tilbakeSkriving, lesing og muntlig kompetanse i norskfaget - teoretiske, analytiske og didaktiske perspektiver - MGLU4101