tilbakeFunksjonshemming i et samfunnsperspektiv - ideologi, teorier og modeller - FUH3003