tilbakeFelles litterært pensum, eldre del - ALIT3302