tilbakeEuropeisk kunst fra 1400 til 1800 - KUH1022