tilbakeBachelorprosjekt i matematiske fag - MA2002