326 Teori jazz BMUSP4327 Arrangering/komponering jazzMUSP4328 Komposisjon jazz BMUSP4331 Hovedinstrument jazz CMUSP4332 Gehørtrening jazz CMUSP4333 Arrangering jazzensembleMUSP4335 JazzensembleledelseMUSP4336 Teori jazz CMUSP4338 Komposisjon jazz CMUSP4512 Grunnleggende orgelutøving MUSP4532 Liturgisk spill/orgelimprovisasjon BMUSP4533 OrgelkunnskapMUSP4534 Komposisjon AMUSP4536 Liturgisk spill/orgelimprovisasjon AMUSP4544 Komposisjon BMUSP4547 Biinstrument 2MUSP4575 Kantoripraksis AMUSP4582 Kirkemusikkteori og bransjekunnskapMUSP4584 Kantoripraksis BMUSP4703 UtøverpsykologiMUSP4712 Gehørtrening jazz EMUSP4713 Ensemblepraksis BMUSP4714 Refleksjon rundt musikalsk praksisMUSP4717 FriimprovisasjonMUSP4718 Teori jazz DMUSP4720 Selvstudium - erstatningsemne for Eksperter i teamMUSP4721 Ensemblepraksis AMUSP4731 Kunstnerisk fordypning - internasjonal variantMUSP4740 Kunstnerisk fordypning 1MUSP4742 Kunstnerisk fordypning 2MUSP4745 Entreprenørskap for musikereMUST1050 Grunnleggende musikkteknologi 1MUST1053 StudioteknikkMUST1055 Grunnleggende arrangering og komponeringMUST1058 Musikkteknologi i et historisk lysMUST1060 Grunnleggende musikkteknologi 2MUST2051 LydkunstMUST2052 Digital komposisjon og framføringMUST2053 Musikk og lyddesign for audiovisuelle medierMUST2058 ScenelydMUST2059 LydkunstMUST2060 Lyd for multimediaMUST2061 Bacheloroppgave: Musikkteknologi i møte med publikumMUST2062 Digital komposisjon og framføringMUST3050 Masteroppgave i musikkteknologiMUST3053 Gehør i digital lydproduksjonMUST3054 Elektronisk musikk MUST3055 StudioproduksjonMUSV1017 Satsteknikker 1 med musikkteknologi og hørelæreMUSV1018 Hørelære og improvisasjonMUSV1019 Hovedinstrument 1 med improvisasjonMUSV1021 Hovedinstrument 2MUSV1031 Musikk, kultur og samfunn i historisk perspektivMUSV1032 Musikk, kultur og samfunn i det 20. og 21. århundre i historisk perspektivMUSV1033 Etnomusikologi: Musikk, kultur, globaliseringMUSV1101 Lyden av miljøkrisenMUSV1102 FilmmusikkMUSV1107 Feministiske perspektiver på Vestens musikkMUSV1120 Musikk og hjernenMUSV2006 Opera og politikk (ca. 1600-1800)MUSV2007 Kvinner, opera og feministisk kritikkMUSV2008 Satsteknikker 2 med ensembleledelse og musikkteknologiMUSV2010 Arrangering og innføring i komposisjonMUSV2023 Hovedinstrument 3 med hørelæreMUSV2032 Bacheloroppgave i musikkvitenskapMUSV3001 Komposisjon og analyseMUSV3004 Musikkvitenskapelig teori og metodeMUSV3005 Hovedinstrument og vokal praksisMUSV3006 Masteroppgave i musikkvitenskapMUSV3016 Masteroppgave i komposisjonMUSV3018 Kompositoriske formstrategier BMUSV3101 Musikken i den humanistiske tidsalderen, 1400-1600MUSV3102 Kurt Weill: Fra Berlin til BroadwayMUSV3106 Musikkens makt: maktens musikk - møter mellom musikk og politikk fra antikken til det 20. århundretMUSV3110 Soul of a Nation: Svart amerikansk populærmusikk, fra R&B til hip-hopMUSV3112 Impresjonismens musikk og estetikkMUSV3115 Musikk og kultur i 1970-årenes New YorkMUSV3116 Venezia - legenden, historien, musikken MUSV3118 Kompositoriske formstrategier AMUSV3121 Nye tanker - ny kunst: europeisk musikk 1300 - 1500MUSV3125 Globale perspektiver på musikk, kjønn og seksualitetMUSV3127 Etnomusikologiske perspektiver på EuropaMUSV3129 Musikk i Venezia, 'Gledens hovedstad' (1650-1750)MUSV3131 Musikk og film i teori og praksisMUSV3133 Musikk og teaterMUSV3137 Musikk og økologiMUSV3138 Island: Musikk, geografi, og nasjonalitet på kanten av EuropaMUSV3600 Selvstudium - erstatningsemne for Eksperter i teamMV1005 Skriving og studieteknikk for medievitenskapMV1010 MedieanalyseMV1100 Introduksjon til medievitenskapMV1101 Medieteori og mediekulturMV2007 Medieanalyse og medieestetikkMV2010 SkjermmedierMV2011 Medienes estetikkMV2012 Bildet i samfunnetMV2013 Bildet i samfunnetMV2014 Bacheloroppgave i medievitenskapMV2015 Medievitere i praksisMV3010 Forskningsoppdrag for bedriftMV3015 Visuell kultur: posisjoner i medievitenskapMV3090 Masteroppgave i medievitenskapMV3091 Masteroppgave i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologiNA6021 Energi og materieNA6022 Energi og teknologiNA6023 Naturfag 2 (8-13) - Jorda og livet på jordaNA6024 Naturfag 2 (8-13) - Kropp og helseNATKJ3950 Masteroppgave i naturfagNATRBI3900 Master Thesis in Natural Resources Management - BiologyNEVR2010 Innføring i nevrovitenskapNEVR2030 Komprimert introduksjon til nevrovitenskapNEVR3000 Literacy in ScienceNEVR3001 Basal nevrovitenskapNEVR3002 Sensorisk og motorisk nevrovitenskapNEVR3003 Atferds- og kognitiv nevrovitenskapNEVR3004 Nevrale nettverkNEVR3040 Selvstudium i nevrovitenskap 1NEVR3050 Selvstudium i nevrovitenskap 2NEVR3901 Masteroppgave i nevrovitenskapNEVR8009 Cellulær og molekylær nevrovitenskapNEVR8010 Fysiologisk psykologi og kognitiv nevrovitenskapNEVR8014 Forsøksdyrlære for forskere (CareIn)NEVR8014P Praktisk opplæring i forsøksdyrlære (gnagere)NFUT0001 Norsk for utlendinger, kortkursNFUT0002 Norsk for utlendinger, kortkursNFUT0003 Norsk for utlendinger, kortkursNFUT0004 Norsk for utlendinger, kortkursNFUT0005 Norsk for utlendinger, kortkursNFUT0006 Norsk for utlendinger, kortkursNFUT0007 Norsk for utlendinger, kortkursNFUT0008 Norsk for utlendinger, kortkursNFUT0011 Norsk for utlendinger, kortkurs - ÅlesundNFUT0030 Norsk for utlendinger, nettbasert kortkurs - Campus Ålesund og Campus GjøvikNFUT0031 Norsk for utlendinger, nettbasert kortkurs - Campus Ålesund og Campus GjøvikNFUT0060 Norsk for utlendinger, kortkurs, campus GjøvikNFUT0061 Norsk for utlendinger, kortkurs, campus GjøvikNFUT0070 Norsk for utlendinger, kortkurs, campus ÅlesundNFUT0101 Norsk for utlendinger, trinn 1NFUT0102 Norsk for utlendinger, trinn 1NFUT0103 Norsk for utlendinger, trinn 1NFUT0104 Norsk for utlendinger, trinn 1NFUT0105 Norsk for utlendinger, trinn 1NFUT0106 Norsk for utlendinger, trinn 1NFUT0107 Norsk for utlendinger, trinn 1NFUT0108 Norsk for utlendinger, trinn 1NFUT0109 Norsk