tilbakeProduksjon for sal og scene (5-10) - LGU54018