tilbakeSpesialpensum til masteroppgave, Ocean Resources - BT3092