tilbakeMarine ressurser - forskning og innovasjon - BT3121