tilbakeStatistikk og kvantitative forskningsmetoder - PSYPRO4317