tilbakeSpenningsrelaterte stabilitetsproblemer i undergrunnsanlegg - GB8310