tilbakeNevrologiske problemstillinger, aktivitet og deltakelse, behandling, habilitering og rehabilitering - HERG2002