tilbakeDen utviklingsorienterte lærer: Kunnskap og artefakter i samspill i den første matematikkopplæringa (1-7) - MGLU5104