tilbakeProkaryot molekylærbiologi og syntetisk biologi - BT8120