tilbakeTeorier og modeller i politisk økonomi - POL2012