tilbakeResiliens og sikkerhet i samfunn og komplekse systemer - IØ6320