tilbakeOrganisering og rammebetingelser i miljøterapeutisk arbeid - IPH6421