tilbakeGIS-metoder for samordnet areal- og transportplanlegging - AAR4843