for utlendinger, trinn 1NFUT0112 Norsk for utlendinger, trinn 1 Campus ÅlesundNFUT0130 Norsk for utlendinger, nettbasert kurs, trinn 1 - Campus Ålesund og Campus GjøvikNFUT0131 Norsk for utlendinger, nettbasert kurs, trinn 1 - Campus Ålesund og Campus GjøvikNFUT0132 Norsk for utlendinger, nettbasert kurs, trinn 1 - Campus Ålesund og Campus GjøvikNFUT0160 Norsk for utlendinger, trinn 1, campus GjøvikNFUT0170 Norsk for utlendinger, trinn 1, campus ÅlesundNFUT0201 Norsk for utlendinger, trinn 2NFUT0202 Norsk for utlendinger, trinn 2NFUT0203 Norsk for utlendinger, trinn 2NFUT0204 Norsk for utlendinger, trinn 2NFUT0205 Norsk for utlendinger, trinn 2NFUT0206 Norsk for utlendinger, trinn 2NFUT0207 Norsk for utlendinger, trinn 2NFUT0208 Norsk for utlendinger, digitalt kurs, trinn 2NFUT0250 Norsk for utlendinger, trinn 2, Fleksibel undervisning og selvstudiumNFUT0260 Norsk for utlendinger, trinn 2, campus GjøvikNFUT0270 Norsk for utlendinger, trinn 2, campus ÅlesundNFUT0301 Norsk for utlendinger, trinn 3NFUT0302 Norsk for utlendinger, trinn 3NFUT0303 Norsk for utlendinger, trinn 3NFUT0304 Norsk for utlendinger, trinn 3NFUT0305 Norsk for utlendinger, trinn 3NFUT0330 Norsk for utlendinger, nettbasert kurs, trinn 3NFUT0380 Norsk for utlendinger, delvis nettbasert trinn 3 over 2 semestre, campus Ålesund og campus GjøvikNFUT0401 Norsk for utlendinger, trinn 4NFUT6101 Norsk for utlendinger, trinn 1 på arbeidsplassenNOME6201 Språk og bilde i mediesamfunnetNOME6202 Fortelling, samtidslitteratur og adaptasjonNORD1001 Innføring i nordisk språk og litteraturNORD1102 Grammatikk og pragmatikkNORD1104 Teori, sjanger og analyseNORD1106 Språkhistorie og talemålNORD1108 Nordisk litteraturhistorieNORD2110 Litteratur, teknologi og medierNORD2111 Nordisk litteratur før 1900NORD2112 Litteratur og vitensdiskurserNORD2113 Nordisk litteratur etter 1900NORD2200 Eldre språkNORD2205 Fritt språklig emneNORD2220 Skriving - tekst og skriveprosesserNORD2242 SyntaksNORD2311 Variasjon, struktur og teori: Norsk som andrespråkNORD2312 Litterære kulturmøter og kulturell identitetNORD2315 Norsk som andrespråk i et tverrspråklig perspektivNORD2316 Norsk som andrespråk: Et sosiolingvistisk perspektivNORD2318 Betydningslære - semantikk og pragmatikkNORD2600 Norsk som literacy-fagNORD2900 Bacheloroppgave i nordisk eller norsk som andrespråkNORD2901 Bacheloroppgave i nordisk for lektorstudenterNORD3100 Generelt masteremne i nordisk litteraturNORD3103 Spesialiseringsemne i nordisk litteraturNORD3104 Spesialiseringsemne i nordisk språkvitenskapNORD3401 Fritt nordisk emne høst (elevatoremne)NORD3402 Fritt nordisk emne vår (elevatoremne)NORD3503 Spesialiseringsemne 2: Prøveforelesning NORD3900 Masteroppgave i nordiskNORD3901 Masteroppgave i nordiskNORD6011 Norsk språk i et globalisert samfunnNORD6012 Språk og litteratur i et flerkulturelt samfunn 1NORD6013 Flerspråklighet og litterære kulturmøter 2NORD6020 Språklig variasjon og endring – utforskende arbeid med språk gjennom tid og romNORD6021 Teksthistorie og utforskende litteraturarbeid i norskfagetNORD6022 Språk og kommunikasjon i mediesamfunnet NORD6023 Tekst og sjanger i mediesamfunnetNORD6102 Grammatikk og pragmatikkNORD6104 Analyse, sjanger og fortolkningNORD6106 Språkhistorie og talemålNORD6108 Nordisk litteraturhistorieNORD6110 Norsk 2.0 Nye perspektiver på norskdidaktikkNORX1104 Teori, sjanger og analyse - for utvekslingsstudenterNORX1106 Språkhistorie og talemål - for utvekslingsstudenterNORX1108 Nordisk litteraturhistorie - for utvekslingsstudenterNORX1110 Grammatikk og pragmatikk - for utvekslingsstudenterNORX2110 Litteratur, teknologi og medier - for utvekslingsstudenterNORX2111 Nordisk litteratur før 1900 - for utvekslingsstudenterNORX2112 Litteratur og vitensdiskurser - for utvekslingsstudenterNORX2113 Nordisk litteratur etter 1900 - for utvekslingsstudenterNORX2200 Eldre språk - for utvekslingsstudenterNORX2220 Skriving, tekst og skriveprosesser - for utvekslingsstudenterNORX2241 Sosiolingvistikk - for utveklingsstudenterNORX2242 Syntaks - for utvekslingsstudenterNORX2311 Variasjon, struktur og teori: Norsk som andrespråk - for utvekslingsstudenterNORX2312 Litterære kulturmøter og kulturell identitet - for utvekslingsstudenterNORX2318 Betydningslære - semantikk og pragmatikk - for utvekslingsstudenterODA3001 Digitalisering av organisasjoner, administrasjon og arbeidODA3010 Forskningsoppdrag for organisasjon og offentlig forvaltningODA3901 Masteroppgave i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeidORG1100 Organisasjon og ledelseORG2002 ForetaksstrategiORG3021 Endringsledelse ORG3030 Strategic LeadershipPAG1000 Innføring i paramedisinPAG1001 Anatomi, fysiologi og farmakologiPAG1002 Helserett, kommunikasjon og etikkPAG1003 SykdomslærePAG2200 AkuttmedisinPAG2201 Profesjonsutøvelse i paramedisin 1 - praksisstudierPAG2202 TraumatologiPAG2203 Prehospitalt psykisk helsearbeid 1PAG2204 Psykisk helsearbeid, rus og psykiatri - praksisstudierPAG2205 Prehospitalt psykisk helsearbeid 2PAG2301 Operativt ambulansearbeidPAH3000 Physical Activity and HealthPAH3001 Skriving og kommunikasjonPAH3002 Sirkulasjon og oksygenopptakPAH3003 Muskel og kraftutviklingPAH3004 Evaluering av bevegelse i idretts- og klinisk kontekstPAH3005 Evaluation of Physical ActivityPAH3006 Occupational Science and participation in everyday activitiesPAH3007 Assistive Technologies (AT) as Enabler of Everyday Activities and ParticipationPAH3009 Occupational Performance in Active Meaningful LivingPAH3011 Trening som medisinPAH3901 Thesis in Physical Activity and HealthPARA1005 Akuttmedisin 1PARA1006 Akuttmedisin 2PARA1007 TraumatologiPARA1008 Operativt ambulansearbeidPARA1011 Kommunikasjon og etikk PARA1013 Anatomi og fysiologiPD6009 Tjenestedesign for arbeidslivetPD6010 Artificial intelligence and Design ThinkingPD6011 Tjenester for alle PD6012 Grunnleggende verktøy i designprosessPD6014 