tilbakeOrganisasjonsteori, teknologi og endring - IØ8200