tilbakeNaturressursenes politiske økonomi, 1870-2000 - HIST3400