tilbakeMetoder for medvirkning i planlegging, co-design og lokalisering av SDGene - AAR4820