tilbakeGlobalisering og bærekraftig utvikling i Sør - GEOG2022