tilbakeElektrisk ledningsevne, dielektrisk tap og gjennomslag i fast og flytende høyspenningsisolasjon - ET8100