tilbakeModellering og simulering av dynamiske system - IP500515