tilbakeStokastiske metoder anvendt i ikkelineær analyse av marine konstruksjoner - MR8503