tilbakeSystemets motstandskraft og dynamisk risikoanalyse - PK8224