tilbakeMedikamentell behandling av kreft - FARM3009