tilbakeBy- og regional utvikling og planlegging - GEOG2021