tilbakeMasteroppgave i bioteknologi ved inst. for bioteknologi og matvitenskap - BIOTBT3901