tilbakeHandel, arbeid og forbruk ca. 1600-1850 - HIST3475