tilbakeGrafiske verktøy, prinsipper og metoder - IDG1000