tilbakeForretningsmodeller, innovasjon og tidligfase prototyping - IØ8905