tilbakeMatematiske approksimasjonsmetoder i fysikken - FY8304