tilbakeMedisinsk laboratorieteknologi 3: Automasjon i medisinske laboratorier, med ekstern studiepraksis - HBIO205P