tilbakeFeltarbeid, arkivteknikker og digitalisering - DANS3005