tilbakeArkiv og museum: Bevaring, tilgjengeliggjøring og formidling - LBAS2001