Strategisk design og scenariebyggingPD6920 Masteroppgave i strategisk design og tjenesteutviklingPD8300 Emner i designforskningPD8301 Design for Bærekraft - Individuelt PhD emnePD8401 InteraksjonsdesignPED1001 Pedagogisk filosofi og idéhistoriePED1002 Pedagogisk psykologi og utviklingspsykologiPED1003 DidaktikkPED1005 Innføring i vitenskapsteori og forskningsmetodePED1006 Pedagogisk sosiologiPED1007 Utdanningshistorie og utdanningspolitikkPED1014 Mediepedagogikk og mediekompetansePED1015 Deltakelse og mestring i ulike grupper og læringsmiljøPED1022 Utdanning og velferdsstatenPED1023 Kropp, tanke og kultur: Grunnleggende tilnærminger til pedagogikk og utdanning PED2001 Pedagogikk i samfunnsperspektivPED2002 Barne- og ungdomskulturer PED2900 Bacheloroppgave i pedagogikkPED3001 StatistikkPED3009 Fordypning i forskningsmetodePED3010 Vitenskapsteori og forskningsmetodePED3041 Grunnleggende spesialpedagogiske problemstillingerPED3042 Fordypning i lærevansker PED3043 Fordypning i lærevansker PED3044 Sentrale arbeidsoppgaver i det spesialpedagogiske støttesystemetPED3045 Sentrale arbeidsoppgaver i det spesialpedagogiske støttesystemetPED3611 Utdanning - historie, politikk og styringPED3613 Læring, motivasjon og sosialt samspill PED3614 Pedagogisk grunnlagstenkningPED3615 Pedagogisk sosiologi: Kultur, utdanning og interaksjonPED3616 Mediedanning og mediepedagogikkPED3800 Eksperter i team - Skoleanlegget - et sted for læring og trivsel PED3801 Eksperter i team - Virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR) i læring og treningPED3803 Eksperter i team - Media Literacy 2.0: Oppvekst og læring i en ny mediekulturPED3804 Eksperter i team - Inkluderende læringsmiljøPED6011 Rådgivning og veiledning for PPT PED6016 Matematikkvansker - kartlegging og tiltakPED6018 Sakkyndig vurdering og forvaltningPED6027 Testteoretisk kompetansePED6031 Rådgivning i et mangfoldig samfunnPED6036 Sosialpedagogikk i en flerkulturell skolePED6038 Tverrfaglig samarbeid og relasjonskompetansePED6039 Karriererådgivning og livsmestringPED6040 Interkulturell rådgivningPED6050 Fremtidens læringsteknologierPED6062 Mental trening og eksekutive hjernefunksjonerPED6111 Pedagogiske forskningsmetoderPED6112 StatistikkPED6113 ProsjektutviklingPED6503 Selvoppfatning og motivasjon i ledelsePED6648 Innføring i audiopedagogikkPED6649 Hørselshemming - Språk og kommunikasjonPED6650 Hørselstap - utvikling og (re)habilitering av talespråk og talespråklig kommunikasjonPED6652 Hørseltap - utredning og rådgivningPED6658 Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskriftPED6659 Mobilitet og førlighetsopplæring av synshemmede barn, unge og voksnePED6665 Læringsteknologi for synshemmedePED6666 Innføring i synshemming og synspedagogisk praksisPED6667 Synspedagogikk i opplæring og (re)habiliteringPED6908 Masteroppgave i pedagogisk psykologisk rådgivningPED8009 Dynamic Literacies (With paper)PED8020 Diskursanalyse og pedagogiske praksiserPG6210 Petroleumskybernetikk for ingeniører og lederePG8104 Seismisk reservoarmonitoreringPG8106 Matematisk geofysikkPG8108 Geofysisk inversjonPG8202 Common Earth Modeling: Samtolkning og modellering av geofysiske og geologiske data i HC og mineralleting PG8300 FormasjonsfysikkPG8405 Modellering og simulering av produksjonssystemer og brønnkonstruksjonPG8406 PetroleumskybernetikkPG8501 Trykkstyrt boring: Metoder og felteksemplerPG8502 Mekaniske sanntidsmodeller i boringPG8503 Automatisert boringPG8600 Utvikling av numeriske reservoarmodellerPG8601 Spesielle reservoarsimuleringsmodellerPG8603 Fase-oppførsel for petroleum reservoar fluidPG8604 Økt oljeutvinningPG8605 Dobbel porøsitet reservoarerPG8606 Reservoar- og produksjonsteknikk for gassPG8607 Numeriske metoder i reservoarsimuleringPG8608 Eksperimentelle metoder i reservoarteknikkPG8707 Kvantitative geosystemerPH3000 Global helsePH3002 Innovasjon og global helsePH3900 Masteroppgave i global helsePH3901 Masteroppgave i global helsePK6017 RisikoanalysePK6018 Industriell sikkerhet og pålitelighetPK6019 Driftssikkerhet, vedlikeholdsstyringPK6021 VedlikeholdsoptimaliseringPK6028 Produksjonsstyring og Supply Chain ManagementPK6029 Digitale løsninger for planlegging og optimalisering av vedlikeholdPK6031 Digitale tvillinger for å håndtere sikkerhet og pålitelighet av systemerPK6100 Ledelse og lederskap i prosjekterPK6190 Grunnkurs i gjennomføring av prosjekter i elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftbransjenPK6245 Forretningsforståelse i prosjekterPK6400 Praktisk prosjektledelsePK6401 Etikk, metode og vitenskapsteoriPK6604 Praktisk prosjektledelse - bedriftsinterntPK6901 Organisasjon og ledelse, masteroppgavePK6902 Veg og jernbane, masteroppgavePK6905 Masteroppgave i Systems EngineeringPK6906 Masteroppgave Eiendomsutvikling og -forvaltningPK8001 Modeller for Logistikk 4.0PK8100 Avansert robotteknikkPK8102 Materialavvirkende bearbeidingPK8199 Emner innen industriell IKTPK8200 Risikomodellering og risikoindikatorerPK8201 SystempålitelighetPK8202 Analyse og modellering for bærekraft i industri PK8203 Prestasjonsmåling og prestasjonsindikatorerPK8206 Planlegging og styring i industrielle verdikjederPK8207 VedlikeholdsoptimaliseringPK8210 Systemteknikk - prinsipielt grunnlag og praksisPK8212 Fleksibilitet i prosjekterPK8213 Model Based System Engineering - Model Based Safety AssessmentPK8214 Forskningsopplegg i ledelsesfokuserte ingeniørfagPK8215 Ledelse av digitaliseringsprosjekter PK8224 Systemets motstandskraft og dynamisk risikoanalysePK8225 Læring i prosjekt-baserte organisasjoner PK8226 Modellering, forebygging og reduksjon av naturfare-utløste teknologiske (Natech) ulykkerPK8452 Hydrogen energiteknologierPLU8013 Vitenskapsteori og etikk med innretning mot profesjonsforskning.PLU8014 Akademisk skrivingPLU8017 Forskningsformidling PLU8018 Profesjonsteori for lærerutdannerePLU8021 Kvalitative