tilbakeAvanserte statistiske metoder innen inferens og læring - MA8701