tilbakeGrunnleggende “Systems Engineering” – Produkt, prosess, menneske og utførelse - IP500616