analysemetoder i praksis IPLU8022 Kvalitative analysemetoder i praksis IIPLU8027 LærerutdanningsforskningPOL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikkPOL1001 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferdPOL1002 Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjonPOL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltningPOL1004 Globalisering og økonomisk integrasjon: Norge i det internasjonale samfunnPOL1005 Geopolitisk risikoPOL2000 Modeller og teorier i statsvitenskapPOL2012 Teorier og modeller i politisk økonomiPOL2013 Spesialiseringsemne i statsvitenskap: Internasjonal politikk POL2014 Spesialiseringsemne i statsvitenskap: Komparativ politikkPOL2016 Spesialiseringsemne i statsvitenskap: Politisk kommunikasjon og politisk atferdPOL2018 Japansk kultur og politisk-økonomiske systemPOL2019 Øst-Asia: Internasjonal politikkPOL2023 Seminar i politisk teoriPOL2024 KlimapolitikkPOL2025 Amerika i verdenPOL2026 Kinas utenrikspolitikkPOL2900 Bacheloroppgave i statsvitenskapPOL3001 DemokratiteoriPOL3004 Forskningsdesign og kvalitativ metodePOL3502 Årsaker til krigPOL3503 Internasjonal politisk økonomiPOL3508 UtenrikspolitikkPOL3509 Medier, opinion og politisk adferdPOL3513 Politisk økonomi: Vekst, institusjoner og korrupsjonPOL3515 Komparativ og internasjonal politikk i Japan og Øst-AsiaPOL3520 Industrial Ecology ProjectPOL3521 Stormakters vekst og fallPOL3523 Velferdsstat og helsepolitikk: Utfordringer, reformer og nye prioriteringerPOL3525 Naturressursenes forvaltning og politiske økonomi POL3526 Komparativ offentlig politikk og administrasjonPOL3527 Den europeiske union i krisePOL3801 Eksperter i team - Vekst og utvikling - Politikk og økonomiPOL3802 Eksperter i team - Mediatization of Society: What the Media Do to Us and What We Do with the MediaPOL3900 Masteroppgave i statsvitenskapPOL3901 Masteroppgave i statsvitenskapPOL3920 Masteroppgave i industriell økologiPOL8502 Årsaker til krigPOL8503 Internasjonal politisk økonomiPOL8507 Policy-analysePOL8508 UtenrikspolitikkPOL8509 Medier, opinion og politisk adferdPOL8513 Politisk økonomiPOL8519 Stormakters vekst og fallPOL8521 Komparativ helsepolitikkPOL8525 Naturressursenes forvaltning og politiske økonomi POL8527 GIS og geografien til væpnet konfliktPPU1000 Pedagogikk 1 for Lektor 8-13PPU4100 Pedagogikk - heltidPPU4110 Pedagogikk - heltidPPU4120 Praksis - heltidPPU4213 ProfesjonskunnskapPPU4221 Fagdidaktikk i biologi - heltidPPU4222 Fagdidaktikk i fysikk - heltidPPU4224 Fagdidaktikk kjemi - heltidPPU4225 Fagdidaktikk matematikk - heltidPPU4227 Fagdidaktikk i teknologi og forskningslære - heltidPPU4231 Fagdidaktikk i geografi - heltidPPU4232 Fagdidaktikk i historie- heltidPPU4233 Fagdidaktikk i samfunnskunnskap - heltidPPU4241 Fagdidaktikk i engelsk - heltidPPU4243 Fagdidaktikk i norsk - heltidPPU4246 Fagdidaktikk i fremmedspråk - heltidPPU4252 Fagdidaktikk i film og medievitenskap - heltidPPU4253 Fagdidaktikk i kunst og håndverk - heltidPPU4254 Fagdidaktikk i musikk - heltidPPU4255 Fagdidaktikk i dans - heltidPPU4261 Fagdidaktikk i kroppsøving og idrettsfag - heltidPPU4262 Fagdidaktikk i psykologi - heltidPPU4263 Fagdidaktikk i religions- og etikkfag - heltidPPU4400 Pedagogikk - deltidPPU4410 Pedagogikk - deltidPPU4420 Praksis - deltidPPU4512 Klassemiljø og tilpasset opplæring med spesialpedagogisk arbeidPPU4521 Fagdidaktikk i biologi - deltidPPU4522 Fagdidaktikk i fysikk - deltidPPU4524 Fagdidaktikk i kjemi - deltidPPU4525 Fagdidaktikk i matematikk - deltidPPU4530 Fagdidaktikk i samfunnsfagene - deltidPPU4531 Fagdidaktikk i geografi - deltidPPU4532 Fagdidaktikk i historie - deltidPPU4533 Fagdidaktikk i samfunnskunnskap - deltidPPU4541 Fagdidaktikk i engelsk - deltidPPU4546 Fagdidaktikk i fremmedspråk - deltidPPU4550 Fagdidaktikk i dans, drama og teater - deltidPPU4551 Fagdidaktikk i drama og teater - deltidPPU4555 Fagdidaktikk i dans - deltidPPU4561 Fagdidaktikk i kroppsøving og idrettsfag - deltidPPU4581 Yrkesdidaktikk - deltidPPU4602 PedagogikkPPU4603 PedagogikkPPU4611 Praksis 1PPU4612 Praksis 2PPU4613 Praksis 3PPU4614 Praksis 4PPU4620 Fagdidaktikk 1 - biologiPPU4621 Fagdidaktikk 2 - biologiPPU4622 Fagdidaktikk 1 - fysikkPPU4623 Fagdidaktikk 2 - fysikkPPU4624 Fagdidaktikk 1 - informatikkPPU4625 Fagdidaktikk 2 - informatikkPPU4626 Fagdidaktikk 1 - kjemiPPU4627 Fagdidaktikk 2 - kjemiPPU4628 Fagdidaktikk 1 - matematikkPPU4629 Fagdidaktikk 2 - matematikkPPU4640 Fagdidaktikk 1 - geografiPPU4641 Fagdidaktikk 2 - geografiPPU4642 Fagdidaktikk 1 - historiePPU4643 Fagdidaktikk 2 - historiePPU4644 Fagdidaktikk 1 - samfunnskunnskapPPU4645 Fagdidaktikk 2 - samfunnskunnskapPPU4650 Fagdidaktikk 1 - engelskPPU4651 Fagdidaktikk 2 - engelskPPU4652 Fagdidaktikk 1 - franskPPU4653 Fagdidaktikk 2 - franskPPU4654 Fagdidaktikk 1 - norskPPU4655 Fagdidaktikk 2 - norskPPU4656 Fagdidaktikk 1 - tyskPPU4657 Fagdidaktikk 2 - tyskPPU4658 Fagdidaktikk 1 - spanskPPU4659 Fagdidaktikk 2 - spanskPPU4680 Fagdidaktikk 1 - kroppsøving og idrettsfagPPU4681 Fagdidaktikk 2 - kroppsøving og idrettsfagPPU4684 Fagdidaktikk 1 - religion og etikkPPU4685 Fagdidaktikk 2 - religion og etikkPROG1001 Grunnleggende programmeringPROG1003 Objektorientert programmeringPROG1004 ProgramvareutviklingPROG2002 GrafikkprogrammeringPROG2005 Cloud TechnologiesPROG2006 Avansert programmeringPROG2007 Mobile ProgrammingPROG2051 Kunstig intelligens PROG2052 IntegrasjonsprosjektPROG2053 WWW-teknologierPROG2900 BacheloroppgavePRU2002 Praksisrettet undervisning i studieenhet 2PRU2002D Praksisrettet undervisning i studieenhet 2PSY1010 Psykologiens historiePSY1011 Psykologiens metodologiPSY1012 Kognitiv psykologi 1PSY1013 Biologisk psykologi 1PSY1014 Sosialpsykologi 1PSY1015 Utviklingspsykologi 1PSY1016 Personlighetspsykologi 1PSY1018 Psykiske lidelserPSY1110 Psykologiens historie og akademisk formidlingPSY1111 Psykologiske forskningsmetoder PSY1120 Psykologiens historie og forskningsmetodePSY1122 Innføring i kognitiv psykologiPSY1123 Innføring i biologisk psykologi og genetikkPSY1124 Innføring i sosial- og personlighetspsykologiPSY1125 Innføring i utviklingspsykologi PSY1126 Semesteroppgave i basalfagPSY1127 Innføring i sosialpsykologiPSY1128 Innføring i personlighetspsykologiPSY1501 Psykiske lidelserPSY1502 Innføring i kognitiv psykologiPSY1503 Innføring i biologisk psykologi og genetikkPSY1504 Innføring i sosial- og personlighetspsykologiPSY1505 Innføring i utviklingspsykologi PSY1507 Innføring i sosialpsykologiPSY1508 Innføring i personlighetspsykologiPSY2012 Kognitiv psykologi 2PSY2013 Biologisk psykologi 2PSY2014 Sosialpsykologi 2PSY2015 Utviklingspsykologi 2PSY2016 Personlighetspsykologi 2PSY2017 Statistikk og kvantitative forskningsmetoderPSY2018 Kvalitative forskningsmetoderPSY2019 Arbeids- og organisasjonspsykologiPSY2020 Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutviklingPSY2021 Medienes publikumPSY2022 ForskningsdesignPSY2023 Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutviklingPSY2101 Psykiske lidelserPSY2102 Kognitiv nevrovitenskap PSY2103 MiljøpsykologiPSY2104 MediepsykologiPSY2105 EvolusjonspsykologiPSY2117 Kvantitativ metode 2PSY2118 Kvalitativ metode 2PSY2122 Forskningsdesign: prosessen fra idé til psykologisk kunnskapPSY2900 Bacheloroppgave i psykologiPSY2901 Bacheloroppgave i psykologi - prosjekter innenfor arbeids- og organisasjonspsykologiPSY2902 Bacheloroppgave i psykologi - prosjekter innenfor evolusjonspsykologi og individuelle forskjellerPSY2903 Bacheloroppgave i psykologi - prosjekter innenfor utviklingspsykologiPSY2906 Bacheloroppgave i psykologi - prosjekter innenfor tale, kognisjon og språkPSY2910 Bacheloroppgave i psykologiPSY3100 Forskningsmetode - kvantitativPSY3101 Forskningsmetode - kvalitativPSY3110 Læring, atferd og omgivelserPSY3111 Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferdPSY3112 ArtikkelseminarPSY3113 Spesialisering - læring, atferd og omgivelserPSY3114 Spesialisering - individuell utvikling, gener, nervesystem og atferdPSY3120 Generell psykologiPSY3121 Forskning og prosjektutvikling PSY3122 Individ og samfunnPSY3123 Hjerne og kognisjonPSY3130 ArbeidshelsepsykologiPSY3131 Det gode arbeidsmiljøPSY3132 Psykologiske tester i arbeidslivet og Human factorsPSY3133 Praksis i bedrifter og virksomheterPSY3134 Kommunikasjon i organisasjoner og mediepsykologiPSY3135 Organisering og ledelsePSY3136 Moderne arbeidslivPSY3151 MiljøpsykologiPSY3811 Eksperter i team - Environmental communication and virtual realityPSY3812 Eksperter i team - Søvn og rytmePSY3816 Eksperter i Team - Free Norway of Plastic: Co-developing local solutions for a global problemPSY3817 Eksperter i Team - Job security in the academic profession PSY3818 Eksperter i Team - Snøskred på liv og død PSY3913 Masteroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologiPSY3914 Masteroppgave Læring - hjerne, atferd, omgivelserPSY3915 Masteroppgave i generell psykologiPSY3916 Masteroppgave i generell psykologiPSY8003 Multivariate kvantitative forskningsmetoderPSY8005 Human psykofysiologi: Høy-tetthets EEG analysePSY8007 Formidling og søknadsskrivingPSY8010 Selvvalgt pensum - teoriPSY8011 Selvvalgt pensum - metodePSYK4110 Psykologiens historie og akademisk formidlingPSYK4111 Psykologisk forskningsmetode PSYK4120 Psykologiens historie og forskningsmetodePSYK4121 Psykiske lidelserPSYK4122 Innføring i kognitiv psykologiPSYK4123 Innføring i biologisk psykologi og genetikkPSYK4125 Innføring i utviklingspsykologiPSYK4127 Innføring i sosialpsykologiPSYK4128 Innføring i personlighetspsykologiPSYK4301 Psykologrollen 1 - forståelse, ferdighetsopplæring og praksisPSYK4302 Psykologrollen 2 - forståelse, ferdighetsopplæring og praksisPSYK4303 Psykologrollen 3 - forståelse, ferdighetsopplæring og praksisPSYK4317 Kvantitativ metode 2PSYK4318 Kvalitativ metode 2PSYK4418 Personlighetspsykologi - teori, empiri og anvendelsePSYK4419 Kognitiv nevrovitenskap - teori, empiri og anvendelsePSYPRO4111 Psykologiens metodologiPSYPRO4112 Kognitiv psykologi 1PSYPRO4113 Biologisk psykologi 1PSYPRO4114 Sosialpsykologi 1PSYPRO4115 Utviklingspsykologi 1PSYPRO4116 Personlighetspsykologi 1PSYPRO4118 Psykiske lidelserPSYPRO4201 Klinisk praktikum 1PSYPRO4202 Klinisk praktikum 2PSYPRO4203 Klinisk praktikum 3PSYPRO4204 Klinisk praktikum 4PSYPRO4312 Kognitiv psykologi 2PSYPRO4313 Biologisk psykologi 2PSYPRO4314 Sosialpsykologi 2PSYPRO4315 Utviklingspsykologi 2PSYPRO4316 Personlighetspsykologi 2PSYPRO4317 Statistikk og kvantitative forskningsmetoderPSYPRO4318 Kvalitative forskningsmetoderPSYPRO4412 Anvendt og klinisk kognitiv psykologiPSYPRO4413 Anvendt og klinisk biologisk psykologi: Nevrale systemer og psykofarmakologiPSYPRO4414 Anvendt sosialpsykologiPSYPRO4415 Anvendt og klinisk utviklingspsykologi PSYPRO4416 Anvendt og klinisk personlighetspsykologiPSYPRO4417 Øvinger i kognitiv psykologiPSYPRO4418 Øvinger i sosialpsykologiPSYPRO4419 Øvinger i personlighetspsykologiPSYPRO4501 HelsepsykologiPSYPRO4502 Arbeids- og organisasjonspsykologiPSYPRO4505 Rettspsykologi og sakkyndighetPSYPRO4506 Ekstern samfunnspsykologisk praksisPSYPRO4601 Klinisk psykologi - barn og ungdomPSYPRO4602 Praktisk klinisk terapiopplæring - barn og ungdomPSYPRO4603 Klinisk psykologi - voksenPSYPRO4604 Praktisk klinisk terapiopplæring - voksenPSYPRO4605 Klinisk nevropsykologiPSYPRO4606 Praktisk opplæring i klinisk nevropsykologiPSYPRO4700 HovedoppgavePSYPRO4800 HovedpraksisRAD1031 Basiskunnskap i radiografiRAD2031 Intervensjon og ultralydRAD2041 Vitenskapsteori og forskningsmetodeRAD2051 Radiograffaglige emneområderRAD2061 Magnetisk Resonans (MR)RAD3011 Onkologi og tilhørende modaliteterRAD3031 Rådgivningsteorier og -metoder i et praktisk perspektivRAD3032 KarriererådgivningRAD3033 Systemorientert rådgivning i et relasjonelt, helhetlig og kreativt perspektivRAD3034 Grupperådgivning: Teori, prosess og ekstern praksisRAD3039 Organisasjonsrådgivning: utviklingsprosesser i coaching, veiledning og ledelseRAD3040 Relasjonell velferd og livskvalitetRAD3042 KarriererådgivningRAD3050 Vitenskapelig skriving og design med selvvalgt fordypningRAD3902 Masteroppgave i rådgivningsvitenskapRAD3911 Bacheloroppgave i radiografiRAD6000 Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhetRAD6010 2-dagers karriererådgivning for privat og offentlig virksomhetRAD6020 Veiledning for individ og gruppe, i overgangs-, valg- og læringsprosesserRAD6501 Relasjonell ledelses- og teamutviklingRAD6502 Coaching og veiledning som ledelsesverktøy RAD6505 Lederutvikling og organisasjonsendringRAD6901 Organisasjon og ledelse, masteroppgaveRAG1001 Anatomi og fysiologiRAG1002 Radiografi 1: Strålefysikk, apparatlære og bildedannelseRAG1003 Radiografi 2: Skjelett- og thoraxradiografiRAG1004 Praksisstudier 1: SkjelettrøntgenRAG1005 Patologi, farmakologi og kliniske ferdigheterRAG2201 Computertomografi (CT)RAG2202 Magnetisk resonans (MR)RAG2203 Sykdomslære og bildediagnostiske modaliteterRAG2204 Praksisstudier 2RAG2205 Onkologi: utredning og behandlingRAG2206 Bildebehandling for radiograferRAG2301 Praksisstudier 3RAG2302 Fordypning i skjelettrøntgenRAG2303 Innføring i forskningsmetodeRAG2305 Radiografen i samfunn og framtidRAG2900 Bacheloroppgave i radiografiRAT1001 Anatomi og fysiologiRAT1002 Radiografi 1: Strålefysikk, apparatlære og bildedannelseRAT1003 Radiografi 2: Skjelett- og thoraxradiografiRAT1004 Praksisstudier 1: SkjelettrøntgenRAT1005 Patologi, farmakologi og kliniske ferdigheterRAT2201 Computertomografi (CT)RAT2202 Magnetisk resonans (MR)RAT2203 Sykdomslære og bildediagnostiske modaliteterRAT2204 Praksisstudier 2RAT2205 Onkologi: utredning og behandlingRAT2206 Bildebehandling for radiograferRAT2301 Praksisstudier 3RAT2302 Fordypning i skjelettrøntgenRAT2303 Innføring i forskningsmetodeRAT2305 Radiografen i samfunn og framtidRAT3001 Introduksjon til medisinsk bildeteknologiRAT3002 Bildebehandling og automatisert klassifiseringRAT3101 Introduksjon til MRRAT3102 Metodiske prinsipper og teknikker innen MRRAT3103 MR matematikkRAT3104 Avansert MR-fysikk: generelle metoderRAT3105 Avansert MR-fysikk: fysiologiRAT3111 Introduksjon til MRRAT3113 Metodiske prinsipper og teknikker innen MRRAT3201 Introduksjon til ultralydRAT3211 Grunnleggende teoretisk ekkokardiografiRAT3212 Patologi og ekkokardiografiske metoder: TeoriRAT3213 Avanserte ekkokardiografiske teknikkerRAT3311 Teoretisk ultralyd av halskarRAT3900 Masteroppgave i medisinsk bildeteknologi RAT6000 Introduksjon til medisinsk bildeteknologiRAT6001 Basal ultralydRAT6002 Ultralyd av overekstremiteterRAT6003 Ultralyd av underekstremiteterRAT6004 Ultralyd av hofte/lyskeRAT6005 Ultralyd av dialysefistler, nyrer og urinveierRAT6006 Ultralyd av dialysefistlerRAT6007 Praktisk ekkokardiografi, del 1RAT6008 Praktisk ekkokardiografi, del 2RAT6009 Praktisk ekkokardiografi, del 3RAT6010 Praktisk ultralyd av halskarRAT6013 Ultralyd av dialysefistler, nyrer og urinveierRAT6100 MR praksisRAT6101 Introduksjon til MRRAT6202 Introduksjon til ultralydREA0012 Forkurs i matematikk for Tres og y-vei REA0021 Forkurs i fysikk for TRESREA1153 Matematikk for økonomerREA1153F Matematikk for økonomerREA1154 Statistikk for økonomerREA1154F Statistikk for økonomerREA2101 Fysikk og kjemiREA3011 Matematikk 3RFEL3070 Scientific Seminars in Environmental Toxicology and ChemistryRFEL3081 Natural Resources Management, Interdisciplinary ProjectRFEL3082 Sustainable Management of Ecosystem ServicesRFEL3083 Bærekraftig forvaltning: PraksisRFEL3093 Episoder fra naturvitenskapenes historieRFEL3100 Forskningsmetoder i matematikk- og realfagsdidaktikkRPR1011 Praktisk ferdighetsprøve i skjelett/thoraxradiografi og sykepleie, digital test i medikamentregningRPR2032 Veiledet praksis i klinisk sykepleieRPR2041 Veiledet praksis ved radiologiske modaliteterRPR2051 Veiledet praksis ved radiologiske modaliteter,praksis 3RPR3031 Veiledet praksis ved radiologiske modaliteter,praksis 4RPR3041 Veiledet praksis ved radiologiske modaliteter,praksis 5RPR3051 Veiledet praksis ved radiologiske modaliteter,praksis 6RVI1010 ReligionsteoriRVI1020 Fortidens religionerRVI1030 Midtøstens religionerRVI1040 Sør-Asias religionerRVI1050 Innføring i kristendommenRVI2125 Vestlig samtidsreligionRVI2150 Aktuelle religionsvitenskapelige emnerRVI2151 Aktuelle religionsvitenskapelige emnerRVI2160 Mellom vitenskap og spiritualitet. Sør-asiatiske religioner i det europeiske samfunnet.RVI2165 Buddhismen i Sør og Sentral-AsiaRVI2175 Å forklare religion: hvorfor er mennesker religiøse?RVI2185 Norsk islam: institusjoner, disipliner og skoler i historisk perspektivRVI2195 Religion og politikkRVI3010 Vitenskapsteori og teoriarbeidRVI3020 Material og metodeRVI3110 Selvvalgt pensumRVI3111 Selvvalgt pensumRVI3120 FeltrapportRVI3121 FeltrapportRVI3600 Selvstudium - Erstatningsemne for Eksperter i teamRVI3900 Masteroppgave i religionsvitenskapSAM1020 MedborgerutdanningSANT1019 Menneske, teknologi og tverrfaglighetSANT1020 Sosialantropologiske perspektiverSANT1021 Sosialantropologiske nøkkelbegreperSANT1022 Etnografisk metodeSANT1023 Sentrale sosialantropologiske forskningsemnerSANT2020 TeknologiantropologiSANT2021 Anthropology of the Future: The social imagination of hopes, utopias and the end of the worldSANT2022 Migrasjon, bosetning og mobilitetSANT2023 Anthropology of Organisations and SustainabilitySANT2024 Globale ulikheterSANT2025 Tverrfaglig profilemne: Digital transformasjon, kultur og samfunnSANT2900 Bacheloroppgave - sosialantropologiSANT3012 PraksisoppholdSANT3020 Teoretiske perspektiverSANT3021 Etnografisk metodeSANT3022 ProsjektdesignSANT3023 FeltarbeidSANT3508 Globalisation Theory and CultureSANT3600 Kulturforståelse for et internasjonalt arbeidslivSANT3800 Eksperter i team - La oss "møtes": Nærhet, avstand og teknologi i samarbeid og læringSANT3900 Masteroppgave i sosialantropologiSANT3910 Master's Thesis - Globalisation and Sustainable DevelopmentSANT3920 Masteroppgave i sosialantropologiSARB3006 Kvalitative metoderSARB3007 Vitenskapsfilosofi, metoderefleksjon og forskningsetikkSARB3008 Kvantitative metoderSARB3009 Medborgerskap og brukermedvirkningSARB3010 Teoretiske perspektiver i sosialt arbeidSARB3012 PraksisoppholdSARB3509 Veiledet selvvalgt studium SARB3511 Innvandring, integrasjon, mangfold - minoritetsperspektiver i sosialt arbeid og barnevern 1SARB3512 Innvandring, integrasjon, mangfold - minoritetsperspektiver i sosialt arbeid og barnevern 2SARB3518 Global migrasjon og etniske relasjoner 1SARB3519 Global migrasjon og etniske relasjoner 2SARB3900 Masteroppgave i sosialt arbeidSARB3910 Masteroppgave i globaliseringSARB8008 Etnisitet og mangfoldSARB8016 Aktuelt emneSARB8018 Individuelt lesepensumSARB8019 Brukermedvirkning i ulike former og ulike konteksterSARB8020 Familie, marked og stat i det nyliberale samfunnSFEL1000 Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltningSFEL8000 Vitenskapsteori i samfunnsvitenskapSKID1001 Skipsdesign I - Hydrostatikk,stabilitet og slepemotstandSKID1100 Skipsdesign 1 - Hydrostatikk og stabilitet SKID2201 StyrkeberegningerSKID2202 Marin hydrodynamikkSKID2203 Skipsdesign II - SkrogkonstruksjonSKID2210 HavromskonstruksjonerSKID2300 Skipsdesign III - ProsjekteringSKID2301 Marine operasjonerSKID2303 Studiepoenggivende praksisSKID2900 Bacheloroppgave skipsdesignSKIP3001 Introduksjon til språk og kommunikasjon i profesjonerSKIP3002 Teorier om språk og kommunikasjonSKIP3003 Fagskriving og skrivekulturer i studier og arbeidslivSKIP3004 Forskningsmetode og forskningsetikkSKIP3005 Samtalen som redskap i samarbeid og ledelseSKIP3006 Kommunikasjon av forskning og fagkunnskapSKIP3007 Veiledet selvvalgt studiumSKOLE6006 Innføring i spesialpedagogikkSKOLE6007 LæringsutfordringerSKOLE6008 Norsk 2 (1-7), emne 1: Norskdidaktikk - litteraturarbeid, lesing og muntlighetSKOLE6009 Norsk 2 (1-7), emne 2: Norskdidaktikk - språk, skriving og muntlighetSKOLE6012 Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer, emne 1SKOLE6014 Veiledning i skolen av lærerstudenter og nyutdannede lærere, emne 1SKOLE6015 Veiledning i skolen av lærerstudenter og nyutdannede lærere, emne 2SKOLE6017 Musikkskaping emne 1SKOLE6018 Musikkskaping emne 2SKOLE6024 Konspirasjonsteorier i skole og på nettSKOLE6025 Spesialpedagogikk for likeverd og inkluderingSKOLE6030 Læring og undervisning av matematikk i begynneropplæring SKOLE6031 Barns begreps- og språkutviklingSKOLE6035 Barnelitteraturen på småskoletrinneneSKOLE6131 Organisasjon og ledelse i skolenSKOLE6132 Skolen i samfunnetSKOLE6133 Ledelse av kunnskapsorganisasjonerSKOLE6134 Forskning og utvikling i skolenSKOLE6150 Læreren som inkluderingsagent i skolenSKOLE6214 Forskningsmetoder i matematikkdidaktikk (1.-7. trinn)SKOLE6220 Læring og undervisning i matematikk (8.-10. trinn)SKOLE6221 Profesjonsutvikling og vurdering (8.-10. trinn)SKOLE6222 Matematisk modellering og IKT i matematikkundervisningen (8.-10. trinn)SKOLE6223 Oppgavedesign og matematikklærerens roller (8.-10. trinn)SKOLE6224 Forskningsmetoder i matematikkdidaktikk (8.-13. trinn)SKOLE6230 Læring og undervisning i matematikk (11.-13. trinn)SKOLE6231 Profesjonsutvikling og vurdering (11.-13. trinn)SKOLE6232 Matematisk modellering og IKT i matematikkundervisningen (11.-13. trinn)SKOLE6233 Oppgavedesign og matematikklærerens roller (11.-13. trinn)SKOLE6240 Skriving og lesing i begynneropplæringaSKOLE6242 Strukturer og mønster i tidlig matematikkSKOLE6243 Barnelitteratur og lesing på småskoletrinneneSKOLE6246 Læring og undervisning i tidlig matematikkSKOLE6247 Barns språk- og begrepsutvikling - og samtalen i begynneropplæringaSKOLE6248 Profesjonsutvikling og forskningsmetoder i begynneropplæringaSKOLE6262 Barnelitteratur og utvikling av grunnleggende ferdigheter i engelskSKOLE6263 Språklæring og engelskundervisningSKOLE6265 Faglig ledelse og kollegaveiledning i engelskfagetSKOLE6267 Elevkunnskap - leik og lærelyst i begynneropplæringaSKOLE6622 Teknologi og forskningslære - Modul III Vindturbiner og interessekonflikterSKOLE6623 Teknologi og forskningslære - Modul IV Havromsteknologi. Båtbygging.SKOLE6624 Teknologi og forskningslære - Modul I Gruveavrenning, miljøutfordringSKOLE6625 Teknologi og forskningslære - Modul II Marin biologi og teknologiSKOLE6705 Musikk 1, 1.-7.trinn KFK- emne 1 SKOLE6707 Musikk 1, 5.-10. trinn KFK - emne 1SKOLE6906 Masteroppgave lærerspesialist - matematikkdidaktikk 8.-10. trinnSKOLE6907 Masteroppgave lærerspesialist - matematikkdidaktikk 11.-13.trinnSKOLE6908 Masteroppgave lærerspesialist - matematikkdidaktikk 1.-7.trinnSKOLE6917 Introduksjon til relasjonsbasert klasseledelseSKOLE6919 Masteroppgave lærerspesialist - bygg- og anleggsteknikk 8.-13.trinnSKOLE6927 Masteroppgave lærerspesialist - begynneropplæring 1.-4.trinnSMED8002 Epidemiologi IISMED8004 Forskning, etikk og samfunnSMED8007 Vitenskapelig publisering og forskningsformidling SMED8015 Kvalitative forskningsmetoderSMED8020 Genetisk epidemiologiSMED8021 Genetisk epidemiologi - kun teoriSMF0002 Kommunikasjon og norsk for Y-veiSMF1007 ProsjektstyringSMF1192F Bedrifts- og forretningssystemerSMF1193 Organisasjon og ledelseSMF1193F Organisasjon og ledelseSMF1194 Bedriftsøkonomi med regnskapSMF1194F Bedriftsøkonomi med regnskapSMF1195 MerkevarebyggingSMF1195F MerkevarebyggingSMF1196 Markedsføring - grunnkursSMF1196F Markedsføring - grunnkursSMF1197 Finansregnskap med analyse SMF1197F Finansregnskap med analyse SMF1200 Introduksjon til logistikkledelseSMF1212 ProsjektledelseSMF1212F ProsjektledelseSMF2010 Innkjøp og forsyningsledelseSMF2014 Digitale forsyningskjeder og ERP-systemerSMF2051 Ledelse med arbeidslivsjusSMF2281 ForetaksstrategiSMF2281F ForetaksstrategiSMF2290 Etikk, bærekraft og samfunnsansvar SMF2290F Etikk, bærekraft og samfunnsansvarSMF2291 MikroøkonomiSMF2291F MikroøkonomiSMF2292 Kvantitative og kvalitative metoderSMF2292F Kvantitative og kvalitative metoderSMF2293 Driftsregnskap med budsjettering SMF2293F Driftsregnskap med budsjettering SMF2294 ForretningsjusSMF2294F Forretningsjus SMF2295 MakroøkonomiSMF2295F Makroøkonomi SMF2296 Investering og finansieringSMF2296F Investering og finansieringSMF2297 ProsjektledelseSMF2297F ProsjektledelseSMF2298 TeknologiledelseSMF2298F TeknologiledelseSMF2300 Ruteplanlegging og optimaliseringSMF3052F Bærekraft og markedsføring SMF3082F Bærekraft og anvendt etikkSMF3084 Organisasjonspsykologi og ledelseSMF3084F Organisasjonspsykologi og ledelseSMF3085 Kvalitetsledelse SMF3085F Kvalitetsledelse SMF3086 Bærekraftig innovasjonSMF3086F Bærekraftig innovasjonSMF3090 TransportøkonomiSMF3091 Bærekraftige StrategierSMF3091F Bærekraftige strategierSMF3092 Entreprenørskap SMF3093 Forretnings- og IKT-arkitekturSMF3093F Forretnings- og IKT-arkitekturSMF6001 Innføring i logistikkledelseSMF6002 Lean blir norskSMF6570 Digital transformasjon og bærekraftSMF6572 Digital transformasjon og bærekraftSMF6573 Fintech, muliggjørende teknologier og endring, BASMF6574 Fintech, muliggjørende teknologier og endringSMF6575 Digital transformasjon og bærekraft i finanssektoren, BASMF6576 Digital transformasjon og bærekraft i finanssektorenSMØ1001 MikroøkonomiSMØ2001 MakroøkonomiSMØ2020 Welfare EconomicsSMØ3020 Anvendt mikroøkonomiSO900H Videreutdanning i klinisk cytologiSOL415 Strategisk ledelseSOL420 LedelseSOS1000 Innføring i sosiologiSOS1001 Samfunnsteori SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetodeSOS1006 MediesosiologiSOS1016 Sosiologi og samfunnSOS2000 Teorier og modeller i sosiologiSOS2006 Arbeid og organisasjonSOS2009 Medier og samfunnSOS2010 Ulikhet og velferdSOS2011 Migrasjon og mobilitetSOS2016 Sosiologi i praksisSOS2018 Samfunn, organisasjon og ledelseSOS2019 Vår sosiale virkelighetSOS2501 Norwegian SocietySOS2900 Bacheloroppgave i sosiologiSOS3001 Sosiologisk teoriSOS3003 Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskapSOS3004 Kvalitative metoderSOS3005 Kvantitative metoderSOS3006 Forskningsdesign SOS3007 Kvalitative forskningsmetoderSOS3008 Kvalitativ analyseSOS3051 Medie- og kommunikasjonsteoriSOS3515 Avansert statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskapSOS3519 Internasjonale perspektiver på arbeid og velferdsstatSOS3520 Moderne medier og digitaliseringSOS3521 Ulikhet, velferd og integreringSOS3522 Klima, miljø og bærekraftSOS3523 Sosial interaksjonSOS3606 Sosiale medierSOS3800 Eksperter i team - Samfunnsløsninger mot antibiotikaresistensSOS3804 Eksperter i team - Gig-økonomi og prekært arbeid: digitale plattformer og fremtidens arbeidslivSOS3900 Masteroppgave i sosiologiSOS3901 Masteroppgave i sosiologiSOS6501 Digitalisering i samfunn og arbeidslivSOS6516 Forskningsdesign og forskningsmetodeSOS6520 Sikkerhet og organisasjonSOS6602 Digitalisering og digital transformasjon - nettbasertSOS8007 Kvalitative forskningsmetoderSOS8527 Sosiale medierSOS8532 Internasjonale perspektiver på arbeid og velferdsstatSOS8534 Ulikhet, velferd og integreringSOS8535 Avanserte statistiske analysemetoder i samfunnsvitenskapSOS8538 Klima, miljø og bærekraftige samfunnSOS8539 Teoretisering i samfunnsvitenskapelig forskningSOS8541 Sosial interaksjonSP200115 Kliniske studier i sykepleie - Hjemmesykepleie, 3. og 4. semesterSP200315 Kliniske studier i sykepleie - Kirurgi 3. og 4. semesterSP200415 Kliniske studier i sykepleie - Medisin 3. og 4. semesterSP300115 Kliniske studier i sykepleie - Hjemmesykepleie 5. og 6. semesterSP300215 Kliniske studier i sykepleie - Psykisk helsearbeid, 5 og 6. semesterSP300315 Kliniske studier i sykepleie - Kirurgi 5. og 6. semesterSP300415 Kliniske studier i sykepleie - Medisin 5. og 6. semesterSP300517 Internasjonale kliniske studier i sykepleie - 5. eller 6. semester SPA0502 Spansk 2SPA1100 Spansk språk 1SPA1104 Spansk språk 2SPA1201 Spansk språkferdighet 1SPA1202 Spansk språk og litteraturSPA1301 Spanskspråklig litteraturSPA1401 Latinamerikansk kultur og historieSPA1402 Spansk kultur og historieSPA2501 Spanskspråklig kultur, historie og samfunn i det 20. og 21. århundretSPA2502 Spanskspråklig samtidslitteraturSPA2503 Fordypning i spansk språkvitenskapSPA2900 Bacheloroppgave i spanskSPA6010 Spansk språkferdighet og grammatikkSPA6020 Spanskspråklig kultur og litteraturSPA6102 Spansk språkferdighet og fagdidaktikkSPL1004MED MedikamentregningSPL1004MEDD MedikamentregningSPL2012 Klinisk sykepleie 2SPL2012D Klinisk sykepleie 2SPL2041 Sykdomslære - psykiatriSPL3013 Helse og samfunn 2SPL3903 Bacheloroppgave i sykepleieSPO3900 Thesis in Exercise PhysiologySPR2010 Business and Management EnglishSPRÅK1200 Fremmedspråk og samfunnSPRÅK1201 Språk, samfunnsutfordringer, kulturforståelseSPRÅK2200 Diakron lingvistikk: Hvordan språk endrer segSPRÅK2241 SosiolingvistikkSPRÅK2400 Fordypningsemne/selvstudiumSPRÅK3001 Forskningsmetoder i språkvitenskapSPRÅK3002 Språkvitenskapelige teorierSPRÅK3100 Sosiolingvistisk teoriSPRÅK3200 Semantikk og pragmatikkSPRÅK3210 Lingvistisk teori og komparativ grammatikkSPRÅK3300 Språk og kognisjonSPRÅK3501 Vitenskapelig kommunikasjon for ingeniørerSPRÅK8867 Språkvitenskapelige teorier og metoder SPRÅK8886 SamtaleanalyseSPRÅK8892 SpråkteoriSPRÅL3500 Spesielt masteremne 1: Masteroppgaverelatert fordypningsemneSPRÅL3600 Selvstudium - erstatningsemne for Eksperter i teamSPRÅL3800 Fritt emne/SelvstudiumSS100116 Samfunnsvitenskapelige emner ISS300115 Samfunnsvitenskapelige emner IIST0103 Brukerkurs i statistikkST1101 Sannsynlighetsregning og statistikkST1201 Statistiske metoderST2302 Stokastiske populasjonsmodellerST2304 Statistisk modellering for biologer/bioteknologerST3201 Mastergr