tilbakeRegning som grunnleggende ferdighet 1 (1-7) emne 1 KFK - LVUT8105