tilbakeOrganisasjon og ledelse, masteroppgave - BA6901