tilbakeSannsynlighetsteori og asymptotiske teknikker - MA8704