tilbakeVariasjon, struktur og teori: Norsk som andrespråk - NORD2311