tilbakeHistoriebevissthet, historiekultur og begrepsutvkling - DID3704