tilbakeIndividuell utvikling, gener, nervesystem og atferd - PSY3111