tilbakeVitenskapsteori og forskningsmetode - RAD2041