tilbakeDriftsregnskap med budsjettering - SMF2293F