tilbakeFeministiske perspektiver på Vestens musikk - MUSV1107