tilbakeSkriving og lesing i begynneropplæringa - SKOLE6240