tilbakeArkeologisk feltmetodikk, kuratering og fortolkning - ARK3002