tilbakeKomplekse vurderinger og beslutninger i sykepleie - praksisstudier - SYA2